torstaina, kesäkuuta 04, 2015

Ahdistus- ja kipulääkkeiden käyttäjillä kohonnut riski syyllistyä henkirikokseen – masennuslääkkeet mainettaan parempia

Kotimaa 1.6.2015 klo 10:00 | päivitetty 1.6.2015 klo 10:00


”Tutkijat ovat havainneet selvän yhteyden henkirikosten ja kipu-, ahdistus- sekä unilääkkeiden käytön välillä. Murhaan tai tappoon syyllistymisen riski on suurin kipulääkkeiden - mm. tulehduskipulääkityksen - käyttäjillä. Masennuslääkkeitä syövillä riski on vain lievää”.

Merja Niilola: ”Vilkkaaseen keskusteluun siitä, altistavatko psyykenlääkkeet käyttäjiään väkivaltaiseen käyttäytymiseen – jopa murhiin ja tappoihin – tuo täysin uutta tietoa professori Jari Tiihonen tutkimusryhmineen. Ainutlaatuinen suomalais-ruotsalainen tutkimus analysoi 959 henkirikokseen Suomessa syyllistyneen reseptilääkkeiden käyttöä”.


Tutkijat hämmästyivät kipulääkkeiden käytön ja rikokseen syyllistymisen yhteydestä.

"Jokseenkin odotettua oli, että vahvat opiaattikipulääkkeet liittyisivät rikoksiin. Onhan niillä myös väärinkäyttöpotentiaalia. Otimme huomioon ja ns. vakioimme samanaikaisen alkoholin ja laittomien huumeiden käytön. Ja siitä huolimatta kipulääkkeet näyttävät lisäävän riskiä kaksin- tai kolmin kertaiseksi.
– Tämä oli kaikkien yllättävin havainto. Tosin äskettäin on julkaistu tutkimus, jossa on havaittu, että tulehduskipulääke voi vaikuttaa tunteiden säätelyyn tai prosessointiin, kertoo professori Jari Tiihonen".
RikkiMikko:
Edellä olevasta voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kivun hoito jollain muulla keinoin kuin tulehduskipulääkkeillä, esimerkiksi myrkyttömällä bioaktiivisella rikillä eli MSM:llä voisi tuottaa saman lievityksen, joskus jopa paremman, kuin tulehduskipulääkkeillä saavutettu, mutta täysin vaarattomasti. On todettava, että puhdas MSM, esimerkiksi ihmisille tarkoitettu OptiMSM, on käytännössä täysin myrkytön (sen myrkyllisyyttä ilmaiseva  LD-50 –arvo on sama kuin puhtaalla vedellä), jolloin samaa psyykeä kuormittavaa ominaisuutta ei siirtyisi potilaan kannettavaksi, kuten tulehduskipulääkkeitä käytettäessä tapahtuu. Päinvastoin, sillä useissa tutkimuksissa on todettu MSM:n kivun hallinnan lisäksi torjuvan masennusta, jolloin sen käyttö mieltä rasittavien tilojen hoidossa voisi siltäkin osalta olla tulehduskipulääkkeitä parempi; masennushan todistettavasti lisääntyy kipujen pahenemisen seurauksena. 
OptiMSM 150 g, 400 g, 800 g

Ei kommentteja: