lauantaina, lokakuuta 06, 2012

Statin Information

Käännös artikkelista, joka löytyy täältä.
 Statiinit ovat laajasti käytössä olevia lääkkeitä

Statiinilääkkeet, tai "HMG-CoA-reduktaasin estäjät", ovat yleisimmin määritelty kolesterolia alentavien lääkkeiden luokka. Tätä kirjoitettaessa myydyimmät lääkkeet ovat atorvastatiini (Lipitor), simvastatiini (Zocor) ja pravastatiini (Pravachol). Muita statiineja ovat fluvastatiini (Lescol), lovastatiini (Suomessa: Lovastatin Ratiopharm) ja rosuvastatiini (Crestor). Serivastatiini (Baycol) on poistettu markkinoilta.

Vahvoja etuja

Statiinilääkkeet alentavat merkittävästi korkeaa kolesterolia, ne alentavat pahaa "LDL" kolesterolia tehokkaammin kuin muut kolesterolia alentavat lääkeaineet. Ne myös alentavat triglyseridejä ja nostavat suojaavaa (eli "tervettä") HDL-kolesterolia. Lisäksi on osoittautunut, että niillä on useita muita mahdollisia sydäntä suojaavia vaikutuksia.
Esimerkiksi jotkut saattavat alentaa verenpainetta. Näillä lääkkeillä on myös todettu olevan useita muita enemmän tekniseltä kuulostavia vaikutuksia, jotka suojaavat sydänsairauksia, kuten "sileän lihaksen lisäkasvun". Atorvastatiini on erittäin vahva, vahvempi kuin simvastatiini, joka taas on vahvempi kuin pravastatiini, kun vaikutusta arvioidaan milligrammapohjalta. Näin ollen, jotta saataisiin sama vaikutus kuin ottamalla 40 mg pravastatiinia, tarvitsee ottaa 20 mg simvastatiinia tai vain 10 mg atorvastatiinia.
Näiden lääkkeiden on osoitettu merkittävästi vähentävän sydänkohtausten määrää, estävän aivohalvauksia ja vähentävän ääreisvaltimosairauksien syntymistä (sairaus, joka käsittää jalkojen valtimoiden "tukkeutumisen"). Monet tutkimukset ovat vahvistaneet, että sydänkohtausten ja aivohalvauksien määrä on vähentynyt. Ne myös vähentävät sydänkohtauksista sekä aivohalvauksista johtuvien kuolemien määrää. Aivohalvauksen väheneminen ei ole tyypillistä kolesterolia alentavilla lääkeaineilla, ja se on mahdollisesti seurausta joistakin muista statiinien eduista (kuten verenpaineen alenemisesta) kuin LDL kolesterolin alentamisesta.

Pitäisikö sinun alkaa käyttää kolesterolia alentavia lääkkeitä?


Tämä päätös sinun on tehtävä lääkärin kanssa. Sinun olisi otettava huomioon seuraavia seikkoja:
Niiden keski-ikäisten miesten keskuudessa, joilla on merkittävä riski saada sydänsairaus, lienee statiinilääkityksestä todennäköisesti enemmän hyötyä kuin vahinkoa, selviämisen näkökulmasta tarkasteltuna (The West ofScotland Study).
Tätä kirjoitettaessa ei ole tutkimuksia, jotka osoittaisivat statiinien tai muiden kolesterolilääkkeiden alentavan yleistä kuolleisuutta naisilla, ja epidemiologisesti asiaa tarkastellen, korkea kolesteroli naisilla ei ole samassa suhteessa kuolleisuuteen kuin miehillä. Vaikka korkeampi kolesteroli on yhteydessä korkeampaan sydänkohtausten määrään sinänsä, se ei ole sidoksissa sydänkuolemaan tai yleiseen kuolemaan, todellakin, alhaisempi kolesteroli liittyy hieman suurempaan riskiin eräissä tutkimuksissa.
Yhdenmukaisesti tämän kanssa on päätelty sydänkohtausten vähentyneen naisilla statiinien avulla, mutta yleisen kuolleisuuden ─ tai jopa sydänkuolleisuuden ─ ei ole osoitettu vähentyneen. On mahdollista, että on olemassa alaryhmä naisia​​, joille statiinit aiheuttavat hyötyä suuremman riskin, mutta tätä ei ole koskaan osoitettu.
Missään tutkimuksissa ei ole tarkasteltu statiinien vaikutuksia satunnaistetuissa tutkimuksissa yli 75-vuotiailla. Epidemiologiset tutkimukset osoittavat korkeampien kolesterolipitoisuuksien suojaavan tulehduksilta, eikä olevan haitallisia tässä ikäryhmässä, joten ei voida olettaa, että kolesterolin alentamisesta koituu enemmän hyötyä kuin suurentunutta riskiä. Alhainen kolesteroli voi olla riskitekijä sydämen rytmihäiriöiden kannalta. Rytmihäiriöt ovat johtava kuolinsyy, jos sydänkohtauksia esiintyy. Iäkkäillä sydämen rytmin poikkeavuutta kutsutaan eteisvärinäksi, joka voi lisääntyä alhaisen kolesterolipitoisuuden vuoksi. Se on erityisen tärkeä riskitekijä aivohalvauksen kannalta etenkin vanhuksilla. On mahdollista, että on olemassa yli 75-vuotiaitten alaryhmiä, joille statiinit aiheuttavat hyötyä suuremman riskin, mutta tätä ei ole koskaan osoitettu. Tällöin todennäköisesti niillä henkilöillä, joilla on suhteellisen vähäinen muiden sairauksien ja vammojen riski, olisi erittäin suuri riski kuolla nimenomaan sydänsairauksiin.
NCEP (eli tässä "ATPIII" tai Adult Treatment Panel III eli Aikuisille Tarkoitettu hoitoPaneeli III) -ohjeet ovat tärkeimpiä Yhdysvalloissa käytössä olevista nykyisistä ohjeistuksista, on nähtävissä sivuilla:http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atp3upd04.pdg
(Katsaus ”British Columbia Office of Technology Assessment” tarkasteli kolesterolipitoisuuden osalta ohjeet kaikkialta maailmassa siitä, miten täydellinen niiden arviointi kirjallisuudessa oli, ja missä määrin suositukset ovat tosiasiallisesti heijastuneet todisteiden pohjalta; NCEP ohjeista voi nähdä tämän tarkastelun olevan katsauksen teon aikoihin heikoimmin näyttöön perustuva. Ohjeet ovat muuttuneet tämän tarkastelun jälkeen, vaikka on olemassa samanlaisia ​​puutteita tietopohjan ja johtopäätösten suhteen.)

Aloita hoito, jos:
Jatka hoitoa, kunnes:
Jos sinulla on alle  2 riskitekijää
LDL ≥ 190 (mg/dl)
LDL < 160 (mg/dl)
Jos sinulla on 2 tai useampi riskitekijä
LDL ≥ 160
LDL < 130
Jos sinulla on jo todettu sydäntauti
LDL ≥ 130
LDL < 100

Riskitekijöitä ovat:

-  HDL alle 40 mg/dl
-  Suvussa ennenaikaisia sydänsairauksia ensimmäisen asteen sukulaisella: Määritellään selvä isän (tai veljen) ikä alle55. tai äidin (tai siskon) ikä alle 65 sydänkohtaus tai äkillinen kuolema. Diabetes (jotkut ihmiset luokittelevat diabeetikot samaan ryhmään kuin ne henkilöt, joilla on sepelvaltimotauti, koska diabeteksessa on olennaisesti yhtä suuri riski sepelvaltimoiden tapahtumiin kuin niillä, joilla on sepelvaltimotauti). Katso sydän- ja verisuonitautia koskevia suosituksia. Verenpainetauti: verenpaine ≥ 140/90 mmHg, tai jos käytössä on verenpainetta alentavat lääkkeet.
- Tupakoitsijat
- Ikään liittyvä riski


Pienetynyt riski, jos HDL on ≥ 60 mg / dl


Hyvin tunnetut HAITTAVAIKUTUKSET: maksa ja lihakset


Haittavaikutuksia, jotka lääkäri  parhaiten tuntee ovat:

Maksa: Muutoksia maksan toiminnassa tapahtuu pienessä osassa ihmisiä;. lääkäri todennäköisesti seuraa verikokeita varmistaakseen että maksasi toimii edelleen hyvin. Jos maksan toiminta muuttuu liian epänormaaliksi, lääkäri lopettaa lääkkeen. Maksan odotetaan sen jälkeen palaavan normaaliin toimintaan.

Lihakset: Lihasoireet ovat yleisiä statiinilääkkeiden käytön yhteydessä. "Myopatia", jonka aiheuttamat todelliset vahingot lihaskudokseen voivat olla erittäin vakavia. Tästä syystä, jos huomaat lihaskipua, jota ei aikaisemmin ole esiintynyt, tai heikkoutta tai arkuutta, joka liittyy lääkkeen käyttöön, sinun tulee ilmoittaa lääkärillesi välittömästi. Hyvin harvoin, silloin kun myopatiaa esiintyy ja lääkkeiden käyttöä ei ole lopetettu, saattaa syntyä hyvin vaarallinen tila, jota kutsutaan "rabdomyolyysiksi", joka voi johtaa joskus jopa kuolemaan. Myopatia ja rabdomyolyysi ovat yleisempiä, jos henkilöllä on käytössä myös muita kolesterolipitoisuutta alentavia lääkkeitä, erityisesti niasiinia tai gemfibrotsiilia (tai muita "fibraatteja"), sekä myös statiinia. Tietyt muihin lääkeaineryhmiin kuuluvat lääkkeet yhdessä statiinien kanssa voivat myös lisätä ongelmien riskiä.


Asiat, jotka sinun tulisi tietää.
Jos sinulle on kehittynyt lihasoireita, on erittäin tärkeää, että annat lääkärillesi tiedon heti. Lääkäri todennäköisesti määrää suorittamaan verikokeen nimeltään "CK" (kreatiinikinaasi) -testi, jonka avulla arvioidaan, onko jo syntynyt lihasvaurio. CK mittaa eri lihasentsyymien määrää, ja testi tehdään myös silloin, jos epäillään sydänkohtausta, ja se testaa sydänlihakseen mahdollisesti syntyneitä vahinkoja. On tärkeää olla tietoinen, että normaalin tason "CK" ei sulje pois suhdetta statiinien käyttöön.


Jos saat infektion ja sinulle määrätään antibiootteja tai sienilääkkeitä, varmista lääkärillesi, että käytät statiineja, koska useat antibiootit ja sienilääkkeet voivat vuorovaikutuksessa statiinilääkkeiden käytön yhteydessä aiheuttaa ongelmia. Itse asiassa on hyvä idea jokaista uutta lääkettä aloittaessa varmistaa lääkärillesi, että sinulla on alkanut tämä lääkitys, jotta lääkäri tuntee loppuelämäsi lääkkeiden luettelon. Lisäksi, jos sairastut vakavasti tai sinulle on suunniteltu leikkaus, sinun pitäisi puhua lääkärille statiinin käytöstä, jotta asia voidaan ottaa huomioon uuden sairauden lääkitystä määritettäessä.
Sinun tulisi olla tietoinen, että greippimehu vaikuttaa aineenvaihduntaan useimpien statiinien käytön yhteydessä (mutta ei pravastatiinin), ja se voi merkittävästi lisätä lääkkeen pitoisuutta veressä, joten greippimehua pitää välttää, kun käytät statiineja. Tämä ei pidä paikkaansa muiden sitrushedelmien mehujen kohdalla.


Vähemmän tunnettuja HAITTAVAIKUTUKSIA


Muisti, ajattelu ja keskittyminen

Jotkut raportoivat muutoksista muistissa, tai keskittymisessä statiinien käytön yhteydessä.. Heillä voi olla vaikeuksia löytää oikea sana tai he voivat unohtaa tehtäviä, joita alkoivat tehdä, ja heillä saattaa olla vaikeuksia seurata keskusteluja. Jotkut ihmiset kuvailevat "aukkoja muistissa." Jotkut pelkäävät, että heille on kehittymässä Alzheimerin tauti. Tietenkin, koska ihmiset statiinilääkkeiden käytön yhteydessä ovat usein vanhoja, ja kyseessä saattaa olla ikään liittyvää muistin menetystä, on vaikea tietää, ovatko lääkkeet vastuussa syntyneestä tilanteesta. Monet henkilöt kertovat muistin ja ajattelun parantumisesta siinä vaiheessa, kun he lopettavat lääkeaineen käytön tai parannuksesta, jos he jatkavat pienemmällä annoksella. Nämä havainnot viittaavat siihen, että lääke on vastuussa tilanteesta.
Tätä nykyä on olemassa kaksi satunnaistetusti kontrolloitua tutkimusta, joissa on tarkasteltu näiden lääkkeiden käyttöä. Yksi julkaistiin toukokuussa 2000 lehdessä nimeltään American Journal of Medicine. Dr. Matthew Muldoon, joka on Pittsburghin yliopiston tutkija, osoitti statiinilääkkeiden käytön yhteydessä, että ne keskimäärin heikentävät "kognitiota". Toisin sanoen ihmiset, jotka olivat statiinilääkeaineen käytäjiä, saivat huonompia tuloksia testeissä, ja heillä oli heikompi kyky muistaa, vaikka heidät alun perin asetettiin samaan ryhmään kuin ne, jotka kuuluivat lumevalmistetta saavien ryhmään. Nämä vaikutukset olivat tilastollisesti "merkittäviä". Keskimäärin vaikutuksia pidettiin pieninä, mutta tietysti joillakin ihmisillä ei esiintynyt muutosta ollenkaan, kun taas toisilla on suurempia muistiin ja ajatteluun liittyviä menetyksiä. Toisessa tutkimuksessa tohtori Muldoon teki vastaavia löydöksiä. Kuitenkin toisessa statiinitutkimuksessa vaikutusta ei ollut nähtävissä kognitiiviseen toimintaan. Tätä tutkimusta, jossa mukana  oli yli 70-vuotiaita henkilöitä, ei nimenomaisesti suunniteltu arvioimaan statiinien vaikutusta ajatteluun, vaan se on arvioinut kognitiivisia toimintoja.

Masennus ja ärtyneisyys

Jotkut kertovat mielialan muutoksista käyttäessään statiineja Näitä ovat muun muassa kiinnostuksen menettäminen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Jotkut henkilöt kertovat avoimesti masennuksesta, mutta ei tiedetä, ovatko nämä vaikutukset yleisempiä henkilöillä jotka käyttävät stetiineja, kuin niillä, jotka eivät käytä. Kuitenkin jotkut ihmiset luotettavasti kertovat alakulosta lääkkeiden käytön yhteydessä, ja tilanteen parantuvan kun lääkitys on jätetty pois. Näin ollen näiden ihmisten kohdalla näyttää olevan lääkityksen ja mielialan muutosten välinen korrelaatio. On mahdollista, että jotkut henkilöt voivat myös saada vauhtia mielialaansa alhaisen kolesterolipitoisuuden vuoksi, vaikka tätä on harvemmin raportoitu. Joissakin tapauksissa on raportoitu väkivaltaa, psykoosia ja itsemurhia. Olemme julkaisseet pienimuotoisen sarjan tapausselostuksia, joissa kuvataan useita esimerkkejä voimakkaan ärtyisyyden syntyvän statiinien käytön yhteydessä, ja tilanteen ratkenneen kun statiinien käyttö lopetettiin, ja vastaavasti ärtyisyyden palanneen kun statiini käyttöä jatkettiin.

Kipu

Vaikka lihaskivut ovat näiden lääkkeiden selkeästi tunnustettu sivuvaikutus (samoin ärtyisyys, joka olisi ilmoitettava, jotta testit voidaan tehdä), muunkinlaista kipua on raportoitu monilla statiineja käyttävillä henkilöillä, joita ei ole kuitenkaan tutkittu laajasti. Niitä ovat päänsärky sekä nivel- ja vatsakivut.

Perifeerinen neuropatia

Tutkimukset ovat vahvistaneet, että perifeeristä neuropatiaa (pistelyä ja ärtyisyyttä, puutumista tai polttavaa kipua) voi esiintyä statiinien käytön yhteydessä.
Muita haittavaikutuksia
Unihäiriöstä, seksuaalisen toiminnan ongelmista, väsymyksestä, huimauksesta ja ärtyisyydestä, sekä tunne-elämän irrallisuudesta raportoidaan myös näiden lääkkeiden käytön yhteydessä. Lisäksi henkilöt ovat maininneet kokeneensa turvotusta, hengenahdistusta, näköön liittyviä muutoksia, lämpötilansa vaihtelusta, painon muutoksesta, nälän tunteesta, rintojen suurenemisesta, veren sokerin muutoksista, ihon kuivumisesta, ihottumista, verenpaineen muutoksista, pahoinvoinnista, vatsavaivoista, verenvuodosta ja ärtyisyydestä, korvien soimisesta tai muista äänistä.

Statiinit ja Q10

Vaikka oireet yleensä häviävät käytön lopettamisen jälkeen, osa meihin yhteyttä ottaneista ovat kertoneet lihasoireiden, - kivun tai heikkouden - tai perifeerisen neuropatian voineen jatkua, vielä sittenkin kun lääkitys lopetettu. On olemassa julkaistua tieteellistä näyttöä siitä, että statiinit alentavat Q10–tasoja annoksesta riippuen, ja että alhainen Q10 liittyy lihasten ja aivojen patologiaan. Myös Q10–tason palauttaminen normaaliksi voi johtaa oireiden vähenemiseen ja näiden lihas- tai kognitiivisten ongelmien poistumiseen. Olemme saaneet useita empiirisiä raportteja statiinin käytöstä lihasvaivoja saaneilta henkilöiltä, jotka kertovat hyötyneensä riittävistä annoksista käsikaupasta saatavilla olevista koentsyymi Q10 lisäravinteista.

MITÄ TEHDÄ, jos luulet saaneesi haitallisia vaikutuksia statiineista

1.     Jos sinulla on lihaskipua tai -heikkoutta tai virtsasi on ruskeaa (tai värimuutoksia virtsassa), soita välittömästi lääkärillesi, joudut luultavasti "CK" testiin.
2.      Mistä tahansa sinulle kiusallisista oireista soita lääkärillesi sekä sovi tapaaminen keskustellaksenne niistä.
3.      Jos luulet, että vaikutus voi johtua lääkkeestä, pyydä lääkäriäsi tekemään testi, jonka perusteella voit joko lopettaa tai vähentää annostusta; määrittele sitten sen perusteella onko tilanne parantunut. Jos sinun ja lääkärisi harkinnan perusteella on turvallista tehdä niin, saatat todeta, ovatko oireet uusiutuneet tai pahentuneet kun jatkat (joskus vaihtamalla eri statiinilääkkeeseen tai pienentämällä annosta tai ottamalla käyttöön kokonaan erityyppisen lääkkeen, on merkkinä muutoksen tarpeellisuudesta). Jos lääkäri ei halua, että annosta vähennetään, ja olet valmis yrittämään annoksen lisäämistä, saatat niin tehdä ja toteat pahenevatko oireet. Jos oireet ovat vakavia, on parasta välttää tätä. Jos lääkärisi on hyvin skeptinen siitä, että vaikutus voisi johtua lääkkeestä, ja olet valmis kokeilemaan, voit tehdä ”Ennen ja jälkeen -kokeen” (-"N of-1"-test), jossa lääkärin tilauksen perusteella apteekki toimittaa lumelääkettä ja oikeata lääkettä kahden kuukauden tarvetta vastaavan määrän. Sinulla tai lääkärilläsi ei ole tietoa siitä kumpaa lääkettä olet nauttinut. Jos voit sanoa, milloin ongelma pahenee tai on parempi, se voi auttaa vakuuttamaan lääkärisi. Tiedä, että kyse on terveydestäsi ja on aina sinun valintasi ottaako lääkettä. Jos lääkäri ei kanna sinusta huolta tai ota huomioon mieltymyksiäsi, harkitse toiselle lääkärille hakeutumista.
4.      Jos oireet näyttävät liittyvän lääkeaineen käyttöön (varsinkin jos yllä mainittu testaus osoittaa yhteyden), sinun ja lääkärin tulee yhdessä päättää ylittääkö lääkitsemisen tarve ne ongelmat ja vaikutukset elämänlaatuun jotka lääke tuottaa. Lopullinen valinta on sinun.
5.      Jotkut lääkärit eivät tunne todisteita siitä, että statiinilääkkeet tai kolesteroli lääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia muistiin, kipua, ärtyneisyyttä, tai uniongelmia. Saatat joutua kouluttamaan heitä.

Statiinilääkityksestä siis koituu usein haitallisia sivuoireita, tavallisimpia ovat lihassäryt, erityisesti suurissa lihaksissa. Statiinit estävät maksan kolesterolituotantoa, mutta samalla vähentävät voimakkaasti keholle välttämättömän Ubikinonin määrää.

Ubikinoni on antioksidantti, joka estää mm. kolesterolin hapettumista veressä. Suomenkielinen Wikipedia kertoo asiasta seuraavaa:
Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on rasvaliukoinen molekyyli, joka esiintyy ihmisen elimistön kaikissa soluissa. Sitä on pieniä määriä monissa elintarvikkeissa ja erityisesti sisäelimissä (sydän, maksa ja munuaiset), lihassa, soijaöljyssä, sardiineissa, makrillissa ja maapähkinöissä. Lisäksi sitä muodostuu jatkuvasti maksassa.
Ikääntyminen, sairaudet ja tietyt lääkkeet vähentävät ubikinonin biosynteesiä. Ubikinonipitoisuus elimistössä on suurimmillaan 20-vuotiaana, jonka jälkeen se hitaasti pienenee. Esimerkiksi retinan kuivapainoa kohti pitoisuus on alle 30-vuotiaana keskimäärin 42+/-11 nmol/g ja yli 80-vuotiaana 24+/-13 nmol/g. Korioidean vastaavat luvut ovat 27+/-16 nmol/g ja 18+/-11 nmol/g. Toisin sanoen, ubikinonin pitoisuus retinassa vähenee yli 40 %, mikä voi myötävaikuttaa verkkokalvon rappeutumiseen. [1]
Ubikinoni toimii koentsyyminä mitokondriossa tapahtuvassa adenosiinitrifosfaatin (ATP:n) muodostuksessa, ja se on siis tärkeä solujen energian tuotannossa. Sydänlihas käyttää paljon energiaa, joten ubikinoni on tärkeä erityisesti sydämen toiminnalle.
Ubikinonia voidaan syntetisoida, mutta valmistaa myös tehokkaasti fermentaation avulla. Japanilaiset lääketehtaat vastaavat merkittävästä osasta maailman ubikinonituotannosta. Ubikinoni luokitellaan ravintolisäksi.


Homokysteiini on ihmisen elimistössä syntyvä, pieninä määrinä esiintyessään välttämätön, mutta suurina pitoisuuksina myrkyllinen aminohappo. Kohonnut homokysteiini liittyy tulehdussytokiineihin ja moniin kroonisiin sairauksiin. Vuonna 1990 Framinghamin sydäntutkimuslaitoksessa todettiin korkean homokysteiini -arvon olevan vaaratekijä sydän- ja verisuonisairauksissa. Joka neljännellä sydänpotilaalla on kohonnut homokysteiini. Lisääntyvä määrä lääkkeitä on osoittautunut vuorovaikutteiseksi homokysteiinin aineenvaihdunnan kanssa vähentämällä homokysteiinin aineenvaihduntaan vaikuttavia tekijöitä, ensisijaisesti foolihapon, B12- ja B6-vitamiinin imeytymistä tai lisäämällä näiden vitamiinien katabolismia, mutta myös muita mekanismeja saattaa olla mukana. Asiantuntijat keskittyvät erityisesti sydäntautipotilaiden lääkkeisiin, kuten kolesterolilääkkeisiin tai niihin lääkkeisiin, joita käyttävät sydän- ja verisuonitautiin liittyviin sairauksiin kuuluvat potilaat, esimerkiksi diabeetikot ja reumaatikot.

Foolihappo sekä vitamiinit C-, E-, B6- ja B12 puolestaan ehkäisevät homokysteiinin kertymistä elimistöön.


Eräs merkittävä homokysteiinitasoa alentava ravintovalmiste on OptiMSM, jonka vaikutusta kivun hallinnassa tutkittiin tieteellisesti. Sen lisäksi, että MSM:ää nauttineiden ryhmässä kivut vähenivät merkittävästi, myös veren seerumin homokysteiinitaso aleni tilastollisesti merkittävästi (“Compared to placebo, those taking MSM had statistically significant reductions in pain and in difficulty performing activities of daily living. Statistically significant reductions in serum homocysteine (a risk factor for cardiovascular disease) and urinary malondialdehyde (a marker of oxidative stress) were also observed. There were no significant adverse events in the study”). 

OptiMSM -tuotteita myy Suomessa FinnMSM Oy.

Lue myös KOLESTEROLIN LUONTAISHOITO
PAULING-TERAPIA!?
(alentaa myös verenpainetta!)