torstaina, toukokuuta 30, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 107/365 Keskiviikko 29.5.2013 – KuntoharjoitteluNyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
 
Today's Health Tip now appears also in Russian language!

Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Liikunta- ja fitnessasiantuntijat kannustavat 12 - 15 minuutin korkean intensiteetin välein tapahtuviin harjoituksiin, jotka edistävät nopeasti reagoivia lihaskuituja, lisäävät insuliiniherkkyyttä, lisäävät kasvuhormonin tuotantoa ja hidastavat ikääntymistä. Nämä harjoitukset voivat vaihdella osuudeltaan 4-8 minuuttiin kokonaisrasituksesta, sisältäen 1-2 minuutin lepoaikoja. Niitä suoritetaan 2-3 kertaa viikossa. Pitkät sydänharjoitukset ovat tämän hetken asiantuntijoiden mukaan pois muodista. Anna korkean intensiteetin intervalliharjoituksille mahdollisuus, jos et ole jo niitä harrastanut - mutta aloita hitaasti ja etene rasitusta vähitellen lisäten. 

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Progressive exercise and fitness experts have endorsed 12-15 minute high-intensity interval exercises that stimulate fast-twitch muscle fibers, increase insulin sensitivity, increase growth hormone, and decrease aging.  These exercises range from 4-8 one-minute intervals of full exertion, with 1-2 minute rest periods performed 2-3 times per week.  Long cardio workouts are now out of style.  Give high-intensity interval exercise a chance if you haven't already - but start slow and work your way up.

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Прогрессивные упражнения и фитнес эксперты одобрили 12-15 минут высокой интенсивности упражнений, которые стимулируют интервала быстро сокращающихся мышечных волокон, увеличение чувствительности инсулина, гормона роста Увеличение и уменьшение старения. Эти упражнения диапазоне от 4-8 одну-минутные интервалы полной нагрузке, с 1-2 минутных периодов остальное выполняется 2-3 раза в неделю. Длинные кардио тренировок в настоящее время выходят из моды. Дайте высокой интенсивности интервальных упражнений шанс, если вы еще не сделали - но начать медленно и работать ваш путь вверх. 

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

keskiviikkona, toukokuuta 29, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 106/365 Tiistai 28.5.2013 – Limaa irroittavat yrtitNyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
 
Today's Health Tip now appears also in Russian language!

Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Yrttejä, jotka auttavat karkottamaan kurkussa ja keuhkoissa olevaa limaa ovat anis, leskenlehti, lobelia, sauvatulikukan ja Imeläkirsikan eli linnunkirsikkapuun kuori. Voit halutessasi käyttää yhtä tai useampaa näistä yrteistä lisäravinteena, teenä tai yskän siirappina, kun tukkoisuus päättynyt.
Tämän Päivän Terveysvinkin kuten muidenkin artikkeleiden suhteen pätee kehote avata kaikki tekstissä olevat linkit (myös kuvatekstit ovat usein linkkejä), koska niiden kautta saa arvokasta, kyseiseen tekstiin liittyvää lisätietoa. 
Esimerkiksi leskenlehden käyttö yskänrohtona on peräisin jo antiikin ajoista, mutta 1980-luvulla on kuitenkin todettu kasvin olevan myrkyllinen ja aiheuttavan syöpää.[6] Kasvin kukat ja lehdet sisältävät maksalle haitallisia ja syöpää aiheuttavia pyrrolitsidiinialkaloideja (mm. senkirkiiniä (senkirkine C19H27NO6 CAS-numero 2318-18-5) ja tussilagiinia (tussilagine C10H17NO3 CAS-numero 80151-77-5)).[8] Nämä seikat lukijan on hyvä ottaa huomioon käyttäessään leskenlehteä mihin tahansa tarkoitukseen sisäisesti tai ulkoisesti.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Herbs that assist in expelling mucus from the throat and lungs include anise, coltsfoot, lobelia, mullein and wild cherry bark.  Consider using one or more of these herbs as supplements, teas, or in cough syrups, when congestion is stagnant.

Wikipedia:
Tussilago farfara contains tumorigenic pyrrolizidine alkaloids.[5] Senecionine and senkirkine, present in coltsfoot, have the highest mutagenetic activity of any pyrrolozidine alkaloid, tested using Drosophila melanogaster to produce a comparative genotoxicity test.[6][7] There are documented cases of Coltsfoot tea causing severe liver problems in an infant, and in another case, an infant developed liver disease and died because the mother drank tea containing coltsfoot during her pregnancy.[8][9] In response the German government banned the sale of coltsfoot. Clonal plants of colstfoot free of pyrrolizidine alkaloids were then developed in Austria and Germany.[10] This has resulted in the development of the registered variety Tussilago farfara Wein which has no detectable levels of these alkaloids.[11]

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Травы, которые помогают в изгнание слизи из горла и легких включают анис, мать-и-мачеха, лобелия, коровяка и коры дикой вишни. Рассмотрите возможность использования одного или более из этих трав в качестве добавки, чаи, или в сиропы от кашля, когда затор остается на прежнем уровне. 
Wikipedia:
Tussilago мачехи содержит алкалоиды онкогенного пирролизидиновые.
[5] и Senecionine senkirkine, присутствующие в и-мачехи, имеют самые высокие Мутагенность деятельности любого pyrrolozidine алкалоид, протестированы с использованием дрозофилы, чтобы произвести сравнительный тест генотоксичностью. [6][7] Там описаны случаи Coltsfoot чай вызывает серьезные проблемы с печенью у ребенка, и в другом случае, ребенок разработал заболевания печени и умер, потому что мать пили чай содержащий мачехи во время беременности. [8][9] в ответ правительство Германии запретило продажу мачехи. Клональный растений colstfoot бесплатно пирролизидиновые алкалоиды затем были развиты в Австрии и Германии. [10] Это привело к развитию зарегистрированного сорта Tussilago мачехи Wein которых не оказывает заметного уровня этих алкалоидов. [11]

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.