Loading...

keskiviikkona, huhtikuuta 17, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 68/365. Keskiviikko 17.4.2013 – Huolehdi suun ja hampaiden terveydestä. Suun ongelmat voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia!

Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi! 

Today's Health Tip now appears also in Russian language! 

Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке! 

Sylkirauhassairaudet, sylki ja suun terveysTutkimukset osoittavat vahvan korrelaation epäterveen suun sekä syövän, sydän-ja verisuonitautien ja monien muiden terveysongelmien välillä. Yksi teoria on, että suussa oleva hoitamaton sairaus leviää verenkierron kautta koko kehoon, mikä johtaa koko kehon toiminnan ongelmiin. Jos sinulla on reikiintyneitä hampaita, infektio, parodontiitti tai muita toistuvia hampaiden ongelmia (ei vammoihin liittyviä), se tarkoittaa, että nämä oireet voivat olla merkki bakteerikannan epätasapainosta. Se taas tarvitsee huomiota, jotta voitaisiin  estää sairauksien puhkeamista.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaäivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!

Studies show a strong correlation between an unhealthy mouth and cancer, cardiovascular disease, and many other health problems.  One theory is that unresolved disease in the mouth spreads via the bloodstream throughout the body, leading to system wide problems.  If you have cavities, infection, periodontal disease or other recurrent dental issues (not injury related), consider that these symptoms may be signaling an imbalance that needs attention to prevent further illness.


If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year!
 

Исследования показывают сильную корреляцию между нездоровым рта и рака, сердечно-сосудистыхзаболеваний, и многие другие проблемы со здоровьем. По одной теории, неразрешенные болезни во рту распространяется через кровоток по всему организму, что приводит к неполадкам системы.
Если у вас есть отверстия в зубах, инфекции, заболевания пародонта или другие периодические стоматологических проблем (не травма, связанная), считают, что эти симптомы могут быть сигнализации дисбаланс, который требует внимания, чтобы предотвратить дальнейшее болезни.
Пародонтит симптомы, лечение, фот

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года!
Lähetä kommentti