Loading...

sunnuntaina, huhtikuuta 28, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 79/365. Sunnuntai 28.4.2013 – B-ryhmän vitamiinien tärkeys.
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
B-ryhmän vitamiinit ovat avuksi aivojen ja muistin toiminnassa sekä positiivisen mielialan saäilyttämisessä. Kyvyttömyys käsitellä stressiä, ahdistusta ja masennusta korreloivat riittämättömän B-ryhmän vitamiinien kanssa. Kannattaa lisätä hyvä B-Complex vitamiiniyhdistelmä ja probiootteja päivittäiseen ohjelmaan, jotta B-vitamiinien tuotanto suolistossa saataisiin optimaaliseksi.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa! Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
B-Complex vitamins are helpful with brain function, memory, and mood.  Inability to handle stress, anxiety, and depression are highlycorrelated with inadequate levels of B Vitamins.  Consider adding a good B-Complex vitamin, and probiotics to maximize Vitamin B production in the gut. 

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

B-комплекс витаминов являются полезными с функцией мозга, памяти и настроения. Неспособность справиться стресса, тревоги и депрессии тесно связаны с недостаточным уровнем витаминов. Возможно добавление хороший B-комплекс витаминов, пробиотиков и максимально Витамин B производства в кишечнике.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti