Loading...

tiistaina, marraskuuta 29, 2005

Medical News Today kertoi 26.11.2005 seuraavaa:

Ihmiset eivät ole tietoisia särkylääkkeiden vahingollisista vaikutuksista, tutkimus

Category: Pain/Anesthetics News
Article Date: 26 Nov 2005

AGA:n (American Gastroenterological Association) tukeman tutkimuksen mukaan käsikauppalääkkeitä ja lääkärin määräämiä kipulääkkeitä käytetään usein tarkoitukseen sopimattomasti, ja on olemassa hälyttävä joukko ihmisiä, jotka eivät ole tietoisia niiden mahdollisista sivuvaikutuksista. Tämä on ensimmäinen useasti särkylääkkeitä käyttävän väestönosan kannalta asiaa tarkasteleva tutkimus, ja se tutkii myös näiden ihmisten asenteita ja heidän käyttäytymistään. Ensimmäinen siitäkin huolimatta, että sekä näiden vapaasti myytävien että myös reseptilääkkeiden, jotka tunnetaan myös tulehduskipulääkkeen nimellä (englanniksi NSAIDs, non-steroidalanti-inflammatory drugs) käyttö on levinnyt laajalle. Tutkimuksen julkaisi marraskuun numerossaan The Journal of Rheumatology.

”Tämä tutkimus osoittaa, kuinka yleistä tällainen lääkityksen käyttö on ja tähdentää sitä näkemyksen puutetta, joka on vallalla niiden mahdollisista vaaroista,” sanoo C. Mel Wilcox, lääketieteen tohtori Alabaman yliopistosta Birminghamista. ”Löydökset maalaavat selkeän kuvan potilaihin ja lääkäreihin kohdistuvien ponnistelujen ja asiaan puuttumisen tärkeydestä, jotta voitaisiin auttaa ehkäisemään tarpeettomia kipulääkkeistä johtuvia komplikaatioita.”

Valtakunnallisen aikuisväestöä koskevan tutkimuksen päämääräksi Yhdysvalloissa asetettiin tulehduskipulääkkeiden käyttäjien kohdalla todeta lääkkeiden tehokkuus ja turvallisuus sekä käsikauppa- ja reseptilääkkeiden käyttöön liittyvien lääketieteellisten komplikaatioiden esiintyvyys. Tulehduskipulääkkeiden käyttäjät määriteltiin tutkimusta varten niihin, jotka käyttivät resepti- tai käsikauppalääkkeitä vähintään kahtena viiden päivän jaksona tutkimusta edeltäneen vuoden aikana.

Viisikymmentäneljä (54 %) prosenttia 807 tutkitusta henkilöstä ei ollut tietoinen näiden lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista, ja 18 % oli kokenut aikaisemmin sivuvaikutuksia. Ne, jotka käyttivät käsikauppalääkkeitä, kokivat sellaisia sivuvaikutuksia kuin mahakipua, sisäistä verenvuotoa ja mahahaavoja. Sen lisäksi lähes 30 % näistä henkilöistä ei tuntenut olevansa minkäänlaisen särkylääkkeiden käyttöön liittyvän sivuvaikutusuhan alainen. Sama määrä henkilöitä, jotka käyttivät lääkärin määräämiä tulehduskipulääkkeitä, oli tietämätön omasta riskistään, ja hekin kärsivät komplikaatioista.

Joka päivä enemmän kuin 30 miljoonaa amerikkalaista nauttii käsikauppalääkkeitä ja lääkärin määräämiä tulehduskipulääkkeitä kivun lievitykseen, päänsärkyyn ja nivelrikkoon. Vaikka pitkäaikainen, suurten annoksien tulehduskipulääkkeiden käyttö saattaa tuottaa suurta apua tulehduksen torjunnan, kivun lievityksen ja sydäntoiminnan suojelun (cardioprotective effects) (?) kannalta, on olemassa suurentunut riski maha-suolialueen komplikaatioihin, jotka vaihtelevat mahakivusta haavaumiin, peräpukamiin ja mahdollisesti kuolettaviin maha-suolialueen ongelmiin.
Pitkäaikaisen tulehduskipulääkkeiden käytön sivuvaikutukset aiheuttavat joidenkin arvioiden mukaan joka vuosi lähes 103,000 sairaalassa käyntiä ja 16,500 kuolemantapausta.

Vuonna 2003 AGA (American Gastroenterological Association) käynnisti R.E.D.U.C.E. (Risk Education to Decrease Ulcer Complications and Their Effects fromNSAIDs) Riskienhallinta tulehduskipulääkkeiden vaikutuksesta syntyvien mahahaavatapausten vähentämiseksi, eli kampanjan, joka auttaisi selvittämään tulehduskipulääkkeiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia, ja kuinka amerikkalaiset voisivat alentaa riskejään vakaviin maha-suolialueen ongelmiin.

Lähde: American Gastroenterological Association, 2005

Lähetä kommentti