Loading...

keskiviikkona, toukokuuta 01, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 82/365. Keskiviikko 1.5.2013 –! Huolehdi riittävästä D-vitamiinin saannista!Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
D-vitamiini on välttämätöntä luuston terveydelle, koska se vaikuttaa kalsiumin imeytymiseen, pitää immuunijärjestelmän vahvana estäessään vilustumista ja flunssaa. Sen lisäksi se on merkittävä tekijä syövän ehkäisyssä. Pyri oleskelemaan riittävästi auringossa polttamatta kuitenkaan ihoasi. Mikäli se ei ole mahdollista, lisää D3 vitamiinin saantia lisäravinteen avulla riittävän D-vitamiinin saannin varmistamiseksi.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.


Vitamin D is necessary for bone health (absorbing calcium), keeping the immune system strong (preventing colds and flu), and in cancer prevention.  Maximize sun exposure (without burning) or add a D3 supplement to maintain adequate levels of Vitamin D.

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year!
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Витамин D необходим для здоровья костей (поглощающие кальций), поддержание сильной иммунной системы (профилактики простудных заболеваний и гриппа), а также в профилактике рака. Вы должны максимально получать солнечный свет (без сжигания) или добавить D3 дополнения для поддержания адекватного уровня витамина D.
 

Грибы укрепляют иммунную систему благодаря витамину D

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года!
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti