maanantaina, huhtikuuta 27, 2015

Musiikki ja eläinkirurgia




 Musiikin - varsinkin klassisen musiikin - kuunteleminen voi auttaa kissoja rentoutumaan leikkauksen aikana. Näin kertoo uusi pieni tutkimus.
Tutkimuksessa oli mukana 12 naaraspuolista lemmikkikissaa, jotka oli steriloitu. Kissaeläimet oli varustettu nukutuksen ajaksi kuulokkeilla. Ne kuulivat ensin kahden minuutin ajan pelkkää hiljaisuutta, jota seurasi ensin klassisen musiikin teos, sitten pop-kappale ja vielä raskasmetallimusiikkia (heavy metal), jotka kestivät kaksi minuuttia kukin.

Rentoutumisen aste mitattiin kissojen hengitystaajuuksilla ja pupillin läpimitalla.
Klassinen musiikki sai kissat kaikkein rentoutuneimpaan tilaan. Sen jälkeen seurasi popmusiikki ja sitten heavy metal musiikki. Näin kertoivat Portugalin yliopiston tutkijat (University of Lisbon Portugal).
Havainnot viittaavat siihen, että kun lemmikit joutuvat leikkaukseen, tietyntyyppisen musiikin soittaminen voi auttaa niitä rentoutumaan. Se taas vähentää tarvittavan anestesian määrää, mikä samalla vähentää haitallisten sivuvaikutusten riskiä.
Tutkimus on julkaistu maaliskuun 30. 2015 Journal of Feline Medicine and Surgery-nimisessä julkaisussa.
"Taustamusiikki on aina läsnä sen tiedekunnan leikkaussaleissa, joissa opetan ja yksityisillä eläinlääkäriasemilla, joissa vietän aikaani, koska musiikki on tärkeä osatekijä edistettäessä tiimin, eläinten ja niiden omistajien hyvinvoinnin tunnetta", sanoo tutkimusta johtava tri. Miguel Carreira  lehdistötiedotteessa.
Tri Miguel Carreira

"Eri musiikkityylit vaikuttavat yksilöihin eri tavoin. Keskusteluissa olen huomannut, että esimerkiksi useimmat kissat pitävät klassisesta musiikista, erityisesti George Friedrich Händelin sävellyksistä, ja ne rauhoittuvat, tulevat itsevarmoiksi ja suvaitsevaisiksi kliininen arvioinnin aikana," Carreira totesi.
Tutkijat sanoivat, että he aikovat jatkaa tutkimusta koirilla sekä kissoilla.
Lisää tietoa
American Music Therapy Association kertoo, miten musiikkiterapia auttaa ihmisiä (music therapy helps people).

The research included 12 female pet cats who were being spayed. The felines were outfitted with headphones while under anesthesia. They heard two minutes of silence, followed by two minutes each of a classical music piece, a pop song and a heavy metal song.
Relaxation was measured by the cats' respiratory rates and pupil diameters.
The classical music put the cats in the most relaxed state, followed by the pop music, and then the heavy metal music, according to the researchers at the University of Lisbon in Portugal.
The findings suggest that playing certain types of music while pets are having surgery may help them relax and reduce the amount of anesthesia they require, thereby reducing the risk of harmful side effects.
The study was published March 30 in the Journal of Feline Medicine and Surgery.
"In the surgical theaters at the faculty where I teach and at the private veterinary medical center where I spend my time operating, environmental music is always present, and is an important element in promoting a sense of well-being in the team, the animals, and their owners," said study lead author Dr. Miguel Carreira in a journal news release.
"Different music genres affect individuals in different ways. During consultations I have noticed, for example, that most cats like classical music, particularly George Handel compositions, and become more calm, confident and tolerant throughout the clinical evaluation," Carreira noted.
The researchers said they plan to continue their research in dogs as well as cats.
More information
The American Music Therapy Association explains how music therapy helps people.

Ei kommentteja: