Loading...

lauantaina, toukokuuta 04, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 85/365. Lauantai 4.5.2013 – L-lysiini ja herpes simplex I ja II.Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

L-lysiini on aminohappo, joka on erittäin tehokas taistelussa herpes simplex I:tä ja II:a vastaan. L-lysiini lisäravinnetta suositellaan, jotta voitaisiin välttää tai vähentää Herpes tautitapauksia. Samalla kannattaa minimoida L-arginiinin saantia. RikkiMikko on kirjoittanut aikaisemminkin aiheesta.
Herpes simplex – Wikipedia


Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

L-lysine is an amino acid that is very effective against Herpes Simplex I and II.  Consider L-lysine supplements (while minimizing L-arginine) to avoid or minimize Herpes outbreaks.
Herpes Treatment

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

L-лизин является аминокислотой, который очень эффективен против простого герпеса I и II. Рассмотрим L-лизин добавки (при минимизации L-аргинин), чтобы избежать или свести к минимуму вспышки герпеса.
www.herpes.ru


Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti