Loading...

maanantaina, huhtikuuta 29, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 80/365. Maanatai 29.4.2013 – Ole oman onnesi seppä!Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

Jokainen tulkitsee maailmaa oman aikaisemman kokemuksensa vahvistamana ja kokemansa onnellisuuden kautta, joka usein määrittää tämän tulkinnan. Pyri tietoisesti hahmottamaan maailmaa rakastavana ja itsesi hyväksyvänä, ja sinulla on paremmat mahdollisuudet löytää onnellisuus. Iloiset, positiiviset ihmiset elävät keskimäärin 10 vuotta pidempään kuin valittelevat, kiukkuiset yksilöt.

Omana mottonani on ollut vanha viisaus: ”Joka vaivojansa valittaa, se on vaivojensa vanki.”


Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa! Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.


Everyone interprets his world through the magnification of his own prior experience and happiness is often determined by this kind of interpretation.  Consciously intend to perceive the world as loving and sufficient, and you will have a greater chance of finding it so.  Happy, positive people live on average 10 years longer than grouchy ones. My own motto is an old wisdom: "He/she who plagues appeal, he/she is a prisoner of its own troubles."

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Каждый трактует его мир через увеличение собственного опыта, и в счастье часто определяется такой интерпретации. Сознательно намерены воспринимать мир как любящий и достаточным, и у вас будет больше шансов найти его так. Счастливые, позитивные люди в среднем живут на 10 лет дольше, чем те, ворчливым. Мой собственный девиз старую мудрость: "Он / она, кто страдает привлекательность, он / она является узником своей неприятностей."

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti