Loading...

maanantaina, kesäkuuta 23, 2014

Tutkimukset osoittavat, että Q10:stä on hyötyä fibromyalgian hoidossa.Näin kertoo Studio 55:n artikkeli fibromyalgiasta:
 


"Aivot sumussa, kuin sementtiä. Kauhea tauti, joka invalidisoi. Jatkuvia kipuja ja uupumusta, ja pahimpana asiaa tuntemattomien lääkäreiden ja lähipiirin syytökset luulosairaudesta". 

 Näin monet fibromyalgiaa potevat Studio 55:n lukijat kertovat sairaudestaan. Samaan voin yhtyä minäkin, niin karvaasti olen tuon sairauden kokenut. Onneksi asiaan tuli radikaali muutos; ensin löytyi MSM ja myöshemmin Q10. 

Nyt asiaa on tutkittu myös tieteellisesti, joten siltäkin osin toivoa ei kannata menettää. Se on varmaa, että tulehduskipulääkkeillä ei tätä vaivaa voiteta. Päinvastoin niillä saattaa tilanne ainoastaan eskaloitua, kun pää sekoaa entisestään ja masennus pukkaa päälle, kun mistään ei tunnu olevan apua.

 26 toukokuuta, 2013
Alkuperäisen artikkelin löydät tämän linkin takaa
Coentsyymi Q10

NYR Natural News
Natural Health News — Kaksi uutta tutkimusta osoittavat, että lisäravinteena nautittu koentsyymi Q10 voi auttaa vähentämään fibromyalgiaa sairastavien kipua.
Fibromyalgia on sairaus, jolle on ominaista krooninen kipu lihaksissa, nivelsiteissä ja jänteissä. Siihen liittyy joskus äärimmäinen väsymys ja useita kipupisteitä kehossa. Taudin syytä ei tiedetä, vaikka on näyttöä siitä, että tätä sairautta potevat ihmiset voivat olla herkempiä kivulle, koska heillä on jotain vialla kehon normaaleissa kivun aistimiseen liittyvissä prosesseissa.

Keinot tämän sairauden hoidossa ovat rajalliset, vaikka sen edellä kuvattujen oireiden rinnalla esiintyy myös unihäiriöitä, ahdistuneisuutta, masennusta ja ärtyneen suolen oireyhtymää, jolloin näitä oireita käsittelemällä voidaan joskus myös vähetää kipua.
Ensimmäinen tätä ongelmaa selvittävä pieni tutkimus oli satunnaistettu, lumekontrolloitu  kaksoissokkotutkimus, johon osallistui 20 fibromyalgiaa sairastavaa potilasta. Kun potilaille annettiin päivittäin 300 mg koentsyymi Q10 40 päivän ajan, havaittiin kliinisesti todennettavia parannuksia, kuten  merkittävästi vähentynyttä kipua, väsymystä yleensä ja etenkin vähentynyttä aamuväsymystä.

Espanjalaiset tutkijat raportoivat Antioxidants and Redox Signaling -nimisessä aikakauslehdessä, että osallistujat kokivat fibromyalgiaan tyypillisesti kuuluvien kipupisteiden vähenemistä, havainto, jonka tulehdusmarkkereita etsivien laboratoriokokeiden tulokset, kuten myös antioksidanttientsyymien tasojen nousu ja mitokondrioiden toiminnan tehostuminen näyttivät vahvistavan (mitokondriot ovat vastuussa solujen energian tuotannosta), samoin AMPK geeniekspressiotasot nousivat (AMPK on tärkeä entsyymi solujen energia-aineenvaihdunnassa).
Reporting in the journal Antioxidants and Redox Signaling the Spanish researchers also report that participants experienced a reduction in the number of tender points, a finding that seemed to be confirmed by laboratory tests looking for markers of inflammation, levels of antioxidant enzymes and mitochondrial function (mitochondria are responsible for cellular energy production) and AMPK gene expression levels (AMPK is an important enzyme in cellular energy metabolism).

Tutkijat, jotka ovat aiemmin tutkineet mahdollista yhteyttä mitokondrioiden toimintahäiriöiden, oksidatiivisen stressin ja fibromyalgiaan liittyvän tulehduksen välillä, päättelivät että Q10:llä on potentiaalinen terapeuttinen rooli tässä taudissa.
The researchers, who have previously studied the link between mitochondrial dysfunction, oxidative stress, and inflammation in fibromyalgia, concluded that CoQ10 has a potential therapeutic role in the condition.

Yhdistelmäravinne
Koentsyymi Q10 on rasvaliukoinen ravintoaine, jota kehomme tuottaa luonnostaan. Sitä löytyy kehon jokaisesta solusta, mutta eniten sitä on keskittynyt elimiin, jotka vaativat eniten energiaa - kuten sydän, maksa, lihakset ja munuaiset.

Q10 esiintyy joko hapettuneessa muodossa, ubikinonina tai pelkistetyssä muodossa, ubikinolina. Keho voi muuttaa ubikinonin ubikinoliksi ja päinvastoin. Tämä muuntaminen tapahtuu, jotta  tasapainotila ubikinolin ja ubikinonin välillä säilyisi. Yksi teoria on, että toimintahäiriö tässä muutosprosessissa ja hapettuneen Q10 ylitarjonnalla voi olla merkitystä fibromyalgiaan.

Hyödyllistä myös lapsille
Toinen tutkimus, joka julkaistiin lehdessä nimeltään Redox Raportti oli myös pienehkö. Siinä oli mukana 10 fibromyalgiaa sairastavaa lasta  ja 67 tervettä verrokkia.
Tutkimuksen alussa olleet testit osoittivat, että ubikinolin taso plasmassa (pelkistetyssä muodossa oleva Q10) oli vähentynyt huomattavasti, ja ubikinonin (hapettunut Q10) suhde kokonais-Q10 määrän suhteen on merkittävästi lisääntynyt sairastuneilla lapsilla verrattuna terveisiin kontrolliryhmän lapsiin). Japanilaiset tutkijat sanovat sanovat, että tämä viittaa siihen, että fibromyalgiaan liittyy Q10:n puutos ja lisääntynyt oksidatiivinen stressi.

Lapsille annettiin lisäravinteena sitten ubikinolia 100 mg vuorokaudessa. 12 viikon jälkeen oli havaittavissa merkittäviä parannuksia kroonisen väsymyksen osalta, samoin Q10:n kokonaistason nousun ja ubikinonitason laskun osalta. Tutkijat sanovat tulosten viittaavan siihen, että Q10:n taso saattaa olla alentunut nuorilla fibromyalgiaa sairastavilla henkilöillä, ja että näin ollen ravintolisistä voi olla hyötyä tämän sairauden hoidossa.


Lähetä kommentti