Loading...

sunnuntaina, kesäkuuta 16, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 111/365 Sunnuntai 16.6.2013 – Alumiini ja eräät sairaudet
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
Today's Health Tip now appears also in Russian language!
Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Alumiinin imeytyminen elimistöön on liitetty sekä Alzheimerin tautiin, että rintasyöpään. Vältä ruoanlaittoa alumiiniastioissa tai sen kuumentamista alumiinifolion sisällä ja valitse deodorantit, jotka eivät sisällä alumiinia voidaksesi minimoida alumiinin imeytymistä.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
 
Mammograms showing a normal breast (left) and a cancerous breast (right).
Aluminum absorption in the organism has been associated with both Alzheimer's and breast cancer. Avoid aluminum cooking trays or aluminum foil, and choose deodorants containing no aluminum to minimize absorption of aluminum.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Алюминиевый всасывания в организме был связан как с болезнью Альцгеймера и раком молочной железы. Избегайте приготовления пищи в алюминиевые лотки или алюминиевой фольгой, а также выбрать дезодоранты, не содержащие алюминий чтобы свести к минимуму поглощение алюминия.
Рак молочной железы

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
 

Lähetä kommentti