sunnuntaina, syyskuuta 29, 2013

Päivän Terveysvinkki No 153/365 Maanantai 30.9.2013 ̶ Liikunnan ja voimaharjoittelun merkitys seniori-iässä.

Akuutti | yle.fi | Arkistoitu: Suomessa on tällä hetkellä hyväksyttyä, että ihminen on vuodepotilas. Jos menemme kuuntelemaan mitä tahansa muuta Euroopan maata, niin siellä yleensä pidetään kiinni siitä, että vuodepotilas on epäonnistunut hoitotulos, sanoo professori Erkki Vauramo Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutista (Sotera).
Suurin osa yli 65-vuotiaiden kaatumisista voitaisiin ehkäistä. Huomattava osa yli 65-vuotiaiden kaatumisista voitaisiin ehkäistä esimerkiksi tekemällä muutostöitä vanhusten kodeissa sekä jumppaamalla tasapaino ja lihaskunto paremmiksi. Kaatumiset ovat merkittävä lonkkamurtumien aiheuttaja, joten niiden vähentämisellä olisi huomattava vaikutus monien elämään.
Tutkimukset osoittavat, että lihasmassalla on taipumus heikentyä kahdeksan prosentin nopeudella jokaista elettyä vuosikymmentä kohti 40 ikävuoden jälkeen. Uudet hiiriä ja ihmisiä koskevat tutkimukset osoittavat, että menetys johtuu pääasiassa liikunnan puutteesta. Tässä ei ole kyse pelkästään iän karttumisesta, koska lihasmassaa ei menetetty niiden urheilijoiden kyseessä ollen (sama koskee sekä hiiriä että ihmisiä), jotka jatkavat fyysisiä ponnisteluja vielä täytettyään 80 vuotta (tai hiiren kohdalla vastaavassa ikävaiheessa). Voidaksesi välttää vanhuuden heikkouden, arvioi kuntoiluharrastuksesi tehokkuutta lisäämällä voimaharjoitteluun, joustavuuteen ja tasapainoon tähtääviä harjoitteita, sekä sydämen ja verisuoniston kestävyyttä lisääviä toimia. Laadi suunnitelma, jota voit käyttää vielä silloin kun olet kahdeksankymppinen. Koskaan ei ole liian myöhäistä vahvistaa kehoa!


Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
 

The Loss of Skeletal Muscle Strength, Mass, and Quality in Older Adults: The Health, Aging and Body Composition Study

- Acute | yle.fi | Archived: In Finland there is currently accepted that a person is bedridden. If you're going to listen to any other European country, so there tend to cling to the notion that the bed patient is failed treatment outcome, says Professor Erkki Vauramo social and health care technology and the construction of the Institute (Sotera).
- Most of the more than 65-year-old crashes could be prevented. A significant part of the more than 65-year-old crashes could be prevented, for example by making modifications in homes for the elderly, as well as by exercising muscle tone balance and strength improve. Falls are a major cause of hip fractures, so the reduction would have a significant impact on the lives of many.
 

Muscles: Use It or Lose It

Studies show muscle mass tends to deteriorate at the rate of 8% per decade after age 40.  New mouse and human studies reveal that this loss is due to inactivity, rather than to age alone, since there is no muscle mass lost in athletes (mouse or human) who continue to work out into their 80's (or equivalent in mouse years!)  To avoid old age weakness, evaluate your exercise regime for strength training, flexibility, balance, and cardiovascular benefits and devise a plan you can use into your 80's.  It's never too late to strengthen your body!

 If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Ei kommentteja: