Loading...

torstaina, toukokuuta 16, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 93/365. Perjantain ensimmäinen. 17.5.2013 Luomutuotteet.Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Useimmat tämän päivän elintarvikkeet sisältävät huomattavasti vähemmän ravintoaineita kuin ne, joita tuotettiin vaikkapa 50 vuotta sitten. Syynä tähän on maaperän köyhtyminen. Toisin sanoen tilanne on syntynyt maatalouden kestämättömien tuotantomenetelmien seurauksena. Tutkimukset vahvistavat, että useimmilla amerikkalaisilla on puutetta vähintään yhden vitamiinin tai mineraalin osalta. Osta luomutuotteita niin paljon kuin mahdollista, jotta voisit kompensoida ravinteiden pitoisuuden vähenemisen.


Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.


Most foods produced today have significantly less nutrients than those produced even 50 years ago due to soil depletion and non-sustainable farming methods.  Studies confirm that most Americans are deficient in at least one vitamin or mineral.  Buy organic foods as much as possible to compensate for this decline in nutrients. 


If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Большая часть продукции производится сегодня имеют гораздо меньше питательных веществ, чем произведенные даже 50 лет назад в связи с истощением почвы и неустойчивой сельскохозяйственной практики. Исследования показывают, что большинство американцев испытывают дефицит в меньшей мере один витамин или минерал. Купить натуральные продукты как можно больше, чтобы компенсировать это снижение питательных веществ.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti