lauantaina, marraskuuta 08, 2008

Vihreä tee saattaa ehkäistä diabetesta!?

RikkiMikko esittää syvän pahoittelunsa siitä, että alla oleva linkki ei ole kaikin ajoin toiminut. Nyt sen pitäisi taas toimia!

Green tea compound may prevent diabetes: study | Health | Reuters

NEW YORK (Reuters Terveys) - Uusi hiirillä tehty tutkimus osoittaa, että vihreän teen sisältämä yhdiste saattaa hidastaa tai jopa ehkäistä tyypin 1 diabeteksen kehittymistä.

Vihreä tee sisältää erilaisia antioksidantteja, joiden on osoitettu hillitsevän tulehduksia, ehkäisevän solujen kuolemaa ja kenties torjuvan syöpää.

Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan Augustassa USA:ssa sijaitsevan Georgian Lääketieteellisen Yliopiston tutkija Tri. Stephen D. Hsu kollegoineen tutkivat laboratoriohiirillä erään vihreässä teessä yleisenä esiintyvän antioksidantin, EGCG:n vaikutuksia ykköstyypin diabetekseen sekä Sjögrenin syndromaan, joka vahingoittaa kosteutta tuottavia limakalvoja aiheuttaen suun ja silmien kuivuutta.

He ruokkivat hiiriä sekä pelkällä vedellä että 0.2 prosenttia EGCG:tä sisältävällä vedellä.

Tutkijat havaitsivat, että EGCG alensi Sjögrenin syndromaan liittyvää sylkirauhasten vahingoittumista tai hidasti oireiden puhkeamisaijankohtaa -- tilanteessa, jossa muuta hoitoa ei käytetty.

EGCG hidasti myös merkittävästi ykköstyypin diabeteksen kehittymistä näillä jyrsijöillä. Tutkijat havaitsivat, että kuudessatoista viikossa vihreätä teetä saaneista hiiristä vain 25 %:lla oli kehittynyt diabetes, kun vertailuryhmällä - pelkkää vettä saaneilla prosenttiluku oli 67. Kun oli kulunut 22 viikkoa, 45 % EGCG -ryhmästä oli saanut diabeteksen, kun kontrolliryhmässä vastaava luku oli 78 %.

"Tutkimuksemme keskittyi Sjögrenin syndromaan, joten havaintomme, että EGCG saattaa ehkäistä myös insuliinista riippuvaa 1-tyypin diabetesta, oli meille suuri yllätys", totesi Hsu.

Sekä ykköstyypin diabetes että Sjögrenin syndroma ovat autoimmuunisairauksia, joissa keho hyökkää omia solujaan vastaan.

Hsu ja hänen tutkimusryhmänsä havaitsivat myös, että ne sylkirauhaset, jotka olivat autoimmuunihyökkäyksen kohteena, itse asiassa lisääntyivät voimakkaasti, kun taas EGCG hidasti tätä leviämistä, nopeaa lisääntymistä. Tällaista nopeaa solujen jakautumista on havaittu esiintyvän myös psoriasiksessa.

Tämä tutkimus tukee aikaisempia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet EGCG:n vaikutuksen autoimmuunisairauksien ehkäisemisessä, tutkimusryhmä päättelee.


LÄHDE: Life Sciences, October 24, 2008.

RikkiMikon huomautus: Psoriasiksen iho-ongelmien hoidossa saattaa auttaa myös neitsytkookosöljy. Kokeile! Käy tutustumassa aiheeseen täällä. Kookosöljy on myös erinomainen ruokaöljy: Kookosaiheiset reseptit.

Jotta tästä kirjoituksesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä lukijalle, annan vielä oman maukkaan suositukseni vihreästä teestä: Nordqvist China Green

perjantaina, lokakuuta 31, 2008

Homokysteiini IIHomokysteiinitasoa lisäävät lääkkeet

Siitä huolimatta, että alla oleva juttu on alun perin julkaistu jo maaliskuussa 2006, RikkiMikko haluaa tuoda uudestaan esille tämän artikkelin. Julkaiseminen on paikallaan myös sen vuoksi, että alkuperäinen artikkeli on jostain syystä kadonnut, eikä linkitys siihen enää toimi. Kuitenkin kaikki viitteet tutkimuksiin oli löydettävissä, joten katsoin parhaaksi muokata ja täydentää juttua siten, että mainitut viitteet avautuvat nyt paitsi niihin viittavia suluissa olevia numeroita napsauttamalla myös itse viitteitä klikkaamalla.

Artikkelissa kerrotaan eräästä meidän jokaisen elimistössä tapahtuvasta salaperäisestä tapahtumaketjusta, joka saattaa olla meille itsekullekin vaaraksi, kun taistelemme omaa taisteluamme kipujamme ja sairauksiamme vastaan: Oma kehomme näet saattaa tuottaa lääkärin määräämiä lääkkeitä nauttiessamme myrkyllistä aminohappoa, jonka nimi on homokysteiini. Löysin tämän tutkimusabstraktin penkoessani kaikkea sitä materiaalia, jota Internet syöttää kymmenittäin joka päivä eräänlaisina hälytyksinä sähköpostiini.

O
lisi hyvä, jos lääkäritkin osallistuisivat entistä laajemmin keskusteluun ja antaisivat asiantuntevan panoksensa tähän taisteluun, jonka kohteena on koko yhteiskuntamme perusteita ravisteleva uhka. Vai mitä voisi sanoa siitä, että valtiomme puolustusmenot ovat samaa luokkaa kuin sydäntautien aiheuttamat kustannukset? Uffe Ravnskov on eräs tätä asiavyyhteä ansiokkaasti valottanut tutkijalääkäri, jonka kirja "Kolesterolimyytti" on saatavana myös suomeksi. Poikkea kirjastoon tai osta teos! (ISBN 952 - 5421 - 35 - X). Myös Jyrki Virtasen väitöskirja on ilahduttava suomalaisen tutkimuksen edustava näyte homokysteiinitutkimuksen alalla.


Tiede.fi- keskustelupalstalla ovat aiheesta käyneet myös jotkut lääkärit osin vilkastakin keskustelua, joten poiketkaapa vilkaisemassa.

Koska RikkiMikko on lukenut myös abstraktin sellaisesta tutkimuksesta, jossa kerrotaan, että orgaanisella rikillä (MSM) on homokysteiiniä alentava vaikutus (sen ohella, että se toimii merkittävänä kivun lievittäjänä), tulkoon mainituksi sekin lähde, vaikka se on mainittu jo RikkiMikon aikaisemmissa posteissa.
The MSM was found to have a statistically significant effect on pain and stiffness, as measured by the WOMAC scale. This result was expected, but a secondary measurement of homocysteine levels threw up more surprising results.
Napsauta tätä päästäksesi alkuperäiselle sivulle.

Alempana olevan tekstin sisältöä sivutaan ansiokkaasti myös artikkelissa, joka on löydettävissä täältä:

Seuraavaan artikkeliin sisälletyt viitteet (suluissa 1. - 16.) on koottu artikkelin loppuun, ja ne on linkitetty alkuperäisiin sivustoihin tai näistä tutkimuksista kertoviin abstrakteihin. Jos sinulla on käytettävissäsi CoolIris tai CoolPreviews (lataa CoolIris Internet Explorerille täältä) (lataa CoolPreviews 2.6.4 Firefoxille täältä), voit tekstiä lukiessasi helposti avata tilapäisesti uuteen pienempään ikkunaan tuon linkitetyn sivun vain siirtämällä kursorin numeron päälle. Kun haluat palata takaisin pääsivulle, siirrät vain hiirtä takaisin, jolloin viitesivu häviää. Toiminto helpottaa huomattavasti tekstin lukemista, kun ei tarvitse hakea uudestaan alkuperäistä linkkiä.

Tämä artikkeli ei perustu uuteen tutkimukseen, vaan on katsaus useammasta äskettäin julkaistusta tutkimuksesta. Kuitenkin katsauksen aihe saattaa olla useimmille uusi. Lääkkeiden vuorovaikutukset ovat tärkeä vaikkakin laajalti huomiota vaille jäävä seikka, ja julkaisut tästä aiheesta ovat harvinaisia. Nyt käsiteltävänä oleva tutkimus kohdistuu lääkkeisiin, joilla on vaikutusta homokysteiinin aineenvaihduntaan, ja sitä johtivat yhdysvaltalaisen Tulanen Lääketieteellisen yliopiston tutkijat (Tulane University School of Medicine, New Orleans USA (1)). Eräs lääkeaineiden vuorovaikutuksista johtuva seuraamus, joka haittaa suoraan tai epäsuorasti homokysteiinin aineenvaihduntaa, on että homokysteiinitasot nousevat. Koska kohonneet homokysteiinitasot on todettu [verisuoni]tukoksen ja verisuonitautien kannalta itsenäiseksi riskitekijäksi, on todennäköistä, että lääkkeiden aiheuttamalla homokysteiinin tason nousulla on vaikutus sydäntautiriskiin. Juuri näihin vuorovaikutuksiin kirjoittajat erityisesti keskittyvät tässä artikkelissa. Kaiken lisäksi homokysteiinin heikentyneestä aineenvaihdunnasta johtuvat seuraukset ovat moninaisia ulottuen synnynnäisen heikkouden yhteydessä epilepsialääkkeiden käyttöön liittyvästä typpioksidiperäisestä hermorunkovauriosta, huonontuneeseen muistiin, ataksiaan ja lisäksi typpioksidi-altistuksen yhteydessä esiintyviin, määrältään kasvaneisiin spontaaneihin raskaudenkeskeytyksiin, sekä Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla lisääntyneisiin levodopa- lääkkeen sivuvaikutuksiin. Viimeaikainen homokysteiiniin liittyvien patogeenisten mekanismien biokemiallinen tutkimus antaa selityksen näihin lääkkeistä johtuviin vaikutuksiin ja toivottavasti lisää tietoisuutta näistä vuorovaikutuksista, joita voidaan suuressa määrin tehdä tehottomaksi yksinkertaisesti nauttimalla lisäravinteena vitamiineja.Lisääntyvä määrä lääkkeitä on osoittautunut vuorovaikutteiseksi homokysteiinin aineenvaihdunnan kanssa vähentämällä homokysteiinin aineenvaihduntaan vaikuttavia tekijöitä, ensisijaisesti foolihapon, B12- ja B6-vitamiinin imeytymistä tai lisäämällä näiden vitamiinien katabolismia, mutta myös muita mekanismeja saattaa olla mukana. Katsauksen kirjoittajat keskittyvät erityisesti sydäntautipotilaiden lääkkeisiin, kuten kolesterolilääkkeisiin tai niihin lääkkeisiin, joita käyttävät sydän- ja verisuonitautiin liittyviin sairauksiin kuuluvat potilaat, esimerkiksi diabeetikot ja reumaatikot.


Kolesterolia alentavat lääkkeet

Kolesterolia alentavat lääkkeet ovat tehokkaita alentamaan sepelvaltimotukoksia. Muutamien tällaisten lääkkeiden teho saattaa kuitenkin vaikuttaa homokysteiinin tasoa kohottavasti. Esimerkiksi on raportoitu veren seerumin homokysteiinin tason nousu 46% potilailla, joita hoidettiin 12 viikkoa fenofibraatilla (2). Erään toisen tutkimuksen mukaan fenofibraatti nosti homokysteiinin tasoa 44% ja bezafibraatti 17.5% kuuden viikon hoidon jälkeen (3). Kirjoittajat raportoivat myöhemmin, että 650 μg foolihappoa plus 5 mg B6-vitamiinia ja 50 μg B12- vitamiinia ehkäisi lähes kokonaan homokysteiinin nousun niillä potilailla, joita hoidettiin fenofibraatilla ja bezafibraatilla vaikuttamatta alentavasti triglyseridien tasoon (4). Vuorovaikutus nikotiinihappoon osoitettiin myös useissa tutkimuksissa ja vahvistettiin todeksi lumekontrolloidussa tutkimuksessa (Arterial Disease Multiple Intervention Trial). Kahdeksantoista viikkoa satunnaistamisen jälkeen homokysteiinin taso oli noussut 55% perustasosta niasiiniryhmässä (5).

Metformin (Suomessa Glucoform, Glucohexal, Glucophage, Metformine, Oramet Forum, Metosub, Diformin, Metformmin Alpharma jne)

Metformin vaikuttaa suotuisasti insuliiniresistenssiin, ja sillä saattaa olla positiivisia vaikutuksia niihin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin, jotka liittyvät tyypin 2 diabetekseen. Kuitenkin Metforminilla on myös vastakkainen vaikutus sen lisätessä muutamien tutkimusten mukaan homokysteiinin tasoa, millä saattaa olla kliinisiä seuraamuksia. Potilaiden sydäninfarktin jälkeistä eloonjäämistä on seurattu tutkimuksessa, joka käsitti 2,395 kakkostyypin diabetespotilasta, jotka noudattivat erilaisia ruokavalioita. Yli viisi vuotta kestäneen tutkimusjakson aikana havaittiin, että Metforminin käyttö yksinään tai yhdistettynä sulfonyyliureaan oli yhteydessä merkittävästi suurentuneeseen kuolleisuusriskiin, kun taas pelkästään sulfonyyliureaa saaneiden kohdalla tämä riski ei noussut. Alhaisin kuolleisuus havaittiin yksinomaan ruokavaliota noudattavien ryhmässä (6). Ei-diabetesta sairastavien sydän- ja verisuonitautipotilaiden tutkimuksessa todettiin homokysteiinitason nousseen niillä, joita hoidettiin päivittäisellä 2 g Metformin- ja 40 g Lovastatin- annoksella, ja heitä verrattiin niihin, joita hoidettiin pelkästään Lovastatinilla. Nousu oli 13.8% 40 viikon hoitojakson aikana. Samanaikaisesti B12- vitamiinin taso oli laskenut 17.7 % ja folaatin 8 % (7).

Epilepsialääkkeet
Epilepsialääkkeiden tiedetään heikentävän folaattitilannetta. Taustalla olevat mekanismit saattavat lisätä foolihapon hajoamista maksaentsyymitoiminnan käynnistymisen myötä. Homokysteiinitasojen on havaittu kohoavan potilailla, jotka nauttivat sellaisia epilepsialääkkeitä, jotka käynnistävät sytokromi P-450 (Phenytoin, Phenobarbital, Primidone (Suomessa myös: Mysoline) ja Carbamazepine (Suomessa myös: Carbatrol, Epitol, Tegretol, Trimonil, Hermolepsin)). Potilailla, jotka käyttävät Valproaattia (dipropyyliasetaatti), joka estää sytokromi P-450, oli vähäisempi PML (Post-Methionin Load) homokysteiinin nousu (8). Muutamat muut tutkimukset ovat osoittaneet, että antiepileptiset lääkkeet huonontavat folaattitilannetta ja nostavat homokysteiinitasoa. B6-vitamiinin tilanne saattaa myös heikentyä antiepileptisen hoidon johdosta (9, 10).

Kouristusta ehkäisevien lääkkeiden käyttö on yhteydessä moniin sivuvaikutuksiin, joilla saattaa olla yhteys häiriintyneeseen 1 C- aineenvaihduntaan. Arvioidaan, että noin 6 % lapsista, jotka ovat syntyneet kouristusta ehkäiseviä lääkkeitä nauttineille äideille, on epämuodostumia, joihin kuuluu NTD. Heillä on todettu myös sydän- ja verisuoniperäisiä virheitä, suulakihalkioita ja virtsatiealueen vajavuutta (11, 12).

Levodopa
Homokysteiinin kohonneita arvoja on todettu useissa tutkimuksissa Levodopa- lääkkeellä ja dekarboksylaasin estäjillä hoidetuilla Parkinson potilailla. Tämän seikan voi selittää levodopalla aikaansaatu S-adenosylmetioniinin muutos dopamiinin aineenvaihdunnassa, koska suurin osa L-dopasta on Katekoli-O- metyylitransferaasi (COMT)- entsyymin muuntama, entsyymin, joka osallistuu muiden entsyymien ohella dopamiinin aineenvaihduntaan. Seurauksena on lisääntynyt S-homokysteiinin ja homokysteiinin muodostus. Potilailla, joita on pitkään hoidettu L-dopalla ja dekarboksylaasiestäjillä, on havaittu kaksinkertainen homokysteiinin taso verrattuna kontrolliryhmään ja hoitamattomiin Parkinson- potilaisiin (13). Homokysteiini aineenvaihdunnan vuorovaikutus saattaa selittää levodopan sivuvaikutukset ja mahdollisesti myös sekä iskeemisen sydäntaudin että aivoverisuonisairauden lisääntyneen esiintymisen Parkinsonin taudin kohdalla.

Metotreksaatti
Metotreksaatti (MTX), jota käytetään syövän hoidossa, mutta myös sellaisten sairauksien kuin psoriasis, nivelreuma (RA), lupustaudin [(lupus (lat.), ihohukka, eräiden ihoa vaurioittavien sairauksien yhteisnimitys, esim. lupus erythematosus, lupus vulgaris] ja joidenkin muiden autoimmuunisairauksien hoitoon, estää dihydrofolate reductase- entsyymiä, ja siten epäsuorasti estää metylaatiosyklin. Seurauksena on että homokysteiinitaso nousee. Homokysteiinitason jatkuva nousu on havaittavissa nivelreumapotilailla, joita hoidetaan metotreksaatilla (14). Sekä sydän-verisuonitauti, että muut sivuvaikutukset, joilla saattaa olla yhteys häiriintyneeseen 1C-aineenvaihduntaan, ovat yleisiä nivelreumapotilailla.

Sukupuolihormonit

Miehillä on lisääntynyt riski saada sepelvaltimosairaus, samoin vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. On olemassa merkittävää tieteellistä näyttöä siitä, että sukupuolihormonit vaikuttavat homokysteiinin määrään ja saattavat selittää ainakin joitakin näistä eroista. Homokysteiinitasot ovat korkeampia miehillä kuin naisilla ja ne ovat merkittävästi korkeampia vaihdevuosi-ikäisillä naisilla kuin nuorilla naisilla (15). Jotkut tutkimukset ovat myös osoittaneet, että estrogeenihoito alentaa homokysteiinia. Mies-sukupuolihormonit toisaalta saattavat parantaa homokysteiinin synteesiä. Näistä vuorovaikutuksista on keskusteltu yksityiskohtaisemmin katsauksessa, ja siinä on mukana noin 50 viitettä. Muut vuorovaikutukset on mainittu lyhyemmin. Joitakin tunnettuja vaikutuksia ei ole mainittu, kuten klassinen typpioksidiin liittyvä metioniinin synteesin passivoituminen, eli sen entsyymin, joka muuntaa homokysteiinin metioniiniksi. Jotkut lääkkeet, jotka saattavat aiheuttaa kohonneen homokysteiinitason ja sivuvaikutuksia, jotka liittyvät heikentyneeseen yksihiiliseen aineenvaihduntaan, ovat nesteenpoistolääkkeet, kuten hydroklooritiatsidi ja triamterene, lääkket, jotka lisäävät vatsan pH-arvoa, kuten omepratsoli, trimethoprim, syklosporiini, ja kliokinoli. Luetteloon todennäköisesti lisätään lääkkeitä kun homokysteiinimittaukset tulevat yleisemmiksi. Eräässä äskettäin ilmestyneessä homokysteiiniä käsittelevässä tutkimuksessa (16) on myös esitetty laaja yleiskatsaus heikentyneen homokysteiini aineenvaihdunnan seurannaisvaikutuksista. Koska monet näistä lääkkeistä ovat hyvin yleisiä ja niitä määrätään ikääntyneille henkilöille, joilla saattaa olla ennestään alhainen vitamiinitilanne huonon imeytymisen ja lukemattomien muiden tekijöiden vuoksi, kaikki vuorovaikutukset kannattaisi pitää mielessä. Kohonnut homokysteiini saattaa merkitä sellaista vaikutusta.

Viitteet:
(Halutessasi tarkastella viitteiden takana olevia tutkimustuloksia, ole hyvä ja kopioi alempana olevat linkit kukin kerrallaan ja liitä selaimesi hakukenttään tai Googlen hakupalkkiin).


1. Desouza C et al. Drugs affecting Homocysteine Metabolism. Impact on Cardiovascular Risk. Drugs, 2002;62:605-16.

2. de Longeril M et al. Lipid-lowering drugs and homocysteine. Lancet, 1999;353:209-10.

3. Dierkes J et al. Serum homocysteine increases after therapy with fenofibrate or bezafibrate. Lancet, 1999;354:219-20.

4. Dierkes J et al. Vitamin supplementation can markedly reduce the homocysteine elevation induced by fenofibrate. Atherosclerosis, 2001;158:161-

4. 5. Garg R et al. Niacin treatment increases plama homocysteine levels. Am Heart J, 1999;138:1082-7.

6. Fisman EZ et al. Antihyperglycemic treatment in diabetics with coronary disease: Increased Metformin-associated mortality over a 5-year follow-up. Cardiology, 1999;91:195-202.

7. Carlsen S et al. Metformin increases total serum homocysteine levels in non-diabetic male patients with coronary heart disease. Scand J Clin , Lab Invest, 1997;57:521-27.

8. Apeland T et al. Homocysteine concentrations and methionine loading in patients on antiepileptic drugs. Acta Neurologica Scand, 2000;101:217-23.

9. Schwaninger M et al. Elevated plasma concentrations of homocysteine in antiepileptic drug treatment. Epilepsia, 1999;40:345-50.

10. Verotti A et al. Hyperhomocysteinaemia in children treated with sodium valproate and carbamazepine. Epilepsy Research, 2000;41:253-7.

11. HernandezDiaz S et al. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defects. New Engl J Med, 2000;343:.

12. HernandezDiaz S et al. Neural tube defects in relation to use of folic acid antagonists during pregnancy. Am J Epidemiology, 2001;153:961-8.

13. Müller T et al. Nigral endothelial dysfunction, homocysteine, and Parkinson´s disease. Lancet, 1999;354:126-7

14. Haagsma CJ et al. Influence of sulfasalazine, methotrexate, and the combination of both on plasma homocysteine concentrations in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis, 1999;58:79-84.

15. Wouters M et al. Plasma homocysteine and menopausal status. Eur J Clin Invest, 1995;25:801-05.

16. Bolander-Gouaille. Focus on Homocysteine and Vitamins Involved in its Metabolism. 2002, 2nd edition, pages105-117.Springer Verlag, 2002.


Jos tämän artikkelin luettuasi sinua kiinnostaa oma tilanteesi, voit pyytää lääkäriltäsi, että seuraavassa verikokeessa määriteltäisiin myös veren seerumin homokysteiini. Erillisenä toimenpiteenä kustannus on jotain 30,00 - 45,00 euron luokkaa. Ei se nyt maailmaa kaada, jos ajatellaan, että saat ehkä oman tulevaisuutesi kannalta tärkeää tietoa, jonka avulla voit parantaa ravintotottumuksiasi ja saada lääketieteen ammattilaisilta ohjeita mahdollisen huonon tilanteen korjaamiseksi. Katso Medix laboratorioiden selvitys asiasta.
Paula Heinosen erittäin ansiokas artikkeli löytyy klikkaamalla: http://www.prohealth.fi/ukk_dementia.php
Siinä hän mainitsee mainitsee mm, että Ruoka on voimakas lääke.
Lainaus artikkelin lopusta:
"Neurologi Perlmutterin mukaan "Aivosi enemmän kuin mikään muu kehon osa tarvitsee tarkoituksenmukaisia ravintoaineita toimiakseen optimaalisella tavalla ja suojautuakseen vanhenemisen rappeuttavia vaikutuksia ja tauteja vastaan". Vaikka vaivat olisivat jo alkaneet, syöksykierre on pysäytettävissä, mutta se vaatii paljon työtä ja usein perusteellisia muutoksia elämäntavoissa".
Paula Heinonen

maanantaina, lokakuuta 06, 2008

What is Social Bookmarking? Ma.gnolia, Tohtori.fi

Jälleen RikkiMikko sai sähköpostiin Google Alertin muodossa hyödyllistä tietoa monista terveyteen ja sairauksiin liittyvistä seikoista. Tuo Social Bookmarking on käsittääkseni jonkinlainen blogiryhmä tai vastaava, jossa linkitetään esimerkiksi tohtori.fi- sivuston tietoja (vaikkapa Bakteerit, probiootit ja prebiootit suoliston hyvinvoinnissa - Tohtori.fi) tai Näin tunnistat, onko lapsellasi astma - Uutiset - Tohtori.fi tai 8 ruokaa joita tulisi syödä päivittäin - Uutiset - Tohtori.fi tai Ravinto - Tohtori.fi), mutta myös monia muita sivustoja, joilla käsitellään esimerkiksi ruokareseptejä, historiaa ja ihan kaikkea taivaan ja maan väliltä.

Näitä sivustoja selatessa on tietysti vaarana joutua infoähkyn uhriksi, joten asioiden sisäistämiseen tarvitaan tervettä kritiikkiä, suodattimia, jotta voi poimia olennaisen, sen josta itselle voisi olla hyötyä. Käykää toki kuitenkin katsastamassa näitä tiedottamisen ja vuorovaikuttamisen uusia välineitä.

Nykyisin kukaan ei voi väittää, ettei tietoa olisi saatavilla. Kenenkään Internet-yhteyden omistavan ei tarvitse ostaa tietosanakirjoja eikä edes mennä kirjastoon saadakseen ajantasaista tietoa mitä moninaisimmista asioista. Tässäkin pätee edellisen kappaleen ohje: suodattimia tarvitaan, kaikkea ei pidä hyväksyä. Terve maalaisjärki on yhä kovaa valuuttaa!

Tällä kertaa ei sen enempää kuin että Hyvää ja Värikylläistä Syksyä. Kuunnellaan hyvää musiikkia ja nautitaan elämästä!

sunnuntaina, syyskuuta 28, 2008

Eroica Trio - Google-haku


Eroica Trio - Google-haku

Uskomaton pianotrio!

Kannattaa käydä kuuntelemassa tätä kokoonpanoa. Olipa kyseessä Beethovenin pianotrio tai kolmoiskonsertto, musiikkinautinto on taattu. Kannattaa käydä kuuntelemassa tätä kokoonpanoa. Olipa kyseessä Beethovenin pianotrio tai kolmoiskonsertto, tai säveltäjien Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach, Ernest Bloch, Paul Cantelon, Frederic Chopin teokset, musiikin ilmaisu herättää aina voimakkaita tunteita, ja musiikkinautinto on taattu!

Käy katsastamassa trion kotisivulta, mitä he ovat saaneet aikaiseksi!

Enemmän tietoa tästä yhtyeestä ja muista musiikkiasioista löydät RikkiMikon jazzblogista.

Musiikki on eräs suurimmista meille annetuista lahjoista ja uskomattoman hieno lohduttaja ahdistuksen hetkellä, ja suuri apu myös muihin vaivoihin. Nauttikaamme sävelten rikkaasta maailmasta! Antakaamme ajatustemme levätä sen sulojen parissa! Pois paha maailma - ainakin hetkeksi! Klikkaa!


maanantaina, heinäkuuta 21, 2008

Tulehduskipulääkkeet ja nivelrikkomaanantaina, heinäkuuta 21, 2008
maanantaina, heinäkuuta 21, 2008
 
RikkiMikko haluaa muistuttaa jälleen eräästä tärkeästä seikasta, nimittäin käsikauppalääkkeiden avulla suoritettavaan itselääkitykseen liittyvistä yllättävistä vaaroista; yhteiskuntamme hyvinvoinnin turvaamiseksi luotu apteekkilaitos tuottaa erinomaisia keinoja omatoimisen itsensä hoitamisen välineitä. Ne saattavat kuitenkin väärin käytettyinä osoittautua erittäin kohtalokkaiksi, nimenomaan silloin, kun niihin turvaudutaan väärin perustein.

Jos houkutus turvautua näihin keinoihin ajaa ohi suositusten, toisin sanoen, jos ei noudateta esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden käyttöön annettuja ohjeita, vaan jatketaan vastoin suosituksia näiden sinänsä erinomaisten tuotteiden nauttimista senkin jälkeen, kun ohjeissa annettu määräaika on kulunut umpeen, saattaa edessä olla todella vakavia ongelmia.
 Tulehduskipulääkkeet ja nivelrikko
Nykyisin on vielä vallalla yleinen ajatus, että nivelkipua olisi hyvä hoitaa tulehduskipulääkkeillä. Ajatus on perusteltu silloin, kun on tarkoitus tuottaa nopeasti lievitys akuuttiin ongelmaan. 

Jos kyseessä on pidempiaikainen, yli kaksi viikkoa kestävä kiputila, on tulehduskipulääke huono vaihtoehto sen vuoksi, että esimerkiksi aspiriini ja ibuprofeeni eivät ole tehokkaita ja turvallisia keinoja päästä eroon nivelrikon kivuista lopullisesti. On hyvä pitää mielessä, että asiaan liittyy monia tulehduskipulääkkeen nimellä kulkeviin lääkkeisiin liittyviä, mahdollisesti vakavia pitkäaikaisvaikutuksia (kuten vatsaan kohdistuva myrkyllisyys). Tällaisiin lääkkeisiin kuuluvat aspiriini, ibuprofeiini ja naprokseeni1. Ne saattavat jopa aiheuttaa tai kiihdyttää nivelvauriota! 2 Jopa asetaminofeenilla (toiselta nimeltään parasetamoli), vaikkei teknisesti olekaan tulehduskipulääke, voi olla hyvin haitallinen vaikutus keholle, mikäli sitä otetaan säännöllisesti pitkiä aikoja kyllin suurina annoksina tai yhdessä muiden lääkkeiden tai alkoholin kanssa. Niinpä ei ole olemassa mitään todellista tietoa, mikä osoittaisi laajalti käytössä olevien tulehduskipulääkkeiden ja nykyisin niin suosittujen selektiivisten COX-2 estäjien suotuisista vaikutuksista rustokudokselle3

Nämä lääkkeet saattavat lievittää kipua lyhyellä aikavälillä, mutta millä hinnalla niveltesi suhteen pitkään käytettynä?

Lääkärit kirjoittavat yleensä käsikauppalääkkeitä, kuten aspiriinia, lievittämään nivelrikkokipuja. Oksentamisen ja pahoinvoinnin ohella suuret tulehduskipulääkkeiden tai parasetamolin pitkäaikaisannokset saattavat aiheuttaa vakavia munuaisvaurioita, maksan toiminnan häiriöitä sekä yhtä hyvin aiheuttaa vatsan tai suoliston sisäpinnan kudosvaurioita. Tutkimusyhteisön jäsenillä on vain yksi sana sanottavana: myrkyllisyys. Vähäpätöisen vaivan hoitaminen käsikauppalääkkeellä voi olla houkutteleva vaihtoehto, mutta meidän tulisi olla varovaisia, jotta ymmärtäisimme pitkän aikavälin seuraamukset siitä, mitä kehomme sisään laitamme. On olemassa muita kehossamme luonnostaan esiintyviä aineita, joiden on havaittu olevan aivan yhtä tehokkaita, jollei tehokkaampia - nivelrikon tyypistä riippuen - joilla on monin verroin vähemmän sivuvaikutuksia.

Viitteet:Haluan vielä muistuttaa siitä riskistä, minkä on todettu aiheutuvan tulehduskipulääkkeiden, myös modernien koksibien pitkäaikaiskäytöstä, nimittäin kohonnut veren seerumin homokysteiini, joka puolestaan on lähes jokaisen aivo- ja sydäninfarktin taustalla. Onhan sanottu, että homokysteiini, tuo kehon itsensä tuottama myrkyllinen aminohappo on jopa suurempi vaaratekijä kuin kohonnut kolesteroli. Se saattaa selittää monta nuorehkolla henkilöllä puhkeavaa infarktia silloin, kun on jälkeenpäin todettu, että kolesterolitaso on ollut suositusrajan (5,0 mmol/l) alapuolella, ja silti henkilö sairastui infarktiin. Lue lisää homokysteiinistä (Hcy):
Tri Tolonen: Berberiini, foolihappo ja C-, E-, B6- ja B12-vitamiinit sekä kalaöljyn (tai krilliöljyn, RikkiMikon huomautus!) omega-3-rasvahapot ehkäisevät homokysteiinin kertymistä elimistöön ja suojaavat siten sydän- ja verisuonitaudeilta, luukadolta, masennukselta, syövältä, munuaistaudeilta, muistihäiriöiltä, dementialta, Parkinsonin taudilta ja ennenaikaiselta synnytykseltä ym.

Sitten muutama sana niistä vähemmän vaarallisista keinoista, joilla voi hallita kipuja tuottamatta ikäviä tai vaarallisia sivuvaikutuksia. Eräs sellainen aine on MSM, puhtaimmassa muodossaan OptiMSM:n nimellä tunnettu lisäravinne, jota luonnossa esiintyy kaikissa elävissä soluissa, suurimpana pitoisuutena äidinmaidossa. MSM:n on todettu alentavan homokysteiinin pitoisuutta veren seerumissa.
Yhdistelmävalmiste OptiMSM + glukosamiini +  kondroitiini, joka lisäksi sisältää vielä Ester-C-vitamiinia ja pienen määrän molybdeeniä, on tehokas apu nivelvaivoihin, tehokkaampi kuin tämän yhdistelmän kunkin aineosan yhteenlaskettu vaikutus erikseen nautittuna. OptiMSM tuottaa synergiaetua, kun halutaan edistää tuotteen muiden aineiden imeytymistä ja hyödyntämistä.

MSM:n on todettu alentavan merkittävästi veren seerumin homokysteiinitasoa.
(Secondary outcomes included significant reductions in serum homocysteine and urine malondialdehyde in those taking MSM compared to placebo).

Valmista MSM-voide hyvinvointisi tueksi!

Osta luontaistuotekaupasta tai apteekista tuubi (75 ml) Tri Tolosen Bio Carnosin- voidetta. Varaa sopiva, noin kolmen – viiden dl puhdas astia, johon laitat vajaan desilitran (75 ml) puhdasta, haaleaa vettä. Lisää veteen noin 15 g (pari – kolme kukkuraista teelusikallista) MSM- jauhetta ja sekoita hyvin. Purista Bio Carnosin- voide syntyneeseen liuokseen ja sekoita hyvin. Hyvälle tuoksuva voide (lotion) on valmis! Voit käyttää myös jotain muutakin vesiliukoista lotion- tyyppistä tuotetta MSM- voiteen pohjana.

MSM:n maku
Alussa MSM saattaa maistua karvaalta. Voit välttää mahdollisen epämiellyttävyyden nauttimalla jauhe esimerkiksi appelsiini- tai greippimehun kanssa. Suositeltavaa on nauttia myös C-vitamiinia MSM:n kanssa. Tällöin raikkaan makuinen pore C-vitamiini on ihanteellinen kyytipoika, koska MSM:n maku peittyy lähes täydellisesti porejuoman vaikutuksesta.