Loading...

tiistaina, huhtikuuta 30, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 81/365. Tiistai 30.4.2013 – Stressi syö C-vitamiinia!Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Stressitilanteissa, siis joko sairauden tai tunnetilan aiheuttaman paineen alaisena, keho tarvitsee merkittävästi enemmän C-vitamiinia kuin normaalitilanteissa, säilyttääkseen immuunijärjestelmän toimintakunnon. Kannattaa lisätä C-vitamiinia lisäravintona, tai syödä enemmän sitrushedelmiä lisääntyneen stressin aikoina.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa! Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Under periods of stress (illness or emotional), the body needs drastically increased levels of Vitamin C to keep the immune system functioning properly.  Consider adding a Vitamin C supplement, or consume more citrus fruits under periods of increased stress. 
Vitamin C benefit -

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

В периоды стресса (болезнь или эмоциональная), организм нуждается резко увеличили уровень витамина С, чтобы сохранить функционирование иммунной системы должным образом. Попробуйте добавить добавка Витамин С, или потреблять больше цитрусовых в периоды повышенного стресса. 
Витамин C | Две зебры

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti