Loading...

maanantaina, maaliskuuta 04, 2013

Antibiootit lasten sairauksien hoitokeinoina - Kefalosporiinit ja lasten Crohnin tauti.

Jälleen kerran saa lukea ikäviä uutisia siitä, kuinka väärä lääkevalinta lasten sairauksien hoidossa saattaa aiheuttaa elinikäisen haitan. Tämä tutkimustulos voitiin lukea jo vajaa vuosi sitten YLE:n ja Helsingin Sanomien uutisista. Kuitenkaan lääketehtaat eivät ole reagoineet näiden tulosten julkistamiseen, vaan samat varoitukset harvinaisista sivuvaikutuksista esiintyvät päivittämättöminä lääkeselosteissa, mitään mainintaa Crohnin taudin lisääntyneestä todennäköisyydestä ei näissä lääkeinfoissa näy.  Sana ei ole levinnyt useimpien lääkäreidenkään tietoisuuteen, koska tietämäni mukaan muutamia lasten Crohnin taudin puhkeamisia on ilmaantunut juuri sellaisissa tapauksissa, joissa lääkäri on toistuvasti määrännyt toistuvan kefalosporiinilääkityksen lapselle.

Kefalosporiinit 
Luettelo eri antibioottilääkkeistä, jotka sisältävät kefalosporiinia:
Uutistausta:

 Mistä on kyse?

- Toistuvia antibioottikuureja syövät lapset saattavat sairastua muita herkemmin Crohnin tautiin
- Tutkijat havaitsivat Crohnin taudin riskin kasvavan antibioottikuurien lisääntyessä
- Etenkin kefalosporiinit liittyivät riskiin sairastua Crohnin tautiin
- Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva tulehduksellinen suolistosairaus


Antibiotics for the treatment of diseases of children as a means - Cephalosporins and children Crohn's disease.


Once again, we read bad news about how the wrong antibiotic for the treatment of children can cause lifelong harm. This research result could be read in less than a year ago YLE and the Helsingin Sanomat news. However, pharmaceutical companies have not responded to the publication of the results, but the same warnings of rare side effects occur in up-dated information in medicine. These drug info do not see an indication that Crohn's disease is likely to be increased. Most doctors do not know this, because my knowledge of the number of children in Crohn's disease outbreaks have occurred precisely in those cases where the doctor has repeatedly ordered the child repeated cephalosporins.What  is it?

- Children who get frequent antibiotics, may be more likely to fall ill with Crohn's disease
- The researchers found an increased risk of Crohn's disease, when antibiotics are increasing
- Especially cephalosporins related to risk of developing Crohn's disease
- Crohn's disease is long lasting and easily renewable inflammatory bowel disease

Cephalosporins 
A list of the different antibiotic drugs, which include cephalosporin:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=far&p_selaus=50703&p_osio =

News Background:

Lähetä kommentti