keskiviikkona, syyskuuta 02, 2009

Sikainluenssarokote tappaa enemmän ihmisiä kuin itse sikainluenssa!

Ajankohtainen kysymys:

Pitäisikö meidän olla huolissamme siitä, että Suomessa testataan pikkulapsilla ranskalaisen lääketehtaan toimeksiannosta ja Ranskassa (ei Suomessa) myyntiin ja jakeluun tarkoitettua sikainfluenssarokotetta? Pitäisikö yleensäkään rokottaa sikainfluenssaa vastaan? Tai yleensäkään rokottaa ketään niin kauan kuin rokotteiden säilöntäaineena on nykykäytännön mukaisia aineita (myrkkyjä)?


Katso aiheeseen liittyvä Mike Adamsin video : http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=6D05173308E7F4169D7259EB85CDF522


Kaikki rokotteet sisältävät -- enemmän tai vähemmän -- elohopeaa sisältävää tiomersaalia, joka on todettu erittäin myrkylliseksi aineeksi.

(NaturalNews):
Juuri julkaistussa tutkimuksessa todettiin erään aivosairauden (Autismin kirjo eli autismin spektri tai laaja-alaiset kehityshäiriöt, ASD) ja rokotteissa usein säilöntäaineena käytetyn tiomersaalin välinen syy-yhteys.

Tutkimus, A Mitochondrial Dysfunction, Impaired Oxidative-Reduction Activity, Degeneration, and Death in Human Neuronal and Fetal Cells Induced by Low-Level Exposure to Thimerosal and Other Metal Compounds julkaistiin aikausjulkaisun Toxicology & Environmental Toxicology.1 kesäkuun 2009 numerossa.

Tutkimuksessa havaittiin, että 1990-luvun, ja vielä nykyisinkin (vaikka rajoitetummin) lapsille annetuissa rokotteissa esiintyvät määrät tiomersaalia saavat aikaan solutason toksisuutta. Tämän aiheuttama soluvaurio on yhdenmukainen sen kanssa, mikä havaittiin toisessa tutkimuksessa olleilla ASD-potilailla.

Molemmissa tutkimuksissa havaittiin merkittäviä mitokondriotason toimintahäiriöitä, alentunutta hapetuspelkistystilaa, solujen degeneroitumista ja autismin spektriin liittyvää solukuolemaa. Kaikki nämä myötävaikuttavat merkittävästi autismin synnyssä, ja ne ovat usein merkkejä myös muista lapsuuteen ja varhaiskehitykseen liittyvistä sairauksista.

Natural News'in lukijat tietysti ovat tietoisia tiomersaalin ja autismin välisestä yhteydestä. Näihin asti nuo yhteydet ovat perustuneet, ja niistä on tehty johtopäätöksiä enimmäkseen kertomusten ja oikeusistuinten päätösten perusteella. Silti elohopean, tiomersaalin ja lapsuuden autismitapausten määrän välinen linkki on nyt perusteellisesti todistettu.2

Nyt on vertaisarviointia tekevässä aikakauslehdessä julkaistu vakuuttava tieteellinen todistus, jota ei voida mitätöidä. Tämä antaa meille asiasta huolestuneille enemmän keinoja pakottaa lainlaatijat tunnustamaan tämä yhteys, ja meille tuotteitaan tyrkyttäviä lääketehtaita vastuuseen asiasta.


Tämä tutkimus osoitti myös, että tiomersaali on paljon myrkyllisempää kuin mitkään muut tähän tutkimukseen liittyneet ja yleisesti rokotteissa esiintyneet metalliyhdisteet. Muut tutkimuksen kohteena olleet yhdisteet olivat alumiinisulfaatti, metyylielohopeahydroksidi (jota usein syytetään autismin aiheuttajaksi), lyijyasetaatti ja elohopeakloridi.

Selitys tuolle suuremmalle myrkyllisyydelle perustuu siihen tosiasiaan, että tiomersaali ei ole luonnonaine vaan keinotekoinen valmiste.

Alkujaan 1920- luvulla alkyylielohopean vahvemmaksi vaihtoehdoksi kehitetyn aineen biologista kuljetuskykyä ja solunsisäisiä jakeluominaisuuksia oli lisätty. Tutkimus osoittaa, että verrattuna metyylielohopeahydroksidiin tiomersaalilla on kolme selkeää myrkyllisyyttä lisäävää ominaisuutta:

1. Suurempi vesiliukoisuus
2. Suurempi solukalvon läpäisevyys
3. Suurempi solunsisäinen myrkyllisyys - kyky tärkeiden solutoimintojen estämiseen

Lähteet:
1 - A Mitochondrial Dysfunction, Impaired Oxidative-Reduction Activity, Degeneration, and Death in Human Neuronal and Fetal Cells Induced by Low-Level Exposure to Thimerosal and Other Metal Compounds http://www.informaworld.com/smpp/co...

2 - Natural News "Thimerosal" articles: http://www.naturalnews.com/GoogleSe...

3 - Press Release from CoMeD on study: http://mercury-freedrugs.org/docs/0...

The study was done by CoMeD, Inc. (a non-profit) through a grant from the Brenen Hornstein Autism Research & Education Foundation and the non-profit Institute of Chronic Illnesses, Inc. Attribution was also given to the Genetic Centers of America.

CoMeD, Inc. and BHARE recommend parents and health care providers have children with ASD diagnosis tested by urinary porphyrin profile analysis (UPPA). More information is available at CoMeD's website Mercury-freeDrugs.org, including free information on ordering UPPA tests as well as papers validating those tests.