lauantaina, heinäkuuta 20, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 120/365 Perjantai 20.7.2013 – Kokeile eri viljalaatuja ja löydä vitamiinit, mineraalit ja hivenaineet


Amarantti – Wikipedia


Harkitse voisitko lisätä seuraavien terveellisten jyvien osuutta ruokavaliossasi: amarantti, ohra, tattari, bulgur, hirssi, kaura, quinoa, riisi, ruis, ruisvehnä (eli Tritikali), vehnä ja villiriisi. Nämä terveelliset jyvät sisältävät runsaasti ravinteita ja tarjoavat sinulle vitamiineja, mineraaleja ja entsyymejä. Kokeile yhtä lajia kerrallaan viikoittain määrittääksesi suosikkisi!
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Bulgur Wheat

Consider increasing your consumption of healthy grains such as amaranth, barley, buckwheat, bulgur, millet, oats, quinoa, rice, rye, triticale, wheat, and wild rice.  These healthy grains are nutrient-dense and provide vitamins, minerals and enzymes.  Try a new one every week to determine your favorite!
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Лебеда — Википедия

Следует увеличить потребление здоровых зерна, такие как амарант, ячмень, гречиху, Булгур, проса, oвёс, лебеда, риса, pожь, тритикале, пшеницы и дикого риса. Эти здоровые зерна питательными веществами и обеспечивают витамины, минералы и ферменты. Попробуйте новое каждую неделю, чтобы определить ваш любимый!
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, так как я намерен производить новый наконечник каждый день. Так что 365 дня здоровья Советы в течение года!

Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

perjantaina, heinäkuuta 19, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 119/365 Torstai 18.7.2013 – Ravitsemuksen tasapainoTerveys & TasapainoUSA:n vuoden 1988 lääkintäviranomaiskertomuksessa todettiin, että kaksi kolmasosaa kaikista kuolemista Yhdysvalloissa voisi liittyä ruokavalion ja ravitsemuksen epätasapainoon. Mieti sinäkin, voisitko hallita omaa ruokavaliotasi noudattamalla dieettiä, joka sisältää enemmän luonnonmukaista raakaravintoa. Siis enemmän marjoja, hedelmiä ja vihanneksia sellaisenaan, voittaaksesi todennäköisyyden sairastua.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
A 1988 Surgeon General Report stated that two-thirds of all deaths in the United States could be associated with imbalances in diet and nutrition.  Consider taking control of your diet, eating more natural, organic, raw, fruits and vegetables to beat the odds.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

1988 Главный хирург докладе говорится, что две трети всех смертей в Соединенных Штатах может быть связано с дисбалансом в диете и питанию. Рассмотреть вопрос о принятии под свой контроль диеты, едят более естественным, органическим, сырье, фрукты и овощи бить шансы.Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, так как я намерен производить новый наконечник каждый день. Так что 365 дня здоровья Советы в течение года!

Полноценное питание - основа жизни . Вредные диеты


Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, так как я намерен производить новый наконечник каждый день. Так что 365 дня здоровья Советы в течение года!

Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

keskiviikkona, heinäkuuta 17, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 118/365 Keskiviikko 17.7.2013 – Vältä epäterveellisiä rasvoja ja varsinkin pitkälle prosessoituja (= jalostettuja) tuotteita.Missä tuotteissa on vielä transrasvaa?Epäterveellistä rasvaa löytyy tehdasmaisesti kasvatetun ja viljalla syötetyn karjan lihasta, prosessoidusta lihatuotteista sekä elintarvikkeista, jotka on käsitelty ja/tai pakastettu kovetetussa kasvirasvassa (transrasvat). Edistä terveyttäsi ehkäisemällä tai vähentämällä epäterveellisen rasvan nauttimista.
Teollisten transrasvojen uskotaan olevan merkittävä terveysriski ja aiheuttavan muun muassa sydäntauteja.
Transrasvalähteitä ovat osittain kovetettua rasvaa sisältävät einekset, valmisateriat, ruoanvalmistustuotteet, leipomo- ja konditoriatuotteet sekä uppopaistetut ruuat. Tuotteen osittain kovetetun rasvan transrasvapitoisuudesta voi saada varmuuden vain, jos tuottaja kertoo sen tuoteselosteessa.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Kello viiden kahvi


Unhealthy fats are found in factory-farmed, grain fed cattle, processed meats, and foods deep fried in hydrogenated vegetable oils (trans fats).  To maximize health, avoid or minimize unhealthy fats.
Industrial trans fats is believed to be a major health risk and cause for heart diseases.
Trans fat sources include partially hydrogenated fat convenience foods, ready meals, cooking products, bakery and confectionery products, as well as fried foods. Partially hydrogenated fat trans fat content can be certain only if the producer says it on the label.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Нездоровые жиры содержатся в завод обработанные, зерно откормленного скота, мясопродуктов и продуктов глубокой жареные в гидрогенизированные растительные масла. Чтобы максимизировать здоровье, избежать или минимизировать вредные жиры.
Транс-жиров, как полагают, серьезную опасность для здоровья и причина сердечных заболеваний.

Транс-жиры источники включают частично гидрогенизированные жиры полуфабрикатов, готовых блюд, приготовление продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также жареной пищи. Частично гидрогенизированные жиры содержание транс-жиров может быть уверен только, если производитель говорит, что на этикетке.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, так как я намерен производить новый наконечник каждый день. Так что 365 дня здоровья Советы в течение года!

Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.