lauantaina, huhtikuuta 27, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 78/365. Lauantai 27.4.2013 – Kriisiavulla ja turvautumisella "Yläkerran Herran apuun" voi olla tervehdyttävä vaikutus silloin, kun tuntuu oikein pahalta!
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

Yli 800:ssa eri puolilla maailmaa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että ne potilaat, jotka saavat henkisyyteen tai uskontoon yhteydessä olevia lääketieteellisiä hoitoja, osoittavat terveysvaikutusten kannalta katsottuna huomattavasti parempaa fyysistä kehitystä kuin ne, joiden hoidossa tätä yhteyttä ei ole. Tutki mahdollisuutta kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta tähän suurempaan olentoon saadaksesi tukea terveyskriisin kohdatessasi.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa! Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Over 800 worldwide studies have found that patients receiving medical treatments that have a connection tospirituality or religion demonstrate significantly better physical health outcomes than those who do not.  Investigate developing a sense of connectedness to a greater being for support during a health crisis. 
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Lisa Best's writings have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Более 800 исследования по всему миру показали, что пациенты, получающиелечение, которое имеют подключение к духовности или религии, демонстрируют значительно лучшее физическое здоровье, чем те, которые этого не делают. Расследованию развивающихся чувства связанности в большей существо за поддержку во время кризиса в области здравоохранения.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

perjantaina, huhtikuuta 26, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 77/365. Perjantai 26.4.2013 – Ympäristömyrkyt (happosateet!) useimpien aikuisiällä puhjenneiden syöpien taustalla!
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

Haluaisitko kokeilla OptiMSM jauhetta?
Käy tykkäämässä FinnMSM Oy:n FaceBook -sivua ja tilaa RikkiMikolta alennukseen oikeuttava kampanjakoodi (ilmoita sähköpostiosoitteesi, jotta voin lähettää sinulle sen alennuskoodin). Liittämällä saamasi koodin tilaukseesi saat 150 g OptiMSM jauhepakkauksen käsittely- ja postikuluineen hintaan 8,40 €. Tilaaminen ei sido sinua jatkotilauksiin. Koodeja on jäljellä vielä neljällekymmenelle!

Sitten varsinainen Päivän Terveysvinkki:
Hämmästyttävä tutkimus, johon osallistui 44000 identtistä kaksosta, paljasti että altistuminen ympäristömyrkyille on ylivoimaisesti suurin syy myöhään aikuisiällä alkavalle syövälle. Geneettinen alttius on yleisempää lapsuusiällä kehittyville syöville,

Muista nämä: terveellisen ruokavalion kulmakivet

jotka onneksi ovat harvinaisia
​​. Paras puolustus syöpää vastaan on hallita ruokavaliota ja elämäntapoja, jolla voidaan minimoida myrkyille altistumista. Jätä pois tupakka, huumeet ja liika alkoholi! Lasi viiniä illalla ennen nukkumaan menoa sallittakoon!

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!

LisaBestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.


Would you like to try OptiMSM powder?
Visit FinnMSM Oy's FaceBook page, like it, and ask for a discount code for the qualifying campaign (please indicate your email address so I can send you the discount code). Pasting the code with your order, you are entitled to receive one 150 g OptiMSM powder packets whose price including handling and postage is € 8.40. Ordering does not commit you to follow orders. The codes left for another forty!

Beating Cancer Anyone Can - I DID
Then the Health Tip of the Day:
An amazing study of 44,000 identical twins revealed that exposure to environmental toxins is by far the greatest cause of late-onset (adult) cancer.  Genetic predisposition is more prevalent in early onset (childhood) cancers, which fortunately are rare.  Managing your diet and lifestyle to minimize exposure to toxins is your best defense against cancer. Leave out the tobacco, drugs and excessive alcohol! Glass of wine in the evening before going to bed must be allowed!

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year!

Lisa Best's writings have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.Хотели бы вы попробовать OptiMSM порошок?
Facebook Посетите страницу FinnMSM Oy, как и его, и просите скидку код отборочный (пожалуйста, укажите Ваш адрес электронной почты, поэтому я могу отправить вам код скидки). Вставка код для Вашего заказа, Вы имеете право на получение одной 150 г OptiMSM пакетики с порошком, цена которого, включая упаковку и почтовые расходы составляет € 8,40. Заказа не обязывает Вас следовать приказам. Коды оставил еще сорок!

Тогда Здоровье Совет дня:
Рак легких. Наглядное руководство
Удивительное изучение 44 000 идентичных близнецов показало, что воздействие токсинов окружающей среды на сегодняшний день является основной причиной позднего начала (для взрослых) рак. Генетическая предрасположенность является более распространенным в раннем начале (в детстве) рака, который, к счастью, редко. Управление питанием и образом жизни, чтобы минимизировать воздействие токсинов ваша лучшая защита против рака. Оставьте из табака, наркотиков и чрезмерное употребление алкоголя! Бокал вина вечером перед сном должно быть разрешено!

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года!  
Писания Лиза Беста вдохновили меня на написание этой Здоровье Совет дня статей.