maanantaina, toukokuuta 27, 2013

Coentsyymi Q10:n mahdolliset yhteisvaikutukset eri lääkkeiden kanssaCoentsyymi Q10:n mahdolliset yhteisvaikutukset eri lääkkeiden kanssa
Yhteisvaikutukset:

Jos saat parhaillaan hoitoa jollakin seuraavista lääkkeistä, sinun ei pitäisi käyttää Q10 omin päin keskustelematta ensin terveydenhuollon palveluntarjoajasi kanssa. Vaikutukset saattavat olla lääkkeen tehoa estäviä tai lisääviä. Joillakin lääkkeillä saattaa myös olla Q10:n tasoa laskevia vaikutuksia, jotka johtavat koentsyymi Q10: vajaukseen.

Daunorubisiini ja doksorubisiini:
Koentsyymi Q10 voi vähentää daunorubisiinin (Cerubidin) ja doksorubisiinin (adriamysiini) aiheuttamia myrkyllisiä vaikutuksia sydämeen. Nämä mainitut kaksi ovat kemoterapialääkkeitä, joita yleisesti käytetään useita syöpiä vastaan. On aina hyvä puhua onkologin kanssa ennen antioksidanttien ja solunsalpaajahoidon aloittamista.

Verenpainelääkitys:
Kliinisessä tutkimuksessa yksilöiden, jotka ottavat verenpaine-lääkkeitä, kuten diltiatseemi (Cardizem), metoprololi (Lopressor tai Toprol), enalapriili (Vasotec) tai nitroglyseriiniä (Nitrostat tai Nitrobid), Q10 lisäravinteen nauttimisen yhteydessä näiden henkilöiden tulisi pienentää näiden lääkeaineiden annostusta. Tämä viittaa siihen, että Q10 saattaa tehostaa joidenkin verenpainelääkkeiden vaikutusta, mutta lisää tutkimusta tarvitaan näiden tulosten osalta.

Verenohennuslääkkeiden vaikutuksesta:
Eräissä tutkimusraporteissa kerrotaan, että koentsyymi Q10 saattaa heikentää sellaisten verenohennuslääkkeiden vaikutusta kuten varfariini (Marevan ja Coumadin) tai clopidigrel (Plavix), joka johtaa tarpeeseen lisätä lääkkeen annostusta. Sen vuoksi on  tätä lääkitystä seurattava hyvin tarkasti, jotta lääkityksen ylläpito olisi asianmukaista ​​ja verenohennuslääkkeen määrä tasainen, Q10 tulee käyttää varfariinin kanssa vain tarkassa valvonnassa terveydenhuollon palveluntarjoajasi kanssa.

Timololi:
Q10 lisäravinne voi vähentää timololi-tippojen (Betoptic) kanssa syntyviä, sydämeen liittyviä haittavaikutuksia. Tätä beetasalpaajaa käytetään glaukooman hoitoon heikentämättä muun lääkityksen tehokkuutta.

Muut:
Lääkkeet, jotka voivat laskea koentsyymin Q10 tasoa elimistössä kuuluu kolesterolitasoa alentavia statiineja, kuten atorvastatiini (Lipitor), lovastatiini (Punariiisi ja Mevacor), pravastatiini (Pravachol ja simvastatiini Zocor), kolesterolin alentamiseen tarkoitettuja fibraattijohdoksia, mukaan lukien gemfibrotsiili (Lopid), beetasalpaajat korkean verenpaineen torjuntaan, kuten atenololi (Tenormin), labetololi (Normodyne), metoprololi (Lopressor tai Toprol) ja propranololi (Inderal), sekä trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten amitriptyliini (Elavil), doksepiini (Sinequan), ja imipramiinia (Tofranil). Näitä lääkkeitä käytettäessä siis olisi hyvä tarkistaa Q10:n taso aika-ajoin!

Lääkkeiden yhteisvaikutukset:

ACE -estäjät, betasalpaajat, verenpainelääkkeet, kalsiumkanavansalpaajat, kolesterolia alentava lääkitys, fibriinihappojohdannaiset, statiinit, Diltiazem, Doxorubicin, Enalapril, Nitrate, trisykliset masennuslääkkeet, varfariini
FinnMSM Oy

Tuotteen vaihtoehtoiset nimet:

Koentsyymi Q10, Q10, Ubikinoni

Tarkistettu viimeksi: 07.06.2007
 Ernest B. Hawkins, MS, BSPharm, RPh, Health Education Resources; and Steven D. Ehrlich, N.M.D., private practice specializing in complementary and alternative medicine, Phoenix, AZ. Tarkistuksen tarjoaa VeriMed Healthcare Network.


Lähde: Mahdolliset yhteisvaikutukset: koentsyymi Q10
http://www.umm.edu/altmed/articles/coenzyme-q10-000950.htm # ixzz2UUapuFYt

University of Maryland Medical Center
Seuraa meitä: @ UMMC Twitterissä | MedCenter Facebookissa

Ei kommentteja: