lauantaina, marraskuuta 22, 2014

Päivän terveysvinkkiPäivän terveysvinkki:
Liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka ovat luonnostaan tuotettuja kemikaaleja, joiden ajatellaan lievittävän stressiä ja edistävän hyvinvoinnin tuntemusta.
 
OptiMSM
Liikunnan jälkeiseen palautumiseen suosittelen OptiMSM-valmisteita, jotka rentouttavat ja poistavat harjoituksen tuottamaa maitohappoa ja sen aiheuttamaa lihaskipua.

Exercise releases endorphins, which are naturally produced chemicals thought to relieve stress and promote a sense of well-being.

I recommend OptiMSM preparations for post-exercise recovery, which relax and remove the lactic acid produced by exercise, which causes muscle pain.

Motion frigör endorfiner, som är naturligt producerade kemikalier som trodde att lindra stress och främja en känsla av välbefinnande.

Jag rekommenderar OptiMSM förberedelser för post-motion återhämtning, som slappnar och ta bort den mjölksyra som produceras av träning, vilket orsakar muskelsmärta.

Упражнение релизы эндорфины, которые естественным образом производятся химические вещества, которые думали, чтобы снять стресс и поощрять чувство благополучия.
Я рекомендую OptiMSM препараты для восстановления после упражнений, которые расслабляют и удалить молочную кислоту, полученную с помощью физических упражнений, который вызывает боль в мышцах.