Loading...

keskiviikkona, huhtikuuta 10, 2013

Veriarvojen muutokset: Tutkimusraportti, vertailussa krilliöljy - kalaöljy - placebo.
Tässä artikkelissa keskityn tarkastelemaan tuloksia, joita on saatu vertailtaessa krilliöljyn ja tavallisen kalaöljyn vaikutuksia veriarvoihin.


Tämä kaavio osoittaa verimuutoksia krilliöljyn ja kalaöljyn käytön jälkeen. Yhteensä 120 ihmisen ryhmä aikuisia henkilöitä osallistui 12 viikkoa kestäneeseen, kaksoissokkoutettuun, lumekontrolloituun tutkimukseen. Kaikki tutkimukseen osallistuvat henkilöt valittiin hyperlipidemian perusteella (korkeat veren kolesteroli-ja triglyseridiarvot). Yksi ryhmä sai 1 grammaa krilliöljyä päivässä, joka sisältää 140 mg EPA ja 80 mg DHA:ta. Toinen ryhmä sai 3 grammaa kalaöljyä päivittäin, joka sisältää 540 mg EPA:ta ja 360 mg DHA:ta. Kolmas ryhmä sai lumelääkettä.

Huolimatta krilliöljyn huomattavasti alhaisemmasta annos (4-4,5 kertaa vähemmän EPA / DHA) krilliöljy oli merkittävästi tehokkaampaa hyperlipidian hoidossa kuin kalaöljy. . Krilli öljy nosti "hyvän" eli HDL:n pitoisuutta 44%, kun kalaöly nosti ainoastaan ​​4% ."Huonon" eli LDL:n pitoisuus aleni krilliöljyn avulla 32%, kun se kalaöljyä saaneilla laski ainoastaan ​​4,6% http://www.medscape.com/viewarticle/759467


Johtopäätös tästä tutkimuksesta on, että krilliöljy saattaa olla jopa 30 - 40 kertaa tehokkaampi kuin kalaöljy kolesteroli-ja triglyseridiarvojen hallintaan.  

Tämä on tärkeää kahdesta syystä:

1.  Ensinnäkin, se säästää paljon rahaa, koska tarvitset paljon vähemmän krilliöljyä saadaksesi saman tuloksen kuin suuremmalla määrällä kalaöljyä.
2.  Toiseksi, ei ole vaaraa omega-3-rasvahappojen yliannostukseen. Vaikka kalaöljyn tuottajat tuskin koskaan mainitsevat sitä, niin useat tutkimukset osoittavat, että liika EPA ja DHA voivat olla haitallisia elimistölle, koska ne saattavat nostaa verensokerin tasoa ja tukahduttaa immuunijärjestelmää. Suuret kalaöljyannossuositukset saattavat joskus tulla lähelle annoksia, jotka ovat osoittautuneet olevan haitallisia. Sen sijaan, että otetaan korkeita annoksia kalaöljyä, on tehokkaampaa ja turvallisempaa ottaa paljon pienempiä annoksia krilliöljyä.

  The graph shows the changes in the blood after the use of krill oil or fish oil or. A total of 120 human adults participated in this 12 week, double blind, placebo controlled study. All persons involved were selected on hyperlipidemia (high blood cholesterol and triglyceride levels). One group took 1 gram krill oil daily, containing 140 mg EPA en 80 mg DHA. The second group took 3 gram fish oil daily, containing 540 mg EPA en 360 mg DHA. The third group received a placebo.
 
In spite of the much lower dosage (4-4,5 times less EPA/DHA) krill oil was significantly more effective than fish oil in managing hyperlipidemia. Krill oil raised the ‘good’ HDL with 44%, against 4% by fish oil. The ‘bad’ LDL was lowered by krill oil with 32%, against 4,6% by fish oil (Bunea et al, Altern Med Rev 2004;9(4):420-428).I will focus on in this article to examine the results that have been obtained from the comparison of krill oil and normal fish oil effects on blood values.

The conclusion drawn from this study is, krill oil may be up to 30 -40 times more effective than fish oil in the management of cholesterol and triglyceride levels. This is important for two reasons:  
1.    First, it saves you a lot of money, as you need much less krill oil than fish oil.
2.    Second, there is no risk of overdosing with omega-3 fatty acids. Though fish oil producers hardly ever mention it, several studies show too much EPA en DHA may be harmful for the body, by raising the blood glucose level and suppressing the immune system. The high dosages of fish oil recommended may sometimes come close to the dosages that have been proven to be harmful. Instead of taking high dosages of fish oil, it is more effective and safer to take a much lower dosage krill oil.  
 


Lähetä kommentti