lauantaina, joulukuuta 17, 2005

Kolme kananmunaa päivässä on OK terveille ikääntyneille

Löysin tämän tuoreen ja aikaisempiin kolesterolijuttuihin mukavasti lisävalaistusta antavan artikkelin perjantai-iltana. Tässä käännös:

Uusi UCONN:in tutkimus osoittaa, että kolme kananmunaa päivässä on OK terveille ikääntyneille ihmisille
STORRS, Conn., Dec. 15 /PRNewswire/

Journal of Nutrition aikakauslehden joulukuun 2005 numeron julkaiseman tutkimuksen mukaan Connecticutin yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, että päivittäinen kolmen kananmunan syöminen ei nosta sydäntaudin riskiä terveillä iäkkäillä henkilöillä.

Löydökset ovat merkittäviä, koska kananmunat voivat tuottaa ikääntyville ihmisille tarvittavan, hyvin ravitsevan ja riittävästi proteiineja sisältävän ruoan, joka sisältää myös joukon vitamiineja ja mineraaleja, vaikka monet vanhahkot ihmiset ovatkin jättäneet kananmunat pois ruokavaliostaan siinä pelossa, että ne lisäisivät heidän sydäntautiriskiään. Hallituksen johtaman ruoan saantikyselyn mukaan yli 65-vuotiaiden miesten kananmunien kulutus oli alentunut 46 % vuodesta 1977 vuoteen 1996 ulottuneella tarkastusjaksolla, ja naisten kohdalla vastaava luku oli 29 %.

”Monet ikääntyneet potevat optimaalisen terveydellisen tilan kannalta katsottuna ravitsemuksellista tasapainottomuutta, koska he seuraavat epäasiallisia riskinhallintasuosituksia,” selvittää fil. tri Maria Luz Fernandez, tämän tutkimuksen päätutkija. ”Aikaisemmat tutkimukset eivät ole tukeneet tarvetta rajoittaa terveiden, 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden ravinnon kolesterolin määrää. Sen sijaan tällaiset rajoitukset saattavat aiheuttaa ravitsemuksellista vajetta.”
Kolesteroli mikroskooppikuvassa

Teimme tämän tutkimuksen todetaksemme voisiko ravinnon kolesteroli vaikuttaa terveiden ikääntyneiden henkilöiden kolmeen sydänverisuonitaudin riskitekijään,” sanoi tri Fernandez. Kolme kananmunaa päivässä tuottaa Yhdysvaltain Sydänliiton suosituksiin verrattuna yli kaksinkertaisen määrän kolesterolia.

LDL:HDL- suhde säilyy vakiona

LDL: n ja HDL: n välinen suhde on luotettavampi ja tärkeämpi sydäntaudin ennustaja kuin veren kokonaiskolesterolin määrä tai jopa LDL: n määrä yksin. HDL, niin sanottu ”hyvä kolesteroli” kertoo kolesterolin ylimäärän veressä. Näin ollen jos HDL: n määrä lisääntyy suhteessa LDL: ään, ei ole olemassa nettomääräistä riskin lisäystä.

Tässä tutkimuksessa 42 tutkittavaa 60-vuotiasta tai vanhempaa henkilöä söivät kolme kananmunaa päivässä kuukauden ajan, kun seurantaryhmän henkilöt eivät syöneet yhtään munaa. Näin selvitettiin vaikutus kolesterolien suhteeseen. Vaikka sekä LDL että HDL nousivat lievästi, näiden välinen suhde ei muuttunut.

”Tämä osoittaa, että kehon seerumin kolesterolia tasapainottava järjestelmä toimi normaalisti näillä terveillä ikääntyneillä henkilöillä,” tri Fernandez sanoi.

LDL- partikkeleiden koko: Mitä suurempia, sen parempi

LDL- partikkeleiden koko on toinen tärkeä näkökohta sydäntaudin kannalta. LDL- partikkelit luokitellaan kokonsa puolesta asteikolla, joka ulottuu yhdestä seitsemään – mitä suurempi luku, sitä pienempi koko. Pienet, tiheässä esiintyvät, sakeat LDL- partikkelit ovat suurempi riski kuin suuremmat, osaksi koska ne ovat herkkiä aiheuttamaan tuhoa.

Tri Fernandez ja hänen kollegansa havaitsivat, että kokonaiskolesterolitaso oli korkeampi, koska LDL- partikkeleiden koko oli suurentunut, mutta ei niiden kappalemäärä. Tämä saattaa tarkoittaa, että plasman vaste ravinnon lisääntyneeseen kolesteroliin oli, että keho alkoi tuottaa suurempia, hyvänlaatuisempia LDL- partikkeleita. LDL- partikkeleiden koon kasvu antaa olettaa, että kananmunadieetti ei nosta sydäntautiriskiä.

Ei lisääntynyttä LDL: n hapettumista

Lopullinen tämän tutkimuksen testattu riskin ennustaja oli LDL: n herkkyys hapettumisen aiheuttamalle vaurioitumiselle. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että LDL: n hapettuminen on eräs verisuonitaudin alkuun panevia askeleita.

Tässä tutkimuksessa mitattiin useita LDL: n hapettumista kuvaavia muuttujia, eikä LDL- partikkeleiden kohdalla ollut mitään eroa, oliko kyseessä kananmunadieetti vai ei-kananmunadieetti.

Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että ikääntyneet naiset ja miehet, joilla on terveeksi luokiteltava lipoproteiini- arvo, voivat nauttia kananmunia osana jokapäiväistä ruokavaliota.. Tutkimuksessa havaittu lievä LDL-kolesterolin tason nousu joidenkin tutkimukseen osallistuneiden kohdalla tasoittui HDL- kolesterolin suhteellisen lisääntymisen ja LDL- partikkeleiden koon kasvun avulla, mikä varsinaisesti tekee ne vähemmän todennäköisiksi myötävaikuttamaan tautiriskin lisääntymiseen.

Nämä havainnot rakentavat yhä laajenevan todisteen kananmunien turvallisuudesta ja suositeltavuudesta normaalille, terveelle väestölle. Tämän ryhmän aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet samansuuntaisia tuloksia tutkittaessa lapsia, esivaihdevuosi-ikäisiä naisia ja 20- 50-vuotiaita miehiä. Sellaisia henkilöitä, joilla on sydäntaudin esioireita tai diabetes, ei ollut sisällytetty tutkimukseen, ja he saattavat reagoida toisella tavalla kolesterolia sisältävään ravitsemukseen.

Tutkimusta on tuettu the American Egg Board/Egg
Nutrition Center:in apurahalla.

CONTACT: Kerri Reese or Nancy Williams
Aronow Communications 212-265-5100
For the American Egg Board/Egg Nutrition Center


Alkuperäisen artikkelin löydät osoitteesta: http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/12-15-2005/0004234825&EDATE=

keskiviikkona, joulukuuta 14, 2005

Ravintokin säätelee ajatuksiamme

Maahanmuuttajien levottomuuksien syiden pohdintaa

Tämä on provokatiivinen kirjoitus, jonka kärki on suunnattu lähinnä ruuan teollisesta valmistuksesta vastuussa olevien tahojen suuntaan.

Useissa medioissa on pohdittu varmaan hyvin arvovaltaistenkin tahojen toimesta niitä syitä, jotka aiheuttivat Ranskassa ja viimeksi Australiassa levottomuuksia, suorastaan mellakoita. Emme ole huomanneet (me Mikot Palokan Visalantie 3:ssa) tähän saakka sellaista lähestymistapaa, jossa otettaisiin huomioon maahanmuuttajien elinolosuhteissa tapahtuneet ratkaisevan tärkeät muutokset, jotka liittyvät nimenomaan heidän ravitsemukseensa.

Ihminen on sitä mitä hän syö. Näin on sanottu kautta aikojen. Onko kuitenkaan otettu huomioon sitä, että ihminen syö sitä, mikä kuuluu hänen kulttuuriinsa, on peräisin hänen kulttuuristaan? Tai ainakin hänen pitäisi syödä.
Otetaanpa esimerkki: Jos olet lähdössä matkalle ulkomaille, sinua varoitetaan matkustusripulista. Varoitus on aivan aiheellinen, koska suolistossasi oleva mikrobikanta on hyvin usein aivan erilainen kuin se kanta, joka osaisi sulattaa ne uudet ravintoaineet, joita saat nautittavaksesi siellä eksoottisessa matkasi kohteessa. Kehosi kaikessa ekologisuudessaan on pitänyt huolta ainoastaan niiden mikrobien elossa pitämisestä, jotka muuttavat kehosi hyödynnettäväksi vain sen ravintoainemassan, jota olet nauttinut viimeisten viikkojen, kuukausien tai ehkä vuosien ajan. Kun matkustat toiseen kulttuuripiiriin, kehosi (suolistosi) kohtaa pahimmassa tapauksessa aivan toisenlaisen mikrobikannan, joka ei osaa ”keskustella” niiden ruoka-aineiden kanssa, joista sinun pitäisi hankkia elantosi, toisin sanoen, suolistosi ei pysty sulattamaan sitä aivan uudentyyppistä ravintoa, jota uusi ravintokulttuuri sinulle tarjoaa. Kyse ei useinkaan ole mistään ruokamyrkytyksestä, vaan siitä, että kehollasi ei ole työkaluja tähän tehtävään. Saat ripulin. Paitsi, jos olet varautunut tilanteeseen nauttimalla vatsasi mikrobikantaa tukevia maitohappobakteereja. Osaavatko kaikki varautua tähän? Tietävätkö kaikki, että näin tulisi toimia?

Maahanmuuttajat, jotka ovat usein oman yhteisönsä parasta ainesta ja tulomaansakin väestöön verrattuna usein keskitason paremmalla puolella, ovat monenlaisten sosiaalisten paineiden alaisia, kun he saapuvat uuteen kotimaahansa. Vähäisin ei liene ravitsemukseen liittyvä amerikkalaistyyppisen roskaruokakulttuurin painostus, jolloin pahimmassa tapauksessa kaikki se, mikä lähtömaassa oli kunnioitettavaa, sallittavaa ja ainoa oikea, nyt asetetaan uuden kulttuurin painostuksesta kyseenalaiseksi tai ainakin toisarvoiseksi sen rinnalla, joka tässä tulomaassa voisi olla tavoiteltavaa, jopa palkitsevaa. Muutos aikaisempaan saattaa olla todella huikaisevan suuri juuri suoliston flooran kannalta. Kaikkihan tietävät, että ihmisen immuunijärjestelmän keskus sijaitsee hänen toisissa aivoissaan, suolistossa. Jos siellä on ongelmia, niitä on aivan varmasti myös muualla kehossa, luultavasti aika pian myös kehon toisessa tärkeässä elimessä, päässä sijaitsevissa aivoissa.

Tohtori Matti Tolonen on suorittanut merkittävää tutkimustyötä ylivilkkaiden oppilaiden piirissä Espanjassa ja Englannissa. ” Rauha ja oppimishalu palasivat Marbellassa toimivaan kouluun, Calpe International Collegeen, kun siellä alettiin noudattaa tohtori Matti Tolosen ravitsemusohjeita. Koulun alueella kiellettiin kolajuomat ja muut virvoitusjuomat, suklaa, jäätelö, perunalastut, purkat ja muu roskaruoka. Koululaisille järjestettiin terveellinen kouluruoka – ennen oli syöty omia eväitä. Osalle oppimis- ja keskittymisvaikeuksista kärsiviä oppilaita annettiin tohtori Tolosen suunnittelema "paketti" ravintolisiä”. Lue lisää: http://www.biovita.fi/suomi/terveyssivut/calpe_raportti.html

Tulee mieleen väistämättä, että se kulttuurishokki, jonka kohteeksi maahanmuuttaja esimerkiksi Ranskassa on joutunut ihonvärinsä, kielensä, vaikean työllistymisensä ja vaikkapa pukeutumisensa vuoksi, saa varmasti erittäin vahvaa lisävaikutusta siitä seikasta, että myöskään muodin mukainen ravitsemus ei välttämättä tue sopeutumista uuteen yhteiskuntaan. Ihminen on evoluution tuloksena hankkinut tietynlaiset ominaisuudet, joiden avulla hänen kehonsa hallinnoi sen kaikkia tapahtumia, tai ainakin pitäisi hallinnoida. Jos ei ole edellytyksiä tuottaa vaikkapa tiettyjä entsyymejä, joiden avulla keho voisi toimittaa aivoille sen tarvitsemia rasvahappoja, saattaa ajatus kulkea aivan eri tavalla kuin on tarkoitus. Tietysti tämä pätee ihan samalla tavalla meihin suomalaisiinkin silloin, kun ravitsemus on päässyt harhateille. Tässä on kai kyseessä vallankumous, jossa valta vaihtuu ruuan toimittajien piirissä. Enää ei toimita ikiaikaisten ruokatottumusten mukaan, vaan muoti ja jonkinlainen tilanteen luoma tarkoituksenmukaisuus määrää, mitä pitäisi syödä. Siitä taas johtuvat ne monet ongelmat, joista yhteiskuntamme saa nyt kärsiä. Syökää terveellisesti, eläkää onnellisesti!

Terveisin RikkiMikko

sunnuntaina, joulukuuta 11, 2005

Yhteenvetoa viime viikosta

Mennyt viikko oli todella puuhaa ja kaikenlaista hauskuutta täynnä. Viime viikon lopulla sain kutsun Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppilasorkesterin konserttiin kontrabassonsoittajan sijaiseksi torstain konserttiin.

Kuinka ollakaan maanantaina tuli kutsu myös tiistaiksi eli Suomen tasavallan 88. itsenäisyyspäiväksi Keljon vanhainkotiin, jossa Trio Antti Simola, Seppo Salminen ja Antti Suoste oli vailla basistia. Tämä tilaisuus oli erittäin hieno elämys minulle, mutta varmaan myös talon henkilökunnalle ja niille vanhuksille, jotka viettävät pitkät ehtoopuolen päivänsä neljän seinän sisällä. Juhla oli hyvin järjestetty kaikin puolin: oli kaupunginvaltuutettu Pentti Närhi pitämässä upean juhlapuheen, hyvät tarjoilut, ja tilat oli koristeltu asiaan kuuluvan arvokkaasti.

Juhlapuheen ja tarjoilun jälkeen alkoi Itsenäisyyspäivän Tanssiaiset. Kaikille ladyille ei sattuneesta syystä löytynyt miespuolista partneria, mutta henkilökunnan osallistumisella tanssin sekin puoli hoitui tyylikkäästi. Tunnelma oli todella korkealla, josta kiitos täytyy lausua lämminhenkisesti ja varmasti osansa suorittaneille Antille (harmonikka) ja Sepolle (laulu ja kitara). Musiikki veti mukanaan! Tällaista talkootyötä on ilo tehdä!

Siitä tilaisuudesta sitten päätä pahkaa Vanhalle Konsalle, jossa torstain konsertin harjoitukset jo tekivät alkuaan. Kaikki teokset olivat minulle aivan uusia, mielenkiintoisia, mutta vaativia, varsinkin tällaiselle työelämästä jo loppulämmittelyyn siirtyneelle. Aluksi tuntui, ettei tästä taida tulla mitään. Miksi tulikaan luvattua? No siitä sitten Isomöttösen Niken kannustavan käden alla harjoitus hoitui joten kuten, ja kas kummaa, kroppakin kesti rasitukset, vaikka eniten pelkäsin juuri sitä, että kauan vihoitellut oikea käsi lakkaisi kenties kokonaan toimimasta. Rakas vaimonikin oli jo varoitellut minua ottamasta liikaa kuormaa kannettevakseni.

Laajavuoren Pelimannien keskiviikon harjoitus oli pakko jättää väliin AMK:n orkesteriharjoitusten vuoksi. Samoin kävi Laajavuoren Pelimannien torstain keikan, jossa minua tuurasi tyylikkäästi Otto Pöyhönen. Konsertti torstaina meni omalta kohdaltani kaikenlaisten sekoilujen merkeissä, mutta lopputulos oli kai kuitenkin olosuhteisiin nähden siedettävä, koska Mikko Voutilainen kehui sunnuntain Keskisuomalaisessa torstain konserttia myös orkesterin ja ennen kaikkea kapellimestarin osalta. Joitakin oikeitakin ääniä kai sain tulemaan, koska tuli kivaa palautetta toisilta soittajilta ja maestrolta, sellaiseksi sen ainakin koin.

Perjantaina päivällä oli sitten Laajavuoren Pelimannien esiintyminen Nordea-pankin pikkujoulussa Jyväskylän Keskusseurakuntatalossa. Oli miellyttävää tavata vanhoja ja uusia tuttavuuksia, joista mieliinpainuvimpia oli ehdottomasti oma kummisetäni, virkeä 93- vuotias Anton Salomaa sekä sympaattinen musiikkimies, emerituspiispa Yrjö Sariola, joiden kanssa ehdin vaihtaa mielipiteitä useistakin asioista. Piispa Sariola kertoi harjoittelevansa ohjelmistoa ensi kevään Yhteisvastuukeräykseen liittyvään konserttiin yhdessä Jyväskylä Sinfonian alttoviulunsoittajan, Jukka Hämäläisen (kuva alla etualalla) ja Pieksämäen kirkkoherran kanssa.
Samana iltana vielä Jyväskylän työvänopiston pikkujoulu Maakuntakirjaston tiloissa. Kivaa oli sielläkin! Opiston BigBand kajautteli tosi komeat ja hyvin treenatut Neal Heftin ja kumppaneiden sovitukset. Siinä oli meininkiä! Salonkiorkesteri oli mukana omalla ohjelmallaan.

Kaiken muun puuhastelun lomassa tällainen aikataulu on ollut virkistävä, mutta näin eläkeläisen näkövinkkelistä katsoen hiukan raskas. Tuskin tällaista jaksaisi kovin monta viikkoa yhteen menoon. Täytyy yhtyä arvoisan kollegani kunnioitetun pedagogin ja Taiteilijan, Helsingin kaupunginorkesterin pitkäaikaisen soolokontrabasistin Jorma Katraman määritelmään siitä, mikä on kontrabassonsoittajan työn sisältö: 10 % musiikkia ja 90 % roudaamista, siis basson raahaamista paikasta toiseen. Pikkolohuilun soittajalla on siinä suhteessa vähän helpompaa, mutta en valita.

Hieno asiakaspalaute on antanut tunteen siitä, että oikealla asialla ollaan. Toivotan rauhaisaa joulun odotusta ja kehotan kaikkia lukemaan edellisen postini mietelmän, jonka satuin löytämään jotain aivan muita tietoja etsiessäni osoitteesta: http://www.thefreedictionary.com/lookup.htm#sitecontent

Terveisin RikkiMikko

Kolesteroli ja artisokka


Drink moderately, for drunkeness neither keeps a secret, nor observes a promise.
Nauti kohtuullisesti alkoholia, sillä juopumus ei pidättele salaisuuksia eikä noudata lupauksia.
Miguel de Cervantes
(1547-1616)

Kolesteroli ja artisokka
By Dr. Rita Huang
Special to The Epoch Times Dec 09, 2005

Tri Rita Huangin artikkeli The Epoch Timesille.
Joulukuun 9. 2005

Artichoke leaves contain a number of active constituents known to improve health.

SAN DIEGO


Eräs maailman vanhimpia lääkekasveja on artisokka. Jo muinaiset egyptiläiset antoivat suuren arvon tälle ohdaketta muistuttavalle kasville, ja sitä on vanhoissa piirtokirjoituksissa selvästi kuvailtu hedelmällisyyteen ja uhrimenoihin liittyvissä yhteyksissä.

Artisokkakasvia käyttivät myös antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset ruuansulatuksen apuna. Kuudennentoista vuosisadan Euroopassa artisokka oli kuninkaallisten suosikkiravinto.

Artisokan lehdet sisältävät lukuisan joukon aktiivisia aineosia. Sappihappoa tuottavana kasvina (sappea stimuloivana) artisokka on hyvin dokumentoitu. Tämä sappiefekti on johtanut artisokkauutteen kansanomaiseen käyttöön Euroopassa lievän dyspepsian ja huonon ruoansulatuksen hoitoon, erityisesti silloin, kun kyseessä on hyvin rasvainen ruoka.

Kliinisissä tutkimuksissa artisokkauutteen on havaittu vähentävän pahoinvointia, vatsakipua, ummetusta ja ilmavaivoja. Sen on todettu myös suojelevan maksaa ja alentavan kolesterolia.

Tutkijat eivät ole varmoja siitä, kuinka artisokan lehdet alentavat kolesterolia. Tutkimukset viittaisivat siihen, että tämä tapahtuisi siten, että artisokka saattaisi estää kolesterolisynteesiä ja /tai että se lisäisi kolesterolin eliminointia koska sillä ominaisuus aktivoida sappieritteen poistumista elimistöstä.
Tuotteet: Tipat ja tabletit > Cynara

Artisokkateen valmistusohjeita

Laita teekannuun parasta saatavissa olevaa vettä.

Kuumenna vesi kiehumapisteeseen. Tuore kiehuva vesi sisältää suurimman mahdollisen määrän happea, antaen siten parhaan mahdollisen maun teelle. Jonkin aikaa kiehunut vesi on menettänyt hapen, ja sen mukana tee myös parhaan makunsa. Anna teelehtien (tässä tapauksessa artisokan lehtien) hautua kunnolla. Lämmitä teekannu ja teekupit sillä aikaa kun vesi kiehahtaa.

Varoituksen sana

Ne joilla on ahtauma sappitiehyessä (esimerkiksi sappikivien aiheuttama) ei tule käyttää tätä kasvia terapeuttisena vaihtoehtona. Artisokan lehtien käytön seurauksena syntyneistä munuaisten toiminnan häiriöistä ja/tai tähän liittyneistä myrkytystapauksista on raportoitu. Myöskään kasvin turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole voitu varmentaa.

Tri Huangin kommentteja ei pidä missään tapauksessa pitää lääketieteellisinä ohjeina. Tarjottu tieto on luonteeltaan yleisluontoista ja ainoastaan viitteenomaista. Niiden, jotka kokevat terveydellisiä ongelmia, tulee keskustella oman lääkärinsä kanssa.

Tri Huang on suorittanut akateemisen loppututkinnon Samran Itämaisen Lääketieteen Yliopistossa (Samra University of Oriental Medicine), ja hän on myös Kalifornian Valtion lääketieteellisen vakuutuslautakunnan laillistama akupunktuurin harjoittaja (a licensed acupuncturist of the California State Board of Medical Quality Assurance).

RikkiMikon kommentti:
Lisätietoja artisokasta saat klikkaamalla seuraavia linkkejä:


http://www.fineli.fi/food.php?foodid=310&lang=fi

http://www.terveydenhoitouutiset.fi/thu1202/3.htm