maanantaina, maaliskuuta 07, 2011

FIBROMYALGIAN HOITOON LIITTYVÄ TUOTEPAKETTI

RikkiMikko on jo vuosia miettinyt fibromyalgiasta kärsivien  lukemattomien kohtalotoveriensa ongelmia ja päätynyt omien rohkaisevien kokeilujensa perusteella uuteen oivallukseen: Q10 + OptiMSM, lisänä vielä bioflavonoideja sisältävä Ester-C 
Monet fibromyalgiaa käsittelevät tutkimukset tukevat ajatusta, että hoidossa saatettaisiin saada tuloksia, jos ravitsemuksessa kiinnitettäisiin huomiota kehon hapetusstressin välttämiseen. Ubikinoni toimii monien tutkimusten mukaan tehokkaana hapen kuljettajana. Esimerkiksi tri Matti Tolonen on todennut erääseen espanjalaiseen tutkimukseen perustuen, että
"Fibromyalgiaa potevilla ihmisillä on ubikinonin eli koentsyymi Q10:n puutetta, lisääntynyt mitokondrioiden hapetusstressi ja rasvojen härskiintyminen, ilmenee epanjalaisen Sevillan yliopiston tutkimuksista. Puutos on helppo korjata nauttimalla ubikinonia ruuan lisänä. Sopiva päiväannos on 100-200 mg".

 Ubikinoni, samoin kuin MSM kuljettaa happea solun ytimeen, mitokondrioon, jossa tapahtuu kehon kaiken energian tuotanto; glukoosimolekyyleistä tuotetaan hapen avulla ATP- eli adenosiinitrifosfaattimolekyylejä (C10H16N5O13P3), jotka ovat eräänlaisia kehon energia-akkuja, joita laddataan ja puretaan tarpeen mukaan jopa 1000 - 1500 kertaa vuorokauden aikana.

Mikäli tämä toiminto estyy hapen riittämättömyyden takia, seurauksena on anaerobinen aineenvaihdunta, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että yhdestä glukoosimolekyylistä muodostuu vain kaksi ATP- molekyyliä, siis vain yksi kuudestoistaosa verrattuna aerobiseen eli happea käyttävään aineenvaihduntaan. Anaerobisen aineenvaihdunnan tuoksena syntyy myös maitohappoa, kun aerobisessa aineenvaihdunnassa energian lisäksi syntyy hiilidioksidia. Tämä selitää jo osan siitä ongelmasta, jonka kohteeksi fibromyalgikko joutuu; huonosti hapetetut lihassolut tuottavat liian vähän energiaa ja kaiken lisäksi se aineenvaihdunta tuottaa vähäisen energian lisäksi myös kipua aiheuttavaa maitohappoa.

Jokainen urheilua seurannut on kuullut puhuttavan rasittaviin suorituksiin liittyvistä kommenteista, "se suoritus meni maitohapoille". Kyse on silloin lihasenergian loppuun kuluttamisesta, joka voi johtaa terveyden kannalta arvaamattomiin seurauksiin, koska myös palautuminen normaaliin tilaan vaatii energiaa. Jos sitä ei ole käytettävissä, tila voi kehittyä pahimmassa tapauksessa jopa halvaukseen saakka.

Fibromyalgiapotilaita tutkittaessa on eräissä tieteellisissä tutkimuksissa todettu heidän kärsivän typpioksidin puutteen aiheuttamista verenkierron häiriöistä ja lihasten korkeista maitohappopitoisuuksista.Wikipedia kertoo fibromyalgian hoitomuodoista seuraavaa: "Fibromyalgiaa voidaan hoitaa useilla erityyppisillä lääkkeillä. Tavanomaisimpia ovat masennuslääkkeet antikonvulsantit eli epilepsialääkkeet, lihasrelaksantit, NMDA-reseptorin salpaajat, kipulääkkeet ja unilääkkeet, mutta myös monia muunlaisia lääkkeitä on käytetty. Yhdysvalloissa on epilepsian ja hermovauriokivun hoitoon käytetty lääke pregabaliini   hyväksytty myös fibromyalgiahoidoksi".  

Lääketehdas Pfizer markkinoi sitä kauppanimellä Lyrica. Sivumennen sanoen Lyrica saattaa aiheuttaa miehille erektiohäiriöitä.

Fysioterapiasta ja joistain liikuntamuodoista voi olla apua. (erityisesti trisykliset masennuslääkkeet ja serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät eli SNRI-lääkkeet saattavat auttaa fibromyalgiaan).  

Jos tavanomaiset kipulääkkeet auttavat, kyse ei ole fibromyalgiasta, ja itse taudissa ne ovat vain haitaksi[2].

Hyvää alkanutta kevättä toivottaen
RikkiMikko