lauantaina, toukokuuta 18, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 96/365. Lauantai 18.5.2013 Vitamiinit ja stressi
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Altistuminen ympäristön kemikaaleille, stressi, unen puute, ja sairaudet, kaikki nämä lisäävät kehon vitamiinien ja kivennäisaineiden tarvetta, ja sen vuoksi useimmat amerikkalaiset ovat havainneet hyvien vitamiini- ja hivenaineiden lisäaineena nauttimisen parantavan terveyttä. Mieti, voisitko lisätä ruokavalioosi yhden monivitamiini- ja hivenainevalmisteen varmistamaan kyseisten aineiden saantia, ellei sinulla ole tämä jo ennestään ohjelmassa.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.


Exposure to environmental chemicals, stress, lack of sleep, and disease all increase the body's need for vitamins and minerals, and the majority of Americans will see improvement in health with a good vitamin and mineral supplements. Try adding a good general vitamin and mineral supplements if you are not already taking one.
Trace Elements Blog

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Воздействие экологических химикатов, стресс, недостаток сна, и болезни все это повышает потребность организма в витаминах и минералах, и большинство американцев увидят улучшение здоровья с хорошей витаминные и минеральные добавки. Попробуйте добавить хорошее общее витаминные и минеральные добавки, если вы уже принимаете не один.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

perjantaina, toukokuuta 17, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 95/365. Perjantain kolmas 17.5.2013 klo 11:45 KurkumaNyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Kurkumalla (Turmeric), on anti-inflammatorisia ominaisuuksia jotka ovat hyödyllisiä estämään Alzheimerin tautia ja sepelvaltimotautia. Monet intialaiset ruoat sisältävät kurkumaa ja kardiovaskulaaristen sairauksien esiintymistiheys on paljon pienempi kyseisessä maassa. Mieti, voisitko käyttää ruoanlaitossa kurkumaa tai lisätä sitä täydentämään tarvittaessa parantaaksesi sydämen ja verisuonten terveyttä.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Turmeric (curcumin) has anti-inflammatory properties, which are beneficial in preventing Alzheimer's Disease and Coronary Artery Disease.  Many Indian dishes contain Tumeric, and the incidence of cardiovascular disease is much lower in that country.  Consider cooking with Tumeric, or add it as a supplement if needed to improve cardiovascular health.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Куркумы (куркумин) обладает противовоспалительными свойствами, которые полезны в профилактике болезни Альцгеймера и ишемической болезни сердца. Многие индийские блюда содержат Tumeric, и частота сердечно-сосудистых заболеваний намного ниже, в этой стране. Рассмотрим приготовление пищи с куркумой, или добавить его в качестве дополнения, если это необходимо для улучшения сердечно-сосудистого здоровья. 
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

Blogin viisi kärjessäNämä kirjoitukset ovat lukijoideni mielestä olleet tähän mennessä kaikkein suosituimmat. Tilasto perustuu Googlen 17.5.2013 klo 7:45 antamiin tietoihin
Asiaa kivun hallinnasta ja ihmisen terveydestä yleensä eli miten luontaistuotteellakin voidaan voittaa kipu ja kolotus.
Kun kävin joitakin aikoja sitten omalääkärini vastaanotolla, pyysin samalla häntä uusimaan pari lääkereseptiä; verenpainetta on hoidettu jo ...
Fibromyalgiaa koskevassa jutussani viittasin David W. Greggin artikkeleihin joista eräässä puhutaan myös herpes viruksen aiheuttaman yskä...
Tri Jonathan V. Wright: Hoitovihje niveltulehdukseen Ihmeaine, jonka pitkäaikaiseen käyttöön saattaa liittyä joitakin ongelmiakin...
RikkiMikko on seuraillut ahkerasti niitä vierailijoista kertovia tilastoja, joita serverin toimesta on tarjottu. Ei, niissä ei paljasteta y...
Oheinen teksti on suomennos artikkelista, jonka alkuperäinen, englanninkielinen teksti on julkaistu täällä. Jänne on lihaksen se loppuosa...
Menopaussi Naiset, jotka läpikäyvät vaihdevuosien mukanaan tuomia moninaisia oireiluja, kysyvät usein: "Miten ne saisin loppumaan...
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi! Today's Health Tip now appears also in Russian language! Здоровье Подс...
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi! Today's Health Tip now appears also in Russian language! Здоровье Подс...

Päivän Terveysvinkki Nro 94/365. Perjantain toinen 17.5.2013 Tuoreruoka versus säilykkeet


Kemikaalit heikentävät suomalaismiestenkin spermaa

Tutkimukset osoittavat, että raaka-, paikallis-, tuore- ja luomuhedelmät sekä vihannekset säilyttävät korkeimman ravintoaineiden tason parhaiten, ja lähituntumassa ovat tuoreet ei-luomutuotteet. Jos tuoreita hedelmiä ja vihanneksia ei ole käytettävissä, tuoreena pakastettu on seuraavaksi paras vaihtoehto, purkitettu tai muuten säilötty jonossa viimeinen. Yleensä tuore ravinto on optimaalinen ja kaikenlainen käsittely vähentää syötävän ruoan ravinteita. Mitä pidempi säilyvyysaika on tuotteella, sitä vähemmän eläviä ravintoaineita se sisältää. Mieti voisitko korvata säilykkeet tai pakatut elintarvikkeet tuoreilla elintarvikkeilla lisätäksesi nauttimasi ruoan ravinnepitoisuuksia.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

The cancer danger in canned foodStudies show that raw, local, fresh, organic fruits and vegetables retain the highest levels of nutrients, followed by fresh non-organic produce.  If fresh fruits and vegetables are not available, fresh frozen is the next best choice, with canned or boxed coming in last.  In general, fresh is optimal and processing minimizes nutrients.  The greater the shelf life of a product, the less live nutrients it contains.  Consider replacing canned or boxed foods with fresh foods to increase nutrient content.

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

torstaina, toukokuuta 16, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 93/365. Perjantain ensimmäinen. 17.5.2013 Luomutuotteet.Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Useimmat tämän päivän elintarvikkeet sisältävät huomattavasti vähemmän ravintoaineita kuin ne, joita tuotettiin vaikkapa 50 vuotta sitten. Syynä tähän on maaperän köyhtyminen. Toisin sanoen tilanne on syntynyt maatalouden kestämättömien tuotantomenetelmien seurauksena. Tutkimukset vahvistavat, että useimmilla amerikkalaisilla on puutetta vähintään yhden vitamiinin tai mineraalin osalta. Osta luomutuotteita niin paljon kuin mahdollista, jotta voisit kompensoida ravinteiden pitoisuuden vähenemisen.


Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.


Most foods produced today have significantly less nutrients than those produced even 50 years ago due to soil depletion and non-sustainable farming methods.  Studies confirm that most Americans are deficient in at least one vitamin or mineral.  Buy organic foods as much as possible to compensate for this decline in nutrients. 


If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Большая часть продукции производится сегодня имеют гораздо меньше питательных веществ, чем произведенные даже 50 лет назад в связи с истощением почвы и неустойчивой сельскохозяйственной практики. Исследования показывают, что большинство американцев испытывают дефицит в меньшей мере один витамин или минерал. Купить натуральные продукты как можно больше, чтобы компенсировать это снижение питательных веществ.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

Päivän Terveysvinkki Nro 92/365. Torstain toinen 16.5.2013 B-ryhmän vitammiinitNyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

B-ryhmän vitamiineja esiintyy monissa viljatuotteissa, ja kehon "hyvät bakteerit" valmistavat lopullisesti ne nauttimastasi ravinnosta. Pidä "hyvät bakteerit" vahvoina nauttimalla prebiootteja, toisin sanoen syö paljon tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Syömällä lisäksi probiootteja eli käymismenetelmällä valmistettuja elintarvikkeita edistät tilannetta.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.B vitamins are found in many grain products, and they are made in the body by "good bacteria".  Keep your "good bacteria" strong with prebiotics (lots of fresh fruits and veggies) and with probiotics and fermented foods.

What Are Prebiotics?


 If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.


Витамины группы В содержится во многих продуктах зерна, и они сделаны в организме "хороших бактерий". Держите "хороших бактерий" сильный с пребиотиками (много свежих фруктов и овощей) и пробиотиков и ферментированных продуктов.
Ферментирование овощей 

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

Päivän Terveysvinkki Nro 91/365. Torstai 16.5.2013 - Käytä yrttejä ja mausteita osa II


Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
 

Pippuri

Useimmat ruoanlaitossa käytettävät mausteet ovat tarjonneet lääkkeen hyödyt jo tuhansia vuosia, ja ne ovat terveellinen lisä ruokavalioon. Harkitse korvata sokeria ja suolaa sellaisilla mausteilla kuten basilika, mustapippuri, neilikka, korianteri, kaneli, inkivääri, valkosipuli, minttu, punainen chili pippuri ja rosmariini.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Most cooking spices have been providing medicinal benefits for thousands of years, and are a healthy addition to the diet.  Consider replacing sugar and salt with spices like basil, black pepper, cloves, coriander, cinnamon, ginger, garlic, mint, red chili pepper, and rosemary.
 If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.


Большинство приготовления пищи специи оказывают лекарственные льготы в течение тысяч лет, и являются здоровым дополнением к диете. Рекомендуется заменить сахар и соль со специями как базилик, черный перец, гвоздика, кориандр, корица, имбирь, чеснок, мята, красный перец чили, и розмарина.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.