lauantaina, joulukuuta 17, 2005

Kolme kananmunaa päivässä on OK terveille ikääntyneille

Löysin tämän tuoreen ja aikaisempiin kolesterolijuttuihin mukavasti lisävalaistusta antavan artikkelin perjantai-iltana. Tässä käännös:

Uusi UCONN:in tutkimus osoittaa, että kolme kananmunaa päivässä on OK terveille ikääntyneille ihmisille
STORRS, Conn., Dec. 15 /PRNewswire/

Journal of Nutrition aikakauslehden joulukuun 2005 numeron julkaiseman tutkimuksen mukaan Connecticutin yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, että päivittäinen kolmen kananmunan syöminen ei nosta sydäntaudin riskiä terveillä iäkkäillä henkilöillä.

Löydökset ovat merkittäviä, koska kananmunat voivat tuottaa ikääntyville ihmisille tarvittavan, hyvin ravitsevan ja riittävästi proteiineja sisältävän ruoan, joka sisältää myös joukon vitamiineja ja mineraaleja, vaikka monet vanhahkot ihmiset ovatkin jättäneet kananmunat pois ruokavaliostaan siinä pelossa, että ne lisäisivät heidän sydäntautiriskiään. Hallituksen johtaman ruoan saantikyselyn mukaan yli 65-vuotiaiden miesten kananmunien kulutus oli alentunut 46 % vuodesta 1977 vuoteen 1996 ulottuneella tarkastusjaksolla, ja naisten kohdalla vastaava luku oli 29 %.

”Monet ikääntyneet potevat optimaalisen terveydellisen tilan kannalta katsottuna ravitsemuksellista tasapainottomuutta, koska he seuraavat epäasiallisia riskinhallintasuosituksia,” selvittää fil. tri Maria Luz Fernandez, tämän tutkimuksen päätutkija. ”Aikaisemmat tutkimukset eivät ole tukeneet tarvetta rajoittaa terveiden, 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden ravinnon kolesterolin määrää. Sen sijaan tällaiset rajoitukset saattavat aiheuttaa ravitsemuksellista vajetta.”
Kolesteroli mikroskooppikuvassa

Teimme tämän tutkimuksen todetaksemme voisiko ravinnon kolesteroli vaikuttaa terveiden ikääntyneiden henkilöiden kolmeen sydänverisuonitaudin riskitekijään,” sanoi tri Fernandez. Kolme kananmunaa päivässä tuottaa Yhdysvaltain Sydänliiton suosituksiin verrattuna yli kaksinkertaisen määrän kolesterolia.

LDL:HDL- suhde säilyy vakiona

LDL: n ja HDL: n välinen suhde on luotettavampi ja tärkeämpi sydäntaudin ennustaja kuin veren kokonaiskolesterolin määrä tai jopa LDL: n määrä yksin. HDL, niin sanottu ”hyvä kolesteroli” kertoo kolesterolin ylimäärän veressä. Näin ollen jos HDL: n määrä lisääntyy suhteessa LDL: ään, ei ole olemassa nettomääräistä riskin lisäystä.

Tässä tutkimuksessa 42 tutkittavaa 60-vuotiasta tai vanhempaa henkilöä söivät kolme kananmunaa päivässä kuukauden ajan, kun seurantaryhmän henkilöt eivät syöneet yhtään munaa. Näin selvitettiin vaikutus kolesterolien suhteeseen. Vaikka sekä LDL että HDL nousivat lievästi, näiden välinen suhde ei muuttunut.

”Tämä osoittaa, että kehon seerumin kolesterolia tasapainottava järjestelmä toimi normaalisti näillä terveillä ikääntyneillä henkilöillä,” tri Fernandez sanoi.

LDL- partikkeleiden koko: Mitä suurempia, sen parempi

LDL- partikkeleiden koko on toinen tärkeä näkökohta sydäntaudin kannalta. LDL- partikkelit luokitellaan kokonsa puolesta asteikolla, joka ulottuu yhdestä seitsemään – mitä suurempi luku, sitä pienempi koko. Pienet, tiheässä esiintyvät, sakeat LDL- partikkelit ovat suurempi riski kuin suuremmat, osaksi koska ne ovat herkkiä aiheuttamaan tuhoa.

Tri Fernandez ja hänen kollegansa havaitsivat, että kokonaiskolesterolitaso oli korkeampi, koska LDL- partikkeleiden koko oli suurentunut, mutta ei niiden kappalemäärä. Tämä saattaa tarkoittaa, että plasman vaste ravinnon lisääntyneeseen kolesteroliin oli, että keho alkoi tuottaa suurempia, hyvänlaatuisempia LDL- partikkeleita. LDL- partikkeleiden koon kasvu antaa olettaa, että kananmunadieetti ei nosta sydäntautiriskiä.

Ei lisääntynyttä LDL: n hapettumista

Lopullinen tämän tutkimuksen testattu riskin ennustaja oli LDL: n herkkyys hapettumisen aiheuttamalle vaurioitumiselle. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että LDL: n hapettuminen on eräs verisuonitaudin alkuun panevia askeleita.

Tässä tutkimuksessa mitattiin useita LDL: n hapettumista kuvaavia muuttujia, eikä LDL- partikkeleiden kohdalla ollut mitään eroa, oliko kyseessä kananmunadieetti vai ei-kananmunadieetti.

Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että ikääntyneet naiset ja miehet, joilla on terveeksi luokiteltava lipoproteiini- arvo, voivat nauttia kananmunia osana jokapäiväistä ruokavaliota.. Tutkimuksessa havaittu lievä LDL-kolesterolin tason nousu joidenkin tutkimukseen osallistuneiden kohdalla tasoittui HDL- kolesterolin suhteellisen lisääntymisen ja LDL- partikkeleiden koon kasvun avulla, mikä varsinaisesti tekee ne vähemmän todennäköisiksi myötävaikuttamaan tautiriskin lisääntymiseen.

Nämä havainnot rakentavat yhä laajenevan todisteen kananmunien turvallisuudesta ja suositeltavuudesta normaalille, terveelle väestölle. Tämän ryhmän aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet samansuuntaisia tuloksia tutkittaessa lapsia, esivaihdevuosi-ikäisiä naisia ja 20- 50-vuotiaita miehiä. Sellaisia henkilöitä, joilla on sydäntaudin esioireita tai diabetes, ei ollut sisällytetty tutkimukseen, ja he saattavat reagoida toisella tavalla kolesterolia sisältävään ravitsemukseen.

Tutkimusta on tuettu the American Egg Board/Egg
Nutrition Center:in apurahalla.

CONTACT: Kerri Reese or Nancy Williams
Aronow Communications 212-265-5100
For the American Egg Board/Egg Nutrition Center


Alkuperäisen artikkelin löydät osoitteesta: http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/12-15-2005/0004234825&EDATE=

2 kommenttia:

Gary Freedman kirjoitti...

Greetings from the USA. Has it started to snow yet in Finland?

Rikki-Mikko kirjoitti...

Yes, we have a real winter here in the Middle Finland. Nice Christmas weather, really!