torstaina, lokakuuta 24, 2013

Päivän Terveysvinkki No 176/365 ̶ Torstai 24.10.2013 ̶ Riittävästi lepoa, jotta lisämunuaisesi selviytyisi tehtävästään!
Sinullakin on joku läheinen, josta erityisesti välität? Tee hänelle palvelus ja kerro hänelle tästä blogista. Jaa linkki ystävällesi!

Lisämunuaisen uupumus on seikka, joka vaikuttaa lähes kaikkiin sairauksiin; vilustuminen ja flunssa, allergiat, nivelkipu, autoimmuunisairaudet ja jopa syöpä. Kortisoli, jota vapautuu lisämunuaisessa, tasapainottaa tulehdusta kaikkialla kehossa, ja vaikuttaa voimakkaasti immuunijärjestelmään. Stressi kaikissa muodoissa (ei ehkä kuitenkaan eustressi, vaan esimerkiksi unen puute, työpaine, sairaus, kipu) voimistaa äärimmilleen lisämunuaisten toimintaa ja edistää edelleen "sitä tautia". Terveydentilan parantamiseksi suunnittele sellainen aikataulu, jossa levolla ja palautumisella on niille kuuluva merkittävä osuus, jotta lisämunuaisilla on riittävästi itseään parantavaa aikaa. Ota nokkaunet ja vetäydy yöpuulle riittävän aikaisin niin usein kuin mahdollista.

Johtaja ottaa nokosia työaikana

Mainitsin ylempänä sanan eustressi. Tämän blogin kirjoittaminen tuottaa minulle useimmiten tätä hyvänlaatuista stressiä; Wikipedia kertoo asiasta seuraavaa: ”Eustressi on hyvänlaatuista stressiä, joka on välttämätöntä ihmisen henkiselle kasvulle, kehitykselle ja erilaisten taitojen hallitsemiselle. Ihminen kokee eustressin positiivisena ja nautinnollisena eikä pidä sitä uhkaavana tai pahana. Monet tärkeät keksinnöt tehdään eustressin sävyttämässä ilmapiirissä. Esimerkiksi kuntosaliharjoittelu aiheuttaa eustressiä, mikäli se ei aiheuta henkistä tai fyysistä ylirasitusta, jolloin kyse olisi negatiivisesta distressistä.
Eustressi ei tule ihmiselle itsekseen, vaan sitä on yleensä aktiivisesti etsittävä. Ihminen ei yleensä opi lapsesta alkaen pyrkimään sellaiseen psyykkiseen ja fyysiseen ympäristöön, joka luontevasti avaisi ovet hyvään stressiin ja sen huomioimiseen. Ihmisen sisäinen maailma on kuitenkin sellainen, että kun eustressiä löydetään, niin ihmisen aivokemia palkitsee vaivannäön ja ihminen mahdollisesti oppii tämän käyttäytymismallin automaattiseksi toiminnaksi. Ihannetilanteessa eustressin löytävä henkilö toimii myös muille yhteiskunnan jäsenille esimerkkinä eustressin aiheuttamasta elämän laadun paranemisesta, joka auttaa muita saavuttamaan saman[1]”.

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki.
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Why do we experience stress?


 Today's Health Tip No. 176/365. Thursday 24/10/2013 ̶  Sufficient rest in order to survive the job of adrenal gland!

You also have, of course, someone close to you care about? Do her/him a favor and tell her/him about this blog. Share a link to your friend!
Adrenal fatigue is a factor in almost all types of illnesses from colds and flu to allergies, joint pain, autoimmune disease and even cancer.  Cortisol released by the adrenal gland balances inflammation throughout the body, as well as strongly influences the immune system.  Stress in all forms (not eustress, but lack of sleep, work pressure, illness, pain) overextends the adrenal glands and contributes to further "disease".  To maximize health, schedule rest and recovery times frequently to allow the adrenals healing time.  Take naps, and retire to bed early as often as possible.
Stress: Both good and bad

Earlier I mentioned the word eustress. For me, writing this blog often generate eustress. Wikipedia says eustress as follows: Eustress is common in the examples below. However, the examples depend on how an individual perceives the stress. The examples below are most often perceived as eustress:
  • Meeting or engaging in a challenge
  • Desired physical exercise (e. g. weight training, running, biking)
  • Playing sports
  • Watching a suspenseful or scary movie
  • Riding a roller coaster
  • Competing in a tournament
  • Gambling


 If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  
Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.
Lähetä kommentti