Loading...

lauantaina, huhtikuuta 27, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 78/365. Lauantai 27.4.2013 – Kriisiavulla ja turvautumisella "Yläkerran Herran apuun" voi olla tervehdyttävä vaikutus silloin, kun tuntuu oikein pahalta!
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

Yli 800:ssa eri puolilla maailmaa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että ne potilaat, jotka saavat henkisyyteen tai uskontoon yhteydessä olevia lääketieteellisiä hoitoja, osoittavat terveysvaikutusten kannalta katsottuna huomattavasti parempaa fyysistä kehitystä kuin ne, joiden hoidossa tätä yhteyttä ei ole. Tutki mahdollisuutta kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta tähän suurempaan olentoon saadaksesi tukea terveyskriisin kohdatessasi.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa! Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

Over 800 worldwide studies have found that patients receiving medical treatments that have a connection tospirituality or religion demonstrate significantly better physical health outcomes than those who do not.  Investigate developing a sense of connectedness to a greater being for support during a health crisis. 
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Lisa Best's writings have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Более 800 исследования по всему миру показали, что пациенты, получающиелечение, которое имеют подключение к духовности или религии, демонстрируют значительно лучшее физическое здоровье, чем те, которые этого не делают. Расследованию развивающихся чувства связанности в большей существо за поддержку во время кризиса в области здравоохранения.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti