Loading...

sunnuntaina, tammikuuta 29, 2006

Tutkimus C- ja E vitamiinista

RikkiMikolle tuli mielenkiintoinen sähköpostiviesti Suomen Terveystaito tmi:n tri Timo Lehdolta, jossa hän kertoi uudesta väitöskirjatutkimuksesta. Siinä oli paneuduttu aiheeseen, joka kertoi, että biokemisti (FT) ja lääkäri Harri Hemilä väitteli 20 tammikuuta Helsingin Yliopistossa aiheesta: "Onko C-ja E-vitamiineilla vaikutusta hengitystietulehduksiin?" Vastaväittäjänä oli Kansanterveyslaitoksen dosentti LT Arto Palmu.

Kaksinkertainen Nobel-palkittu biokemisti Linus Pauling oli ensimmäinen tiedemies, joka toi yleisempään tietoon tutkimustuloksia, joiden mukaan C-vitamiini estää ja hillitsee flunssan oireita. Nämä Paulingin väitteet johtivat moniin laajoihin kaksoissokkotutkimuksiin, jotka osoittivat, että C-vitamiini todella vähentää flunssan oireita. Tästä huolimatta lääketieteen käsikirjoissa väitetään vieläkin, että C-vitamiinilla ei ole vaikutusta infektiosairauksissa. Tähän harhaväitteeseen Hemilä pitää pääsyyllisenä erittäin arvovaltaisessa ja laajalevikkisessä yhdysvaltojen lääkäriliiton (JAMA) lehdessä vuonna 1975 julkaistua tutkimusta (Karlowski TR ym). Hemilä osoitti selkeästi esimerkein, että kyseinen tutkimus analysoitiin alunperin virheellisesti, sillä "C-vitamiiniryhmässä flunssat olivat tilastollisesti merkitsevästi lyhyempiä, mikä on sopusoinnussa muiden tutkimusten kanssa. Alaryhmäanalyysissä oli kuitenkin jätetty ottamatta huomioon 42 % kaikista flunssajaksoista. Lisäksi lumevaikutus on monella muullakin perusteella epäjohdonmukainen selitys tutkimuksen tuloksille". Vasta 1990-luvulla JAMA tutkimusta alettiin kritisoida kun eräät tutkijat huomasivat siinä merkittäviä laskuvirheitä. Asian tekee erityisen huolestuttavaksi, että JAMA-tutkimuksen kirjoittaja oli arvostettu tiedemies ja yksi lääketieteellisen meta-analyysitekniikan pioneereja. JAMA:n artikkelin jälkeen tiedemiesten kiinnostus C-vitamiinin tutkimiseen väheni dramaattisesti, ja vasta viime vuosina C-vitamiinin tutkimus on alkanut elpyä uudestaan.Vastaväittäjä Arto Palmu toivoikin, että C-vitamiinin tutkimusta voitaisiin nyt jatkaa, koska C-vitamiinilla saattaa olla kansanterveydellistä vaikutusta infektiotautien torjunnassa ja oireiden lievittämisessä. Hemilän mukaan "C-vitamiinin lisäannosten säännöllinen käyttö ei ehkäise flunssaa tavallisessa länsimaisessa väestössä, se saattaa kuitenkin vähentää flunssan esiintymistä sellaisilla henkilöillä, jotka ovat fyysisesti rasittuneita ja sellaisilla, jotka saavat ravinnosta poikkeuksellisen vähän C-vitamiinia".Hemilä tutki väitöskirjassaan myös E-vitamiinin vaikutusta flunssaan ja keuhkokuumeeseen SETTI-tutkimusaineiston pohjalta. Tähän tutkimukseen osallistui 30.000 tupakoivaa miespuolista koehenkilöä, joille annettiin E-vitamiinia keskimäärin kuusi vuotta. E-vitamiinista näytti olevan hyötyä osalle koehenkilöistä.

Väitöskirjansa alussa Harri Hemilä siteeraa seuraavaa Linus Paulingin mietelausetta: "Kun vanha ja arvostettu henkilö puhuu sinulle, kuuntele häntä tarkkaavaisesti ja kunnioituksella - mutta älä usko häntä. Luota vain omaan päättelykykyysi. Tuo vanhempi henkilö, vaikka hänellä olisi harmaantunut tukka tai hän olisi kokonaan kalju ja vaikka hän olisi saanut Nobelin palkinnon, saattaa olla väärässä. Maailma edistyy vuosi vuodelta, vuosisata vuosisadalta, kun nuoremmat sukupolvet havaitsevat missä asioissa vanhempi sukupolvi oli väärässä. Sinun tulee olla aina skeptinen - ajattele aina itsenäisesti. On luonnollisesti poikkeustapauksia, kun esimerkiksi olet suorittamassa tenttiä, silloin on viisasta vastata, ei niin kuin sinä näet oikeaksi, vaan niin kuin professorisi uskoo oikeaksi. (Linus Pauling, 1955, ohje opiskelijoille)".

Hemilän väitöskirja löytyy kokonaisuudessaan Internetistä osoitteesta: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/laa/kansa/vk/hemila/

Myös seuraava osoite antaa lisätietoa:
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/vaitokset.nsf/b688d98986c9e9edc2256a4c003e4ba9/c9b76aa8f6014f28c22570f0005c2c71?OpenDocument

Tällä kertaa näin lyhyesti RikkiMikko haluaa toivottaa hyvää alkanutta viikkoa, mutta toivottaa samalla voimia ja viisautta Tasavallan Presidentti Tarja Haloselle hänen uuden kuusivuotisjaksonsa hoitamisessa.
Lähetä kommentti