Loading...

tiistaina, toukokuuta 07, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 87/365. Maanantai 6.5.2013 – Paras palautumiskeino treenin jälkeen: hiilihydraattipitoiset hedelmäjuomat.Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi!

Today's Health Tip now appears also in Russian language!  

Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!


Hiilihydraatit, erityisesti mineraalirikkaat hedelmät tarjoavat nopeimman energialähteen palauttamaan rasituksen jälkeisen glykogeenin vajauksen lihaksissa. Mieti hedelmien nauttimista välipalana heti harjoituksen jälkeen glykogeenin vajeen palauttamiseksi nopeasti.
Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Lisa Bestin kirjoitukset ovat innoittaneet minua kirjoittamaan näitä Health Tip of the Day -artikkeleita.
Carbohydrates (especially mineral rich fruits) provide the quickest energy source to restore glycogen to the muscles after exertion.  Consider consuming a fruit snack immediately after exercising to restore glycogen quickly.
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year! Writings of Lisa Best have inspired me to write these Health Tip of the Day articles.

Углеводов (особенно минеральные богатые плоды) обеспечивают быстрый источник энергии для восстановления гликогена в мышцах после нагрузки. Рассмотрим потребление фруктовых закусок немедленно после тренировки для восстановления гликогена быстро.

КЛЮКВА


Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года! 
Писания Лиза Лучший вдохновили меня написать эти Здоровье Совет дня статей.
Lähetä kommentti