keskiviikkona, marraskuuta 23, 2005

Uutta tutkimusta

Uusia tutkimustuloksia tulee tulvimalla
Tämä aamu (21.11.2005) oli taas tulvillaan uusia mielenkiintoisia, lääkkeiden sivuvaikutuksia koskevia tutkimustuloksia. Ensimmäisenä tuli radiosta hätkähdyttävä kuopiolaisprofessori Pertti Happosen kannanotto kolesterolilääkkeiden hyödyistä, mutta ennen kaikkea haitoista. Jo aikaisemmin on toinen kuopiolaistutkija lääkäri Jyrki Penttinen jopa kirjoittanut kirjan, joka sivuaa tätä samaa aihetta. (”Arginiini – 2000- luvun ihmelääke?”, I painos 1996, II painos 2005).
(Aamun 22.11.2005 radiouutisista): ”Kolesterolilääkkeiden kulutus lisääntyy vuosittain 30 %, koska suositusrajaa on jatkuvasti laskettu.”
Mieleeni tulee väistämättä ajatus, että taustalla lienee lääketehtaiden itsekäs halu haalia lisää potilaita elinikäiseen lääkkeiden käyttöön ja samalla lisätulojen saantiin. Tähän johtopäätökseen on houkutus tulla, koska eräänkin tutkimuksen mukaan edellä mainittujen lääkkeiden käyttäjäryhmässä kuolintapaukset eivät vähentyneet, vaan päinvastoin lisääntyivät.

Toisena löysin (21.11.2005) Google Alertin viestittämänä tuoreen tutkimuksen kipulääkkeiden tuhoisista vaikutuksista jo aivan lyhyenkin käytön jälkeen: http://www.xagena.it/news/medicinenews_net_news/bd0bbd6f4ca059d60e92b3d4cbfa976b.html

Tulee mieleen, että on olemassa muitakin, täysin myrkyttömiä tapoja kuin tulehduskipulääkkeiden nauttiminen, kun taistellaan kipuja vastaan. Mikähän se voisikaan olla? Vastaus voisi löytyä osoitteesta: http://www.finnmsm.fi/Korkeat ibuprofeeniannokset aiheuttavat merkittävää ruuansulatuskanavan verenvuotoa

Ihmiset, jotka nauttivat säännöllisesti suuria annoksia ibuprofeenia, kokevat kolme kertaa todennäköisemmin gastrointestinaalista ((<>American Gastroenterological Associationin (AGA) aikakausijulkaisussa nimeltään Clinical Gastroenterology and Hepatology. Tulokset osoittavat, että jopa kolmessa päivässa ibuprofeenihoidon aloituksesta saatettiin havaita merkittävää maha-suolialueen verenvuotoa muutoin aivan terveillä ihmisillä, mikä antaa todistuksen siitä, että suuret annokset NSAID- eli tulehduskipulääkkeitä saattavat olla vahingollisia ruuansulatuskanavan kannalta, huolimatta lääkkeen hyvästä turvallisuusprofiilista.

Valitettavasti esimerkiksi kroonisesta nivelrikon aiheuttamasta kivusta kärsivät ihmiset usein suurentavat suositeltua särkylääkeannosta omin päin, ja heidän tulisikin ottaa huomioon, että vaikutukset maha-suolialueelle saattavat olla vakavia sanoo Richard H. Hunt, McMaster University Health Science Centren vanhempi tutkinnanjohtaja.

Kaikista käsikaupassa saatavissa olevista NSAID- eli tulehduskipulääkkeistä ibuprofeenilla ajateltiin olevan vähiten vahingollisia vaikutuksia maha-suolialueelle. Kuitenkin meidän tutkimuksemme osoittaa, että terveillä nuorilla ihmisillä samoin kuin jo varttuneemmillakin, on suuri sisäisen verenvuodon riski, ja heidän tulisi keskustella lääkärinsä kanssa, jotta he toteaisivat riskin, joka liittyy suurien ibuprofeeniannosten nauttimiseen.”

Ontariossa Kanadassa sijaitsevan McMaster University Health Science Centren tutkijat suorittivat kahteen satunnaisotokseen perustuvaan tutkimukseen perustuvan post-hoc- analyysin. Tutkimus käsitti 68 tervettä vapaaehtoista, joille oli annettu lumeainetta tai neljän viikon pituinen ibuprofeenikuuri (800 mg, kolme kertaa päivässä 28 päivän ajan) – annostus, joka on kaksinkertainen verrattuna suositukseen, joka on 1200 mg/vrk.
Ennen kuurin aloittamista potilaiden tilanne verenvuodon suhteen arvioitiin yhden viikon kontrollivaiheen avulla. Veren menetys todettiin käyttäen 51 Kromi-EDTA:aan perustuvaa radioaktiivista analyysiä, jossa ulosteesta mitattiin merkatut veren punasolut sekä tutkimusta edeltävällä viikolla että koko tutkimuksen ajan.

Kokeeseen osallistuneista terveistä koehenkilöistä niiden verenhukka, jotka ottivat 28 päivän ajan ibuprofeenia, oli 3.64-kertaa suurempi kuin verrokkiryhmässä. Keskimäärin verenhukka ibuprofeeniryhmässä oli alimmillaan 40 ml (noin 1/5 kupillista) ja enimmillään 299 ml (noin yksi kupillinen).
Verenvuodon havaittiin alkaneen niinkin varhaisessa vaiheessa kuin kolmen päivän kuluessa hoidon alkamisesta ja kesti yleensä koko tutkimuksen ajan useimmilla koehenkilöillä.

Tutkimuksin vetäjien havaintojen ja aikaisempien tutkimusten mukaan, vaikka niissä ibuprofeeniannokset olivatkin korkeammat kuin käsikauppalääkkeelle on suositeltu, verenhukka, anemia ja muut sivuvaikutukset saatettiin huomata millä tahansa ibuprofeenin annoksella.

”Vaikka verenvuoto ibuprofeenin normaaliannoksellakin on tavallista, tässä tutkimuksessa käytetty annostus oli kaksinkertainen normaalisuosituksiin verrattuna,” sanoo Denis M. McCarthy, oheisen kommentin kirjoittaja ja University of New Mexico School of Medicinen tutkija.

”Näiden ihmisten lisääntynyt verenvuoto saattaa viitata taustalla oleviin maha-suolialueen ongelmiin, ja niiden, joilla on ohut- tai paksunsuolen sairauksia, tulisi konsultoida lääkäriään ibuprofeenin käytöstä.”

Tämän tutkimuksen tekijät ovat toivorikkaita sen suhteen, että nämä löydökset saisivat huomion kiinnittymään särkylääkkeiden määriin, joita potilaat mahdollisesti käyttävät kotonaan ja siihen, että ibuprofeenin lisänä nautitaan muita särkylääkkeitä – ja näin aiheutetaan vielä suurempi verenvuoto maha-suolialueella.

”Mahdollisuus vakaviin maha-suolialueen komplikaatioihin pitäisi aina silloin ottaa huomioon, kun ibuprofeenia on suositeltu kotihoidossa käytettäväksi”, sanoo Hunt. ”Ikääntyneiden ja niiden, joilla on tilannetta heikentävä sairaus kuten nivelrikko, tulisi erityisesti olla varovaisia ja ottaa huomioon useamman lääkkeen vuorovaikutusten aiheuttamat haitat. Vakava verenvuoto voi aina tapahtua, myös käsikauppalääkkeillä, joita pidetään turvallisina.”

Kaikista perinteisistä nonselektiivisistä tulehduskipulääkkeistä ibuprofeenilla katsotaan olevan eräs kaikkein myönteisin tuvallisuusprofiili, jota kehutaan särkylääkkeeksi, jolla on vähiten sivuvaikutuksia ja alhaisin lääkkeen käytöstä aiheutuva haavaumien ja maha-suolialueen verenvuodon esiintyvyys.

Joka päivä enemmän kuin 30 miljoonaa amerikkalaista nauttii käsikauppalääkkeitä ja lääkärin määräämiä tulehduskipulääkkeitä kivun lievitykseen, päänsärkyyn ja nivelrikkoon. Vaikka pitkäaikainen, suurten annoksien tulehduskipulääkkeiden käyttö saattaa tuottaa suurta apua tulehduksen torjunnan, kivun lievityksen ja sydäntoiminnan suojelun (?! ks. edellinen Post) (cardioprotective effects) kannalta, on olemassa suurentunut riski maha-suolialueen komplikaatioihin, jotka vaihtelevat mahakivusta haavaumiin, peräpukamiin ja mahdollisesti kuolettaviin maha-suolialueen ongelmiin.
Pitkäaikaisen tulehduskipulääkkeiden käytön sivuvaikutukset aiheuttavat joidenkin arvioiden mukaan joka vuosi lähes 103,000 sairaalassa käyntiä ja 16,500 kuolemantapausta.

Vuonna 2003 AGA (American Gastroenterological Association) käynnisti R.E.D.U.C.E. (Risk Education to Decrease Ulcer Complications and Their Effects from NSAIDs) Riskienhallinta tulehduskipulääkkeiden vaikutuksesta syntyvien mahahaavatapausten vähentämiseksi, eli kampanjan, joka auttaisi selvittämään tulehduskipulääkkeiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja sitä kuinka amerikkalaiset voisivat alentaa riskejään vakaviin maha-suolialueen ongelmiin.

Lähde: American Gastroenterological Association, 2005

XagenaMedicine2005
http://www.xagena.it/news/medicinenews_net_news/bd0bbd6f4ca059d60e92b3d4cbfa976b.html

Lähes samaa aihetta käsittelevä Suomessa julkaistu artikkeli vuodelta 2004: ”Tulehduskipulääkkeet lisäävät ohutsuolen permeabiliteettia ja aiheuttavat veren- ja valkuaisen vuotoa sekä tulehdusta ohutsuolen limakalvossa” löytyy osoitteesta: http://www.kaypahoito.fi/kh/kh_julkaisu.NaytaArtikkeli?p_artikkeli=nak03246

Ei kommentteja: