lauantaina, joulukuuta 15, 2012

Tupakoinnista vieroittamiseen käytetyistä lääkkeistä


Stumppi.fi kertoo Varenikliinistä vieroituslääkkeenä tupakoinnin lopettamisessa.

Veranikliini on Suomessakin ilmeisen yleinen tupakkavieroituksessa käytetty lääke, jolla pyritään samoihin päämääriin kuin nikotiinikorvaushoidoilla.

(RikkiMikon maallikon huomautus nikotiinikorvaushoitoon: Jotenkin tuntuu hiukan oudolta käyttää vieroitukseen samaa ainetta, josta pyrkii eroon! Tulee mieleen oluen tai viinin tarjoaminen hoitokeinona alkoholistille. Vielä tuo nikotiinikorvaushoidon filosofia ei ole RikkiMikolle auennut!).

Bethesda, Maryland - US Food and Drug Administration eli USA:n Ruoka- ja Lääkevirasto (FDA) on antanut uutta tietoa tällä viikolla (10.12 2012 alkaneella viikolla) ja varoituksen lääkäreille siitä, että tupakoinnin lopettamisen tukemiseen käytetty Varenikliini (Chantix, Pfizer) saattaa lisätä riskiä aikuisten sydän-ja verisuonikohtauksiin [1]. Uudessa meta-analyysissaa havaittiin suurempi määrä merkittäviä haitallisia sydän-ja verisuonitapahtumia kuin aikaisemmat tutkimustulokset antoivat olettaa; havaittiin nimittäin varenikliinihoitoa saaneiden joukossa kardiovaskulaarikuolleisuutta, fataalia sydäninfarktia ja ei-fataali aivohalvaustapauksia.

Tapausten määrä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkittävä, kun sitä verrattiin placeboryhmään. "Kuitenkin, tiedot analysoitiin monin eri tavoin ja ne osoittivat johdonmukaisesti suurempaa esiintymistä tapahtumiin Chantix-potilailla, mikä näyttää osoittavan todennäköisemmäksi, että se liittyy tämän lääkkeen käyttöön eikä pelkästään sattumalöydökseen", toteaa FDA. Täydessä 15:n tutkimuksen meta-analyysissa, 0,31%:lla 4190:stä Varenikliinia saaneista potilaista oli merkittäviä kielteisiä sydäntapahtumia versus 0,21% 2812:lla plaseboa saaneilla.

 Event rates were low and not statistically significant when compared with placebo. "However, the data were analyzed many different ways and consistently showed a higher occurrence of events in patients using Chantix, which makes it seem more likely that it is related to the drug and not purely a chance finding," states the FDA. In the full meta-analysis of 15 studies, 0.31% of 4190 patients treated with Varenicline had a major adverse cardiovascular event vs 0.21% of 2812 patients treated with placebo.

Vuonna 2011 Varenikliinin etiketti muutettiin varoittamaan lääkäreitä ja potilaita mahdollisesta lääkkeen käyttöön liittyvästä lisääntyneestä riskistä sydämen häiriötoimintoihin. Etiketti on nyt päivitetty uusilla tiedoilla. FDA pyysi meta-analyysia sen jälkeen, kun Varenikliinia nauttineiden 700 potilaan tutkimuksessa ilmeni suurentuneita kardiovaskulaaritapahtumiin liittyneitä haittavaikutuksia. Kuten meta-analyysi, myös tutkimus osoitti suuntauksen kohti useita suurehkoja ja merkittäviä haitallisia kardiovaskulaarisia vaikutuksia Varenikliinin avulla hoidettujen joukossa. Lääkkeen etiketti varoittaa lääkäreitä, että vaikka Varenikliini on tehokas auttamaan tupakoivia sydänpotilaita, siihen liittyy myös hieman kohonneita sydämen toimintaan liittyviä haittavaikutuksia tässä potilasryhmässä. FDA neuvoo lääkäreitä "punnitsemaan Chantixin tunnetut edut ​​tupakoitseville sydänpotilaille mahdollisia riskejä vastaan sen käytössä " ja raportoimaan vaaratilanteista MedWatch ohjelmaan. 

In 2011, the varenicline label was changed to warn physicians and patients about a potential increased risk of cardiovascular events with the drug. The label has now been updated with the new information. The meta-analysis was requested by the FDA after a 700-patient study showed an increased risk of adverse cardiovascular events with varenicline. Like the meta-analysis, the study showed a trend toward a higher number of major adverse cardiovascular events among those treated with varenicline. The drug label warns physicians that while varenicline is effective in helping patients with cardiovascular disease quit smoking, it is also associated with a small increased risk of cardiovascular adverse events in this patient population. The FDA is advising physicians to "weigh the known benefits of Chantix against the potential risks of its use in smokers with cardiovascular disease" and report adverse events to the MedWatch program. References

Medscape Medical News © WebMD, LLC 


Heartwire © WebMD, LLC 

WebMD Health News © WebMD, LLC 

Reuters Health Information © 

Send comments and news tips to news@medscape.net.
Cite this article: Updated CVD Risks With Varenicline: FDA.  Medscape. Dec 12, 2012.


Medscape Medical News © WebMD, LLC 


Heartwire © WebMD, LLC 

WebMD Health News © WebMD, LLC 

Reuters Health Information © 

Send comments and news tips to news@medscape.net.
Cite this article: Updated CVD Risks With Varenicline: FDA.  Medscape. Dec 12, 2012.

Ei kommentteja: