maanantaina, huhtikuuta 08, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 59/365. Maanantai 8.4.2013 – Vältä rasvan (eli myrkkyjen pesäpaikkojen) kertymistä kehoosi.


Myrkky – Wikipedia


Myrkyt (myös huumeiden jäämät), hormonit ja lääkkeet varastoituvat ihmisen ja eläimen rasvasoluihin. Koeta välttää näille vaaroille altistumista karttamalla lihajalosteita ja ostamalla ja syömällä sen sijaan laitumella ruokittujen eläinten luonnonmukaisesti tuotettua, vähärasvaista lihaa.

RikkiMikko lisää tähän vielä:
Maksalla on tärkeä tehtävä kehon luonnollisessa puolustussysteemissä, jossa se muuntaa kehoomme tulevat vierasaineet, kehon omat hormonit ja monet fenoliset yhdisteet turvalliseen kemialliseen muotoon (detoksikaatio) ja tekee ne (ksenobiootit), vaarattomaksi jonka jälkeen ne voidaan erittää pois virtsan ja ulosteen mukana. Jotta detoksikaatio voisi käynnistyä, tarvitaan eräitä ravinteita. Niiden riittämätön saanti johtaa lisääntyneeseen myrkkyjen kertymiseen kehoomme ja siten erilaisiin sairauksiin. Toksiset aineet lisäävät vapaiden radikaalien tuotantoa. Nämä voivat vaurioittaa kehoa, jos elimistön antioksidanttivarastot ovat vähissä. Tilanne saattaa johtaa erilaisiin häiriöihin kuten valtimoiden kovettumiseen, allergioihin, niveltulehduksiin, neurologisiin tauteihin, fibromyalgiaan ja krooniseen heikkouteen. Lisääntynyt altistus toksiineille voi kuluttaa glutationia (joka on eräs rikkipitoinen aminohappo), sulfaatteja ja muita tärkeitä aineita, joita tarvitaan detoksikaatiossa. Toksisten välituotteiden muodostuminen saattaa johtaa krooniseen väsymysoireyhtymään, herkistymiseen ympäristön toksiineille ja eräisiin kroonisiin sairauksiin.
Bioaktiivinen rikki on eräs niitä aineita, joita tarvitaan, jotta detoksikaatio voisi käynnistyä. Helpoimmin saat bioaktiivista rikkiä nauttimalla MSM-valmisteita, kuten OptiMSM.


Jos haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
 Voit myös ladata puhelimeesi ilmaisen englanninkielisen sovelluksen ”Health Tip Of The Day” App Storesta osoitteessa: http://itunes.com/apps/healthtipoftheday tai voit tarkistaa sen Facebookissa osoitteessa http://facebook.com/HealingWithNutrition
 
Toxins

"Toxins, hormones, and drugs are stored in the fat cells of humans and animals.  Minimize your exposure to these hazards by avoiding processed meats, and by purchasing organically grown, grass fed or free-range lean meats.
Rikki Mikko adds further:
Liver

The liver has an important role in the body's natural defense system, which it converts into our bodies from foreign substances, the body's own hormones, and many of the phenolic compounds in a safe chemical form (detoxification) and renders them harmless (xenobiotics), after which they can be secreted out of the urine and faeces. In order to start up detoxification, some of the nutrients needed. Their inadequate intake leads to increased accumulation of toxins in our bodies, and thus a number of diseases. Toxic substances increase the production of free radicals. These can damage the body, if the body
antioxidant stocks are scarce. This situation may lead to various disorders such as hardening of the arteries, allergies, arthritis, neurological diseases, fibromyalgia and Chronic Fatigue. The increased exposure to toxins may consume the glutathione (one of which is a sulfur-containing amino acid), sulphates, and other important substances required for detoxification. Toxic intermediates formation may lead to chronic fatigue syndrome, sensitization to environmental toxins and certain chronic diseases.
Bioactive Sulphur is one of those materials that are needed in order to start up detoxification. The easiest way to get bioactive sulfur by taking the MSM-products, such as OptiMSM.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as the intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Or you can download
HealthTip Of The Day from the app store at: http://itunes.com/apps/healthtipoftheday, or you can check it out on Facebook at: http://facebook.com/HealingWithNutrition

Ei kommentteja: