Loading...

torstaina, toukokuuta 30, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 107/365 Keskiviikko 29.5.2013 – KuntoharjoitteluNyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!
 
Today's Health Tip now appears also in Russian language!

Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!
Liikunta- ja fitnessasiantuntijat kannustavat 12 - 15 minuutin korkean intensiteetin välein tapahtuviin harjoituksiin, jotka edistävät nopeasti reagoivia lihaskuituja, lisäävät insuliiniherkkyyttä, lisäävät kasvuhormonin tuotantoa ja hidastavat ikääntymistä. Nämä harjoitukset voivat vaihdella osuudeltaan 4-8 minuuttiin kokonaisrasituksesta, sisältäen 1-2 minuutin lepoaikoja. Niitä suoritetaan 2-3 kertaa viikossa. Pitkät sydänharjoitukset ovat tämän hetken asiantuntijoiden mukaan pois muodista. Anna korkean intensiteetin intervalliharjoituksille mahdollisuus, jos et ole jo niitä harrastanut - mutta aloita hitaasti ja etene rasitusta vähitellen lisäten. 

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Progressive exercise and fitness experts have endorsed 12-15 minute high-intensity interval exercises that stimulate fast-twitch muscle fibers, increase insulin sensitivity, increase growth hormone, and decrease aging.  These exercises range from 4-8 one-minute intervals of full exertion, with 1-2 minute rest periods performed 2-3 times per week.  Long cardio workouts are now out of style.  Give high-intensity interval exercise a chance if you haven't already - but start slow and work your way up.

If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Прогрессивные упражнения и фитнес эксперты одобрили 12-15 минут высокой интенсивности упражнений, которые стимулируют интервала быстро сокращающихся мышечных волокон, увеличение чувствительности инсулина, гормона роста Увеличение и уменьшение старения. Эти упражнения диапазоне от 4-8 одну-минутные интервалы полной нагрузке, с 1-2 минутных периодов остальное выполняется 2-3 раза в неделю. Длинные кардио тренировок в настоящее время выходят из моды. Дайте высокой интенсивности интервальных упражнений шанс, если вы еще не сделали - но начать медленно и работать ваш путь вверх. 

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti