sunnuntaina, maaliskuuta 14, 2021

Hyvä elämä

 On aika tarkistaa asenteita. Kaikki hyvä saa alkunsa juurisyistä; asenne ratkaisee mielen - hyvä tai huono.


Hyvä mieli antaa hyvän päivän, ja jokainen hyvä päivä auttaa rakentamaan hyvän vuoden. Hyvä elämä rakentuu hyvistä vuosista!

Ole oman onnesi seppä; asennoidu tulevaan positiivisesti, niin hyvän ketju pysyy ehjänä!


Es hora de comprobar las actitudes. Todo lo bueno comienza por causas profundas; la actitud asienta la mente - bueno o malo.

Una buena mente te da un buen día, y cada buen día ayuda a construir un buen año. ¡Una buena vida se construye a partir de los buenos años!


¡Sé herrero de tu propia felicidad; postura hacia el futuro positivamente, y la cadena del bien permanecerá intacta!


It's time to check attitudes. All good gets started by root causes; attitude settles the mind - good or bad.

A good mind gives you a good day, and every good day helps build a good year. A good life is built from good years!

Be a blacksmith of your own happiness; posture to the future positively, and the chain of good will remain intact!

lauantaina, maaliskuuta 13, 2021

Mietteitä 13.3.2021


Viisas ihminen ei sure sitä, mitä hänellä ei ole

vaan iloitsee siitä,

mitä hänellä on.

– Demokritos

Aika rauhoittavasti sanottu. Elämän ehtoopuolella pitäisi osata iloita terveydestä,  rakkaista läheisistä, hyvistä ystävistä, taakse jääneistä hyvistä hetkistä ja varsinkin meidän suomalaisten siitä, että meillä on osattu tehdä asioita aika hyvin; koronaepidemiaa on hoidettu paremmin kuin monissa naapurimaissamme