Loading...

tiistaina, toukokuuta 14, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 89/365. Tiistai 14.5.2013 - Kuume, loppujen lopuksi ihan hyödyllinen pelastajamme.Kuume on yksi kehon vahvimpia immuunijärjestelmän reaktioita virus-, bakteeri- tai loistartuntoja vastaan. Useimmat kuumeet ovat itsestään rajoittuvia, joten silloin kun kuumekohtauksen vaara on minimaalinen, on harkittava, onko hyödyllistä päästää kehon lämpö nousemaan (jopa F 104 astetta tai 40 C) sairaudesta toipumisen nopeuttamiseksi. Kuumetta alentavien lääkkeiden käyttö voi pidentää toipumisaikaa vähentämällä immuunijärjestelmän tehokkuutta. Kuume ei ole sairaus, vaan oire jostain sairaudesta. Yleensä kannattaa hoitaa sairautta, ei oiretta.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Fever - First Aid and Emergency Treatment Guide

Fever is one of the strongest immune response to a virus, bacteria or parasites. Most of self-limiting fever, so when the risk of febrile seizures is minimal, consider giving a fever run its course (up to F 104 degrees or 40 C) for a more rapid recovery of the disease. The use of fever mdication can lengthen the recovery time by reducing the effectiveness of the immune system. Fever is not a disease, but a symptom of an illness. Generally, you should treat the disease, not symptoms.

 If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips withina yearWritings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
 
Лихорадка

Лихорадка является одним из самых сильных иммунный ответ на заражение вирусами, бактериями или паразитами. Большинство самоограничения лихорадки, поэтому, когда риск фебрильных судорог является минимальным, рассмотреть вопрос о предоставлении лихорадки идти своим чередом (до 104 градусов или 40 C) для более быстрого восстановления заболевания. Использование лихорадкой mdication может удлинять время восстановления путем уменьшения эффективность иммунной системы. Лихорадка не болезнь, а симптом болезни. Как правило, вы должны относиться к болезни, а не симптомы.

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti