maanantaina, huhtikuuta 09, 2012

NAC eli N-asetyylikysteiini

Tämä juttu koskettaa myös muusikoita ja sisällön omaksuminen ja siitä saatujen ohjeiden noudattaminen saattaa auttaa heidän tärkeimmän työkalunsa suojelussa!

Tänään sain luettavakseni jälleen mielenkiintoisen henkilökohtaisen päivittäisviestin, jonka kirjoittaja on amerikkalainen tohtori Al Sears. Hän kertoo tuossa jutussaan tutkimuksesta, joka tehtiin Yhdysvaltain armeijan joukkojen parissa. Siinä tutkittiin NAC:n eli N-asetyylikysteiinin ja magnesiumin vaikutusta kuulovammojen ehkäisyssä.
Doctor Al Sears kirjoittaa päivittäisessä artikkelissaan tänään Mikael Agricolan ja suomenkielen päivänä seuraavaa:
On tunnettua, että armeijan joukot joutuvat usein kovan melun altistamaksi, mikä kaikista suojaimista huolimatta saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. Nyt havaittiin, että aminohappo NAC ja magnesium lisäravinteina antaa riittävinä annoksina nautittuna hyvän suojan kuuloa vaurioittavia uhkia vastaan.
- NAC 800 mg/vrk
- Magnesium 600 - 1000 mg/vrk
- Lisäksi kannattaa nauttia B-vitamiinia, mieluiten sellaista yhdistelmää, jossa kaikki ryhmän osat ovat tasapainossa.

Duodecim
kertoo asiasta seuraavaa:
N-asetyylikysteiini on alun perin yskänlääkkeeksi kehitetty tioliyhdiste, joka toimii sellaisenaan antioksidanttina. Pääosa tämän aineen vaikutuksista johtuu sen muuttumisesta kysteiiniksi, joka lisää soluja suojaavan glutationin synteesiä. N-asetyylikysteiinilääkitys on käypä hoito maksan toimintaa uhkaavissa parasetamolimyrkytyksissä, ja siitä saattaa olla apua muissakin maksaa vaurioittavissa tilanteissa. Sen käyttöä on esitetty myös monen muun patogeneesiltään erilaisen sairauden hoitoon. Eniten N-asetyylikysteiiniä kuluu nykyisin tutkimuslaboratorioissa, joissa sitä käytetään mm. muuntamaan solujen hapetus-pelkistystilaa, joka on tärkeä esimerkiksi solujen kasvun säätelyssä.

Lue artikkeli
täällä.:

Monet kipulääkkeitä jatkuvasti nauttimaan joutuvat saattavat pystyä suojelemaan maksaansa nauttimalla NAC:ia. Parasetamoli on yhtenä vaikuttavana aineena Panacod-lääkkeessä, jota RikkiMikkokin joutui aikoinaan nauttimaan suorastaan jättiannoksia yhdessä Somadril Comp- nimisen fibromyalgialääkkeen kanssa. Nyt tuo aika on onneksi ohi, ja maksa-arvot kohdallaan, kiitos OptiMSM:n.


Lue myös
Tiede-lehden keskustelu
Duodecimin artikkelissa käsitellään varsin perusteellisesti N-asetyylikysteiinin erilaisia käyttömahdollisuuksia: N-asetyylikysteiini: uusia käyttömahdollisuuksia vanhalle aineelle

N-asetyylikysteiinilääkitys on siis käypä hoito maksan toimintaa uhkaavissa parasetamolimyrkytyksissä. Äskettäin on tehty mielenkiintoinen tutkimus, jossa N-asetyylikysteiiniä saaneet peliriippuvuudesta kärsivät vähensivät pelaamistaan noin 50 % enemmän kuin verrokkiryhmän potilaat (Grant ym. 2007). Tämän voit lukea Doudecimin numerosta 19/2009

Myös karvojen nyppimishäiriöistä
(Trikotillomania) kärsivät saattavat hyötyä NAC:sta. Näin kertoo DuoDecim Uutispalvelu 13.7.2009:
N-asetyylikysteiinihoidon todettiin lieventävän merkitsevästi sitä saaneiden karvojen nyppimistä lumelääkeryhmään verrattuna. "Hoidon vaikutukset tulivat selkeästi esille yhdeksän viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Lisäksi N-asetyylikysteiini osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi".