Loading...

tiistaina, huhtikuuta 23, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 74/365. Tiistai 21.4.2013 – Epäile! Älä ole sinisilmäinen tutkimustulosten suhteen!
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

Kysy aina, kuka rahoitti tutkimuksen, ennen kuin sokeasti hyväksyt saadut tulokset "totuudenmukaisina". Eräässä tutkimuksessa todettiin, että kun lääkeyhtiö tai teollisuus kuten maissin tuottajat tai Meijeriyhdistys sijoittaa varoja tutkimukseen tuotteistaan​​, on nolla prosentin mahdollisuus, että julkaistun tutkimuksen tulokset ovat negatiivisia. Kun riippumattomat tutkijat arvioivat tuotteita, on 40 % mahdollisuus, että arvioinnin tulos on kielteinen. Erot tuloksissa saattavat johtua siitä, että kyseessä on eturistiriita.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!

Always ask who funded a study before blindly accepting the results as "truthful".  One study found that when a drug company or an industry such as the Corn Producers, or Dairy Association funds a study for their products, there is a zero per cent chance that published study results will be negative.  When independent researchers evaluate products, there is a 40 % chance of a negative evaluation.  The difference in results may be related to "Conflict of Interest”.
 If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year!

Всегда спрашивайте, кто финансировал исследование, прежде чем слепо принимать результаты как "правдивый". Одно исследование показало, что, когда фармацевтическая компания или отрасль, таких как производителей кукурузы или Молочной Ассоциации исследования средств для их продукции, есть ноль процентов шансов, что опубликованные результаты исследования будет отрицательным. Когда независимые исследователи оценки продуктов, есть 40 % вероятность негативной оценке. Разница в результатах может быть связано с "конфликтом интересов.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года!
Lähetä kommentti