Loading...

lauantaina, kesäkuuta 15, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 110/365 Lauantai 15.6.2013 – Myrkkyjen poisto eli detoksifikaatio
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Chlorella, ohraruoho, vehnäruoho, sekä monet vihreät juomat sisältävät luonnollisia myrkkyjen poistoa eli detoksifikaatioprosessia tehostavia aineita, jotka vetävät puoleensa myrkkyjä ja raskasmetalleja kehon kudoksista hävitettäväksi. Liikunta, hikoilu ja sauna ovat myös luonnollisia menetelmiä, joilla voi poistaa myrkkyjä kehosta ihon kautta. Detoksifikaatioprosessi vaatii ylimääräisen veden saantia kuivumisen estämiseksi. Mieti jotakin näistä keinoista tai kaikkia näitä detoksikaatiomenetelmiä kun epäilet kehosi myrkkykuormitusta. Lisäksi voit nauttia OptiMSM-tuotteita ja C-vitamiinia tehostaaksesi vaikutusta.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Chlorella, barley grass, wheat grass, and many green drinks contain natural detoxification agents that pull toxins and heavy metals from tissues in the body for disposal.  Exercise, sweating, and saunas are also natural methods for removing toxins from the body through the skin.  Detoxification requires additional water intake to prevent dehydration.  Consider any or all of these methods of detoxification when toxic overload is suspected. In addition, you can enjoy OptiMSM products and vitamin C to boost the effect.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Хлорелла, ячмень трава, пырей, и много зеленых напитки содержат натуральные средства, которые тянут детоксикации токсинов и тяжелых металлов из тканей в организме для утилизации. Упражнение, потливость и сауны также естественные методы для удаления токсинов из организма через кожу. Детоксикации требуется дополнительный прием воды, чтобы предотвратить обезвоживание. Рассмотрим любые или все из этих методов детоксикации при токсической перегрузки подозревается. Кроме того, вы можете наслаждаться OptiMSM продуктов и витамина С для повышения эффекта.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti