torstaina, elokuuta 15, 2013

Päivän Terveysvinkki Nr 126/365 Torstai 15.8.2013


Mikä avuksi allergiaan?Elintarvikkeiden korkea histamiinipitoisuus voi aiheuttaa herkillä ihmisillä allergisia reaktioita, kuten ihottumaa, ruoansulatuskanavan vaivoja, päänsärkyä ja nokkosihottumaa. Histamiinipitoisuus nousee sitä enemmän mitä kauemmin ruokaa on varastoitu tai mitä enemmän sitä on kypsytetty.
Runsaasti histamiineja sisältäviä ruoka-aineita ovat alkoholi (erityisesti punaviini ja samppanja), pitsa, kala, juusto, banaanit, mansikat, kahvi, käsitelty ja savustettu liha ja jotkut kasvikset. Jos allerginen reaktio ilmenee, kokeile poistaa ruokavaliostasi tämän tyyppiset elintarvikkeet ja lisää niitä takaisin yksi kerrallaan määrittääksesi reaktion aiheuttajan. Ruoansulatusentsyymit ja probiootit voivat auttaa herkkyydestä johtuvissa tapauksissa. Myös bioaktiivisella rikillä (OptiMSM, farmakologinen metyylisulfonyylimetaani) on todettu merkittäviä ehkäiseviä vaikutuksia tämän tyyppisten allergioiden hoidossa, joissakin tapauksissa jopa tehokkaampia kuin antihistamiinilääkkeillä.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Foods high in histamines may trigger allergic reactions (eczema, digestive upset, headaches, hives) in sensitive people.  Histamine levels rise the longer a food is stored or matured.  Foods high in histamines include alcohol (especially red wine and champagne), pizza, fish, cheese, bananas, strawberries, coffee, processed and smoked meats, and sometimes veggies.  If an allergic reaction occurs, try eliminating these types of foods, and add them back one at a time to determine reaction.  Digestive enzymes and probiotics may help sensitivity issues.
Also, bioactive sulfur (OptiMSM, pharmacological methylsulfonylmethane) is found to have significant preventive effects of this type of allergy treatment, in some cases even more effective than antihistamines.
 If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Продукты с высоким содержанием гистамина может вызвать аллергические реакции (экзема, расстройства пищеварения, головные боли, сыпь) у чувствительных людей. Уровень гистамина расти дольше хранятся продукты или созрел. Продукты с высоким содержанием гистамина включают алкоголь (особенно красное вино и шампанское), пицца, рыба, сыр, бананы, клубника, кофе, обработаны и копченого мяса, а иногда и овощи. Если аллергическая реакция, попробуйте устранения этих видов продуктов питания, а также добавлять их все по очереди, чтобы определить реакцию. Пищеварительные ферменты и пробиотики могут помочь чувствительность вопросов.

Кроме того, биологически активные сера (OptiMSM, фармакологические метилсульфанилметан) находится иметь значительный профилактический эффект этого вида лечения аллергии, в некоторых случаях даже более эффективны, чем антигистаминные препараты.Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, так как я намерен производить новый наконечник каждый день. Так что 365 дня здоровья Советы в течение года!

Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
  Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, так как я намерен производить новый наконечник каждый день.

Ei kommentteja: