maanantaina, marraskuuta 03, 2014

20 yllättävää, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tosiasiaa musiikin terveellisyydestä 20 Surprising, Science-Backed Health Benefits of MusicTämä artikkeli on käännös artikkelista 20 yllättävää, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tosiasiaa musiikin terveellisyydestä

Fyysinen apu:

1. Helpottaa kipua.
Musiikki voi mielekkäästi vähentää kokemasi kivun intensiteettiä. Erityisesti tämä on havaittu vanhustenhuollossa, tehohoidossa sekä palliatiivisen lääketieteen piirissä (terveydenhuollossa, joka keskittyy estämään ja lievittämään potilaiden kärsimystä).

                   
         2. Musiikki motivoi ihmisiä pyöräilemään kovemmin. Terveillä miesopiskelijoilla suoritetussa tutkimuksessa todettiin, että kuntopyöräilyn aikana osallistujat työskentelivät kovemmin kuunnellessaan nopeatempoista musiikkia. Lisäbonus: He myös nauttivat musiikista enemmän.

3. Musiikki parantaa juoksumotivaatiotasi ja suorituskykyäsi. Tässä helppo tapa voittaa paras aikasi, jos olet juoksija: Kuuntele suoritustasi kuuntelemalla kannustamaan tarkoitettua suosikkimusiikkiasi. Musiikin kuuntelu voi auttaa ihmisiä juoksemaan nopeammin, parantamaan heidän työskentelymotivaatiotaan ja parantamamaan heidän kestävyyttään.
4. Lisää harjoituskestävyyttä. Näiden erityisesti harjoittelun tehostamiseen tarkoitettujen kappaleitten kuunteleminen saattaa tehostaa kovan harjoittelun aikana fyysistä suorituskykyä ja parantaa kestävyyttä. Tämä toimii osittain sen voiman kautta, jonka saamme, kun keskitymme suosikkialbumin kappaleisiin, emmekä ehkä huomaa, että juuri saimme täyteen ylimääräisen kilometrin.


5. Musiikki nopeuttaa harjoituksen jälkeistä palautumistasi. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että musiikin kuuntelu harjoituksen jälkeen voi nopeuttaa kehon toipumista. Eri musiikkitempojen vaikutus nuorten aikuisten liikuntasuorituksen jälkeiseen palautumiseen on selvitetty oheisen linkin kautta avautuvalla sivulla: Savitha, D., Mallikarjuna, RN, ja Rao, C. Fysiologian laitos, Narayana Medical College, Nellore. Indian Journal of Physiology ja farmakologian, 2010 Jan-Mar; 54 (1): 32-6. Vaikka harjoituksen jälkeinen hidas musiikki rentoutti enemmän, näyttää siltä, että kaikenlainen musiikki voi auttaa fyysistä toipumista.
6. Musiikki parantaa unen laatua. Klassisen musiikin kuuntelun on osoitettu tehokkaasti hoitavan opiskelijoiden unettomuutta, joten se turvallinen, edullinen vaihtoehto unilääkkeille. Musiikki parantaa opiskelijoiden unen laatua. (Music improves sleep quality in students). Harmat, L., Takacs, J., ja Bodizs, R. Semmelweis yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos, Budapest, Unkari. Journal of Advanced Nursing 2008 toukokuu; 62 (3): 327-35.

7. Auttaa ihmisiä syömään vähemmän. Eräässä tutkimuksessa (study) todettiin, että pehmeän musiikin soittaminen himmennetyssä valaistuksessa aterian aikana voi auttaa ihmisiä hidastamaan syöntiään ja lopulta he kuluttavat vähemmän ruokaa (consume less food) yhdeltä istumalta (ehkä siksi syömisen hidastaminen auttaa heitä olemaan entistä tietoisempia kehonsa kylläisyyden vihjeistä).

8. Musiikki parantaa verisuonien toimintaa. Tutkijat ovat havainneet, että niillä tunteilla, joita potilaat kokevat musiikkia kuunnellessaan, on terveellinen vaikutus verisuonten toimintaan (healthy effect on blood vessel function). Musiikki sai tutkimukseen osallistujat tuntemaan itsensä onnellisemmiksi ja samalla se lisäsi veren virtausta heidän verisuonissaan.


Musiikki auttaa henkisellä tasolla:
9. Vähennä stressiä musiikin avulla. Tutkimuksissa on havaittu, että musiikin kuuntelu voi lievittää stressiä (music can relieve stress) laukaisemalla biokemiallisia stressin vähentäjiä (biochemical stress reducers) (näitä fysiologisia prosesseja voidaan ajatella stressintorjuntaa harjoittavina ninjoina).

              
           
10. Musiikki aiheuttaa meditatiivisen tilan. Hidastempoisen musiikin kuuntelu voi muuttaa aivokäyrän nopeutta (alter brainwave speed), luoda samanlaisia aivoaaltoja kuin syntyy henkilön meditoidessa tai hänen ollessaan hypnoottisessa tilassa. Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että käyttämällä rytmisiä ärsykkeitä (kuten musiikkia), niillä voidaan saada aikaiseksi terapeuttinen vaikutus, joka helpottaa migreenin oireita, kuukautisvaivoja (PMS), ja niillä saattaa olla vaikutuksia jopa käyttäytymiseen. Kattava katsaus psykologisista vaikutuksista aivoaaltojen syntyyn: (A comprehensive review of the psychological effects of brainwave entrainment). Huang, TL and Charyton, C. Transparent Corporation, Columbus, Ohio. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2008 Sep-Oct;14(5):38-50. 

11. Klassinen musiikki lievittää masennuksen oireita. Kun tunnet olevasi masentunut, musiikki voi auttaa palautumaan (aivan kuten liikunta, like exercise). Tutkimus ehdottaa sellaista musiikkia asioista: Klassilla ja meditatiivilla musiikilla näyttää olevan erityisen kohottava vaikutus, kun taas heavy metal ja tekno voivat muuttaa masennuksen oireita pahemmiksi.

12. Musiikki nostaa mielialaa. Vuoden 2013 tutkimuksessa (2013 study ) todettiin, että musiikki auttoi saamaan ihmiset paremmalle tuulelle ja samalla kosketuksen omiin tunteisiinsa. Tutkimukseen osallistujat arvioivat kahdeksi tärkeimmäksi musiikin kuuntelun eduksi "paremman mielialan ja itsetuntemuksen sääntelyn".
                         


13. Musiikki parantaa kognitiivista suorituskykyä. Taustamusiikki voi parantaa suorituskykyä kognitiivisissa tehtävissä (enhance performance on cognitive tasks). Eräässä vanhemmassa tutkimuksessa todettiin, että musiikin kuuntelu saa kokeen suorittajia täydentämään enemmän kysymyksiä niille varatussa ajassa, ja osallistujat saavat enemmän oikeita vastauksia. Uudemmat tutkimukset viittaavat siihen, että se parantaako musiikki vai ei kognitiivisia toimintoja riippuu siitä, parantaako musiikki ensin  ihmisen emotionaalista tilaa (first improves a person’s emotional state). (Hyvä musiikki sen tekee, huono ei. Suomentajan huomautus).

14. Musiikki auttaa ihmisiä suoriutumaan paremmin korkean henkisen paineen tilanteissa. Haluatko upottaa pelin voittokorin, kun paine on päällä? Kuuntele joitakin mieltä kohottavia säveliä ennen isoa ottelua. Eräässä tutkimuksessa (One study) todettiin, että ne koripalloilijat, jotka ovat alttiita pelaamaan paineen alaisina tehottomasti, olivat merkittävästi parempia saamaan koreja korkean paineen alaisina pelatessaan, jos he ennen ottelua olivat kuunnelleet tarttuvaa, iloista musiikkia ja kannustavia sanoituksia.
                              


15. Musiikki vähentää ahdistusta yhtä paljon kuin hieronta. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että musiikilla on samankaltainen vaikutus ahdistukseen kuin hieronnalla. Tässä on hyvä idea: Hemmottele itseäsi hieronnalla (massage) ja anna samanaikaisesti suosikkimusiikkisi soida istunnon aikana. Kaksinkertaista rentoutumisesi!

16. Rentouta potilaat ennen leikkausta. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että musiikin kuuntelu auttoi rauhoittamaan sydänverisuonikirurgiapotilaita kotonaan odottaessaan tulevaa leikkausta. Se on merkittävä etu niille lähes neljälle miljoonalle ihmiselle (four million), jotka joutuvat sydänleikkaukseen vuosittain Yhdysvalloissa.
17. Musiikki helpottaa stressiä leikkauksen jälkeen. Musiikista ei ole hyötyä vain ennen leikkausta. Toinen tutkimus (Another study) osoitti, että musiikin kuuntelu sängyssä leväten avosydänkirurgian jälkeen auttoi potilaita rentoutumaan ja vähentämään heidän stressiänsä (decrease their stress levels).
                       

18. Musiikki nostaa ajonaikaista mielialaa. Musiikin kuuntelu ajon aikana voi vaikuttaa myönteisesti mielialaan. Joten kun tunnet olevasi äkäinen autossa, kokeile laittaa soimaan joitakin suosikkisäveliäsi.
19. Musiikki auttaa syöpäpotilaita hallitsemaan stressiä ja ahdistusta. Musiikin on todettu auttavan syöpäpotilaita käsittelemään tunteitaan, hallitsemaan stressiä, ja helpottamaan fyysistä kipua ja epämukavuutta. Se voi myös vähentää ahdistusta ja parantaa heidän elämänlaatuaan (improve their quality of life).
20. Musiikki auttaa aivohalvauksesta elpymistä. Tutkijat Suomessa päättelivät, että kun aivohalvauspotilaat kuuntelivat musiikkia kaksi tuntia päivässä, heidän verbaalinen muistinsa ja huomiokykynsä paranivat (verbal memory and attention improved) ja heillä oli positiivisempi mieliala verrattuna potilaisiin, jotka eivät kuunnelleet musiikkia tai jotka kuuntelivat äänikirjoja. Riippumatta musiikkimaustasi, on selvää, että musiikista on hyötyä terveydelle. Mikä parasta? Nyt sinulla on tekosyy kovaäänisen Beethovenin kuuntelemiseen, kun kämppis yrittää opiskella.
Tämän artikkelin suomentamisen aikana RikkiMikko kuunteli seuraavaa rauhoittavaa musiikkia, joka aivan ilmeisesti nopeutti käännöstyön suorittamista, joka sujui muutamassa tunnissa eilisen sunnuntain aikana: Lomakkeen yläreuna