Loading...

perjantaina, toukokuuta 17, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 95/365. Perjantain kolmas 17.5.2013 klo 11:45 KurkumaNyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Kurkumalla (Turmeric), on anti-inflammatorisia ominaisuuksia jotka ovat hyödyllisiä estämään Alzheimerin tautia ja sepelvaltimotautia. Monet intialaiset ruoat sisältävät kurkumaa ja kardiovaskulaaristen sairauksien esiintymistiheys on paljon pienempi kyseisessä maassa. Mieti, voisitko käyttää ruoanlaitossa kurkumaa tai lisätä sitä täydentämään tarvittaessa parantaaksesi sydämen ja verisuonten terveyttä.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Turmeric (curcumin) has anti-inflammatory properties, which are beneficial in preventing Alzheimer's Disease and Coronary Artery Disease.  Many Indian dishes contain Tumeric, and the incidence of cardiovascular disease is much lower in that country.  Consider cooking with Tumeric, or add it as a supplement if needed to improve cardiovascular health.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Куркумы (куркумин) обладает противовоспалительными свойствами, которые полезны в профилактике болезни Альцгеймера и ишемической болезни сердца. Многие индийские блюда содержат Tumeric, и частота сердечно-сосудистых заболеваний намного ниже, в этой стране. Рассмотрим приготовление пищи с куркумой, или добавить его в качестве дополнения, если это необходимо для улучшения сердечно-сосудистого здоровья. 
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.

Lähetä kommentti