Loading...

tiistaina, kesäkuuta 11, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 108/365 Tiistai 11.6.2013 – AkupunktioPäivän Terveysvinkki Nro 108/365 Tiistai 11.6.2013 – Akupunktio

Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!

Today's Health Tip now appears also in Russian language!

Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

Kesälomasta johtunut katkos Päivän Terveysvinkkien ilmestymisessä on nyt päättynyt, ja jatkossa on tarkoitukseni noudattaa alkuperäistä aikataulua: vinkki/päivä. 

Muinainenkiinalainen akupunktiotaito on osoittautunut lumelääkettä ja usein jopa lääkehoitoakin paremmaksi monissa sairauksissa. Esimerkiksi selkäkipuihin ja neurologisiin kiputiloihin, laihtumiseen, niveltulehdukseen, ruoansulatuskanavan ongelmiin ja moniin muihin kroonisiin sairauksiin saattaa akupunktiosta löytyä ratkaisu ilman vaarallisia sivuvaikutuksia. Tulokset eivät välttämättä ole välittömiä, mutta saattavat olla joskus aivan ihmeellisiä. Harkitse akupunktiota yhtenä mahdollisena tehokkaana parantumiseen johtavana vaihtoehtona lääkkeille tai leikkaukselle. 
 
Henkilö saamassa akupunktiohoitoa.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.

My summer vacation is now over, and I have to go back to the original timetable for the Daily Health Advice release schedule. 
The ancient Chinese art of acupuncture has been proven superior to placebo and drug therapy for many diseases, including neurological and back pain, weight loss, arthritis, digestive problems, and many other chronic diseases without harmful side effects. The results may not always be instantaneous, but it can be wonderful. Consider acupuncture as a possible alternative to surgery or treatment.
 
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Моих летних каникул закончен, и я должен вернуться к первоначальному графику Ежедневное расписание Консультации релизе здоровье.
 
Схема акупунктуры.
Древнее китайское искусство иглоукалывания было доказано превосходит плацебо и лекарственной терапии при многих заболеваниях, в том числе неврологических и боли в спине, потеря веса, артрит, проблемы с пищеварением, и многих других хронических заболеваний без вредных побочных эффектов. Результаты не всегда может быть мгновенным, но это может быть замечательно. Рассмотрим акупунктуры как возможная альтернатива операции или лечения.
Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti