maanantaina, huhtikuuta 22, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 72/365. Sunnunntai 21.4.2013 – Nenän huuhtelu Sarvikuonon avulla
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Käytettäessä nenäkannua eli Sarvikuonoa, muista käyttää steriloitua tai tislattua vettä. Vettä keitetään 1-3 minuuttia, ja sitten se jäähdytetään. Steriloitua tai suodatettua vettä (yhden mikronin tai pienempi) sen vuoksi, jotta vältettäisiin saastuneen veden aiheuttamia tartuntoja ja sairauksia. Puhdistamaton merisuola ja Ruususuola ovat niiden sisältämien mineraalien vuoksi edullisempia kuin jalostetut suolat, ja siten vältytään erilaisten haitallisten kemikaalien siirtyminen limakalvoille.


Huuhtelua voi tehostaa lisäämällä OptiMSM jauhetta huuhteluveteen. Tutkimusten mukaan tällä menetelmällä saattaa myös kuorsaus vähentyä, koska MSM saattaa vahvistaa kitapurjeen kudoksia.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!

When using a Neti Pot, be sure to use distilled water, water boiled from 1-3 minutes then cooled, sterilized water, or filtered water (one micron or smaller) to avoid illness from contaminated water.  Unrefined Sea salt and Rose salt are preferred over processed salt because of the minerals contained, and chemicals avoided.
 Purging can be enhanced by adding OptiMSM powder rinse water. Studies have shown that this method may also decrease snoring, because the MSM may strengthen the tissues of the soft palate.

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year!


При использовании нети горшок, не забудьте использовать дистиллированную воду, воду кипятить 1-3 минут, затем охлаждают, стерилизованной воды или фильтрованной водой (один микрон или меньше), чтобы избежать болезни от загрязненной воды. Неочищенные Морская соль и Роза Соль предпочтительнее, чем обрабатываются солью из-за минералов, содержащихся и химикаты избегать. Очистка может быть повышена путем добавления OptiMSM порошок промыть водой. Исследования показали, что этот метод может также уменьшить храп, так как МСМ может усилить тканей мягкого неба.

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года!
каменной соли нети горшок - russian


Ei kommentteja: